Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - strona 61

Pedagogika specjalna część 1

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Zofia Palak
 • Pedagogika resocjalizacyjna
Pobrań: 693
Wyświetleń: 4403

...2. Surdopedagogika – jest to pedagogika zajmująca się osobami z upośledzonym słuchem, niesłyszącymi, słabo słyszących lub ogłuchłymi ( które straciły słuch po 7 roku życia ) oraz osobami niesłyszącymi z upośledzeniem umysłowym.. 3. Tyflopedagogika – to pedagogika osób z uszkodzonym wzroki...

Pedagogika specjalna część 2

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Zofia Palak
 • Pedagogika resocjalizacyjna
Pobrań: 210
Wyświetleń: 2597

...Małżeństwo Clark’e , upośledzenie umysłowe uważa za funkcjonowanie intelektu poniżej przeciętnej, powstaje w okresie rozwojowym i towarzyszy mu obniżenie zdolności przystosowania się ( 1969 ) Tredgold uważa upośledzenie umysłowe za stan , w którym umysł nie osiągnął normalnego rozwoju Od...

Pedagogika społeczna - wykłady i ćwiczenia

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Stanisława Byra
 • Pedagogika społeczna
Pobrań: 805
Wyświetleń: 6615

...1. Sfera wzrostu jednostki – jest to rozwój osobniczy, fizyczny i psychiczny, to zjawisko autonomiczne, zgodne z procesami rozwoju organizmu. Rola wychowawcy – pielęgnowanie tego wzrostu, czyli stworzenie takich warunków, aby ten samorzutnie rozwijający się proces nie był narażony na zahamowa...

Pedagogika społeczna -wykłady i ćwiczenia

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Teresa Sokołowska-Dzioba
 • Pedagogika społeczna
Pobrań: 539
Wyświetleń: 4578

...Helena Radlińska ( 1879 – 1954 ) Chciała wzmocnić poziom edukacji dla tych , nie mieli do niej dostępu. W 1905 roku uciekła z zesłania na Sybir i osiadła w Krakowie , kierowała tam „Towarzystwem Uniwersytetu Ludowego” . W 1908 r. ...

Pedagogika wczesnoszkolna część 1

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Ewa Kozak-Czyżewska
 • Pedagogika wczesnoszkolna
Pobrań: 1036
Wyświetleń: 7126

... 1) Może być traktowana , jako dyscyplina z pogranicza teorii i praktyki , która przetwarza na potrzeby praktyki to , co pojawi się w teorii innych subdyscyplin ( konstrukty teoretyczne ) 2) Można ją budować w oparciu o technologię praktycznego oddziaływania ; zainteresowanie nauczycieli...

Pedagogika wczesnoszkolna część 2

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Ewa Kozak-Czyżewska
 • Pedagogika wczesnoszkolna
Pobrań: 602
Wyświetleń: 4578

...Najistotniejsze cechy osoby wspomagającej: 1) empatia ( zdolność do odczuwania świata tak , jak odczuwa go druga osoba , zdolność do komunikowania innym swojego sposobu widzenia świata ) 2) ciepło , opiekuńczość 3) otwartość ( autentyzm ) – warunek do budowania zaufania między wspo...

Podstawy nauczania integralnego z metodyką

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Ewa Kozak-Czyżewska
 • Podstawy nauczania integralnego z metodyką
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2135

...Podstawowym warunkiem rozwoju jest zaspokojenie potrzeb niedoboru, dopiero potem zostają zaspokojone potrzeby wzrostu i rozwoju, poprzez samorealizację , twórczość. Twórczość może objawiać się w różnych obszarach życia codziennego, ma wymiar subiektywny; działania twórcze są przypisane wszyst...

Podstawy terapii część 1

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Grażyna Kwaśniewska
 • Podstawy profilaktyki i terapii trudności edukacyjno-wychowawczych uczniów upośledzonych umysłowo
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2268

...Profilaktyka pierwszorzędowa (I fazy, pierwotna), dotyczy ludzi zdrowych całej populacji lub co najmniej znacznej jej części. Obejmuje działania najwcześniejsze, których celem jest uprzedzenie ewentualnego pojawienia się danej choroby. Składa się z dwóch typów działań: swoiste – zapobie...

Podstawy terapii część 2

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Grażyna Kwaśniewska
 • Podstawy profilaktyki i terapii trudności edukacyjno-wychowawczych uczniów upośledzonych umysłowo
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1890

...I. Na materiale abstrakcyjnym 1. Dobieranie jednakowych form geometrycznych 2. Układanie kompozycji z oddzielnych figur geometrycznych 3. Układanie kompozycji geometrycznych z części a) Układanie wg wzoru cały czas widocznego b) Układanie z pamięci c) Układanie wg instrukcji s...

Psychiatria część 1

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Jacek Olszewski
 • Podstawy psychiatrii i psychopatologii
Pobrań: 1015
Wyświetleń: 3458

...Dwa podejścia w psychopatologii 1. Opisowe (psychopatologia procesów psychicznych) – wyodrębnia i opisuje różnorodne objawy psychopatologiczne, np. natręctwa, urojenia, omamy, zaburzenia pamięci, zaburzenia emocjonalne, zaburz...