Metodyka kształcenia osób z niepełnosprawnością sensoryczną

Nasza ocena:

5
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2387
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metodyka kształcenia osób z niepełnosprawnością sensoryczną - strona 1 Metodyka kształcenia osób z niepełnosprawnością sensoryczną - strona 2 Metodyka kształcenia osób z niepełnosprawnością sensoryczną - strona 3

Fragment notatki:...Na początku XIX w. bardzo popularne były metody Freubla, które oparł na pomysłach Pestalozziego. Jego metoda była oparta na harmonijnym łączeniu kształcenia umysłowego, moralnego, estetycznego i fizycznego. Szczególny nacisk kładąc na wczesne rozpoczynanie zorganizowanych oddziaływań wychowawczych. Freudem uznał jednak na podstawie prób w Drezdeńskim Instytucie Niewidomych, że jego metoda nie może być stosowana w nauczaniu niewidomych. Jednak tyflopedagodzy wzięli z niej jeden nowy element wprowadzili zabawę ruchową jako element dydaktyczny.
Ciało dziecka uznano za najbardziej z poglądowych pomocy dydaktycznych. Obecnie idea ta powróciła do tyflopedagogiki ale w innym rozumieniu. Kształtowanie schematu własnego ciała jego obrazu, uznaje się jako jeden z najistotniejszych momentów w tworzeniu orientacji przestrzennej u dzieci , a szczególnie niewidomych. W latach 30 XIX w. do niemieckich szkół wprowadzono „Naukę o rzeczach”. Heller uważał to postępowanie za sprzeczne z zasadami dydaktyki. Niektórzy współcześni tyflopedagodzy również wyrażają się o nim krytycznie- nie ma związku z systematycznie nabywaną wiedzą, oderwany od ogólnego toku nauczania. Uważają, że najistotniejszą rolę w rozwoju umysłowym odgrywają dokładnie zaplanowane zajęcia, to natomiast minimalizuje...

...Tak więc makiety są bardziej konkretnymi, poglądowymi pomocami niż mapy plastyczne. Oprócz makiet całościowych przedstawiających konkretny teren stosuje się makiety typowych tworów terenowych(wodospad, jezioro, dolina rzeczna, fiord, wyspa, półwysep). Makiety przedstawiające skorupę ziemską, przekrój złoża kamiennego itp. Do tego typu makiet należą: niektóre preparaty biologiczne (wypchane zwierzęta i ptaki, zasuszone w całości rośliny i ptaki, zasuszone w całości rośliny i owady oraz wszelkie naturalne miniatury lub powiększenia urządzeń, budynków, zespołów architektonicznych współczesnych i historycznych. W każdej szkole dla niewidomych powinna być makieta szkoły i znanych budynków historycznych.
Makiety fragmentaryczne mają na celu zapoznanie uczniów z poszczególnymi cechami rzeczy. Są nim plastikowe lub gipsowe makiety anatomiczne poszczególnych narządów ciała ludzkiego (oko, ucho). Przekroje i części maszyn i urządzeń, np. układ kierowniczy samochodu, globus do demonstrowania siatki geograficznej z naniesionymi jedynie południkami i równoleżnikami bez zarysu kontynentów. Modele posiadają wszystkie cechy makiety plus ruchome części...

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

(…)

… Przedmiot Wykłady / ćwiczenia
„Metodyka kształcenia osób z niepełnosprawnością dr A.Pielecki / mgr B.Kazanowska
sensoryczną”
Wykład 9. 11. 2008 r.
TEMAT: CHOROBY I WADY WZROKU.
Funkcje wzrokowe osób z niepełnosprawnością wzrokową są sprawne w pierwszych 3 godz. zajęć. Do szkól mogą
przychodzić dzieci z zaświadczeniami lekarskimi o następującej treści; „Dziecko może pracować efektywnie przez
okres…

 Wrażliwość na światło
 Zdolność akomodacji
Jeżeli jest to widzenie lunetowe osoby mogą dostrzec tylko kilka liter co spowalnia tempo czytania. Wykorzystać
widzenie pozaplamkowe. Kontrolowanie gałek ocznych jest niemożliwe przy wadzie wzroku „oczopląsie” -kłopoty
ze znalezieniem początku wiersza. Przy oczopląsie wymagane jest aby dziecko wyuczyło się ruchy głową w celu
zmniejszenia wady spowodowanej…
… do
wrodzona nie oczopląs, średnim lub przyćmionym dali, lornetka,
postępująca światłowstręt, świetle. silne szkła do
niezborność. czytania
NIEDOROZWÓJ LUB Wrodzona Jaskra, zaćma, Silne szkła
UBYTEK postępująca, oczopląs, przesunięcie dodatnie do
TĘCZÓWKI towarzyszą soczewek, zmętnienie jw. czytania.
komplikacje rogówki. Leczenie
wtórne. okulistyczne.
ZAĆMA Wrodzona lub Zmętnienie soczewki Silne szkła
nabyta…
…, słabe poczucie aktywności
głębi. Optymalne widzenie fizycznej,
przy średnim lub leczenie
przyćmionym oświetleniu. okulistyczne.
OCZOPLĄS Etiologia Towarzyszy innym Zaburzenia fiksacji, Silne szkła
nieznana zaburzeniom zmniejszona ostrość wzroku. dodatnie do
Nie postępuje przeważnie czytania.
niedorozwojom jakiejś
części oka.
UKŁAD LEKCJI W TYGODNIU.
Zazwyczaj lekcje w szkole są dość dowolnie układane…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz