Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - strona 60

Analiza jakościowa i ilościowa materiału empirycznego - Średnia arytm...

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Analiza jakościowa i ilościowa materiału empirycznego
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2191

...Średnia arytmetyczna Jest miarą przeciętnego poziomu wartości cechy. Cechy średniej arytmetycznej: -jest obliczana na podstawie wszystkich wartości szeregu i przyjmuje miano wartości szeregu np. cm, kg, itp. - wynik średniej arytmetycznej stanowi wartość abstrakcyjną, może, ale nie musi od...

Metody badań pedagogicznych

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Andrzej Pielecki
 • Metody badań pedagogicznych
Pobrań: 1169
Wyświetleń: 6657

...Metodologia – naukowców łączy stosowana metodologia , a nie stosowany przedmiot ich badań. Metodologia nauk , to system jasno określonych reguł i procedur , do których odwołują się badania , będące podstawą ewaluacji wiedzy. System ten jest zmienny , bo jest ciągle ulepszany. To system reguł ...

Matematyka część 1

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Ewa Kozak-Czyżewska
 • Metodyka kształcenia matematycznego
Pobrań: 693
Wyświetleń: 3668

...W latach 70-tych XX wieku sformułowano 4 postulaty nauczania matematyki , które są aktualne do dnia dzisiejszego: 1. Nauczanie jednolite matematyki , od podstawówki aż do nauczania uniwersyteckiego 2. Matematyka bez łez , bez stresu 3. Matematyka wszędzie obecna. Mniejszy nacisk na z...

Matematyka część 2

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Ewa Kozak-Czyżewska
 • Metodyka kształcenia matematycznego
Pobrań: 497
Wyświetleń: 3528

...Funkcje treści mnogościowych w edukacji wczesnoszkolnej: 1) Wspierająca 2) Stymulująca 3) Propedeutyczna Funkcja wspierająca – Treści mnogościowe wspomagają dzieci w nauce pojęć podstawowych: liczby naturalnej, działania arytmetycznego, zadań tekstowych Funkcja stymulują...

Metodyka kształcenia osób z niepełnosprawnością sensoryczną

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Andrzej Pielecki
 • Metodyka kształcenia osób z niepełnosprawnością sensoryczną
Pobrań: 91
Wyświetleń: 2198

...Na początku XIX w. bardzo popularne były metody Freubla, które oparł na pomysłach Pestalozziego. Jego metoda była oparta na harmonijnym łączeniu kształcenia umysłowego, moralnego, estetycznego i fizycznego. Szczególny nacisk kładąc na wczesne rozpoczynanie zorganizowanych oddziaływań wychowa...

Polonistyka część 1

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Ewa Kozak-Czyżewska
 • Metodyka kształcenia polonistycznego
Pobrań: 399
Wyświetleń: 3591

...1. Początkowa nauka czytania i pisania ( rozpoczęta z dziećmi 6-letnimi ) Sprawdzenie gotowości podjęcia nauki czytania i pisania. Wprowadzenie liter według kolejności. 2. Kształcenie literackie z zakresu kształcenia polonistycznego Zapoznanie dzieci z kanonem lektur dla nich przezna...

Polonistyka część 2

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Ewa Kozak-Czyżewska
 • Metodyka kształcenia polonistycznego
Pobrań: 441
Wyświetleń: 3479

...Formy wypowiedzi realizowane w klasach I - III Podstawowe Pomocnicze 1.Wypowiedzi samorzutne. 2.Wypowiedzi swobodne. 3.Rozmowa nauczyciela z uczniami. 4.Opowiadanie 5.Opis 6.Sprawozdanie 7. List ( forma użytkowa ) 1.Życzenia 2.Zaproszenia 3.Zawiadomienia 4.Ogłoszen...

Metodyka pracy korekcyjno-wyrównawczej

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Jolanta Łęczycka
 • Metodyka pracy korekcyjno-wyrównawczej
Pobrań: 77
Wyświetleń: 3164

...I. Przyczyny biologiczne 1) chromosopatie ( różnorakie anomalie składu oraz podziału chromosomów płciowych, najczęściej występują u dzieci matek przed 15 r. ż. i po 40 r. ż.) 2) embriopatie( uszkodzenie układu nerwowego w okresie płodowym ) o embriopatie wirusowe na skutek choroby ko...

Metodyka wychowania fizycznego część 1

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Katarzyna Nieleszczuk
 • Metodyka wychowania fizycznego
Pobrań: 392
Wyświetleń: 3479

. Notatka składa się z 10 stron. ...Pojęcie metodyka wywodzi się z greckiego słowa: methodis oznacza drogę, sposób zmierzania do celu. Dawniej teoria wychowania fizycznego wiązała się tylko z fizycznym aspektem (ciało, mięśnie). Związała się z takimi kategoriami jak: sprawność, umiejętność i naw...

Metodyka wychowania fizycznego część 2

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Katarzyna Nieleszczuk
 • Metodyka wychowania fizycznego
Pobrań: 231
Wyświetleń: 2387

...Metody odtwórcze charakteryzuje ściśle narzucony ruch ( tempo, wzorzec, rytm ), który dziecko odwzorowuje, natomiast metody aktywizujące pozostawiają pewną swobodę w działaniu, a treść zadania jest ściśle określona. Metody twórcze pozostawiają całkowitą swobodę w działaniu. Dziecko tworzy sam...