Planowanie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 665
Wyświetleń: 3780
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Planowanie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych - strona 1 Planowanie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych - strona 2 Planowanie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych - strona 3

Fragment notatki:


PLANOWANIE ZAJĘĆ KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNYCH Na zajęcia korekc yjno-kompensacyjne kwalifikuje się dzieci z diagnozą psychologiczno-pedagogiczną z poradni, ze stwierdzonym rodzajem trudności i opisanym sposobem pracy. Zajęcia powinien prowadzić nauczyciel posiadający kwalifikacje w zakresie terapii pedagogicznej. Zajęcia odbywają się na etapie nauczania zintegrowanego od I do III klasy, wskazane 2 razy w tygodniu. Liczba uczestników od 2 do 5. Podstawą pracy jest diagnoza z poradni, która powinna zawierać: informację o przyczynach trudności, informację o stanie psychicznym dziecka, informację o zaburzeniach funkcji, informację o analizie jakościowej trudności w czytaniu. Wnioski po diagnozie pozwalają konstruować indywidualny program terapii. W czasie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych obserwujmy dziecko pod kątem: postępów w nauce, niwelowania zaburzeń rozwojowych, reakcji emocjonalnych dziecka, motywacji do pracy, Spostrzeżenia odnotowywane są w dzienniku lub na wpiętej kartce. Obraz dziecka widziany przez nauczyciela- terapeutę, może być zupełnie inny na zajęciach korekcyjnych niż w klasie wśród wielu uczniów. Ocena postępów dziecka i obserwacja funkcjonowania pozwala na: podjęcie decyzji o zwolnieniu ucznia z zespołu, gdy opóźnienia zostały wyeliminowane, określenie dalszych kierunków terapii pedagogicznej, obserwacji rozwoju dziecka i w razie czego , skierowanie na badania kontrolne np. regres- cofanie się. * Nauczyciel-terapeuta przekazuje informacje nauczycielom uczącym np. w jaki sposób ma pracować z uczniem oceniać go itp. TOK JEDNOSTKI METODYCZNEJ- ZAJĘĆ KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNYCH Ćwiczenia ogólnorozwojowe - np. rozmowa z całą grupą, z wykorzystaniem wiersza, piosenki, zagadek, obrazków, loteryjek obrazkowych w celu ćwiczenia mowy, myślenia, pamięci, dostrzegania akcji i związków przyczynowo-skutkowych, koncentrujące uwagę, aktywizujące. 2. Ćwiczenia utrwalające (1—2) materiał z poprzednich zajęć w różnych wersjach: sprawozdanie w jakim stopniu zostały przyswojone treści programowe i usprawnione analizatory. 3. Ćwiczenia relaksacyjne , odprężające w formie zabaw ruchowych, czy kierowanych ruchem , z wykorzystaniem piosenek ( w miarę możliwości dostosowanych do tematyki wiodącej).

(…)

… czytania i pisania, metodą sylabową np.
ćwiczenia w analizie i syntezie mowy,
ćwiczenia wdrażające i utrwalające znajomość samogłosek,
Okres właściwy - systematyczne kształtowanie i utrwalanie umiejętności poprawnego czytania i pisania w oparciu o podstawowe litery i głoski alfabetu.
Okres uzupełniania wiadomości i umiejętności ortograficznych oraz doskonalenie czytania i poziomu graficznego pisma np.
ćwiczenia usprawniające tempo i technikę czytania i czytania ze zrozumieniem.
ćwiczenia doskonalące graficzny poziom pisma płynne pisanie liter, wzorów itp.
Konstruując jednostkę metodyczną, zajęciową należy: nowy materiał podać, pogłębić i utrwalić,
sprawdzić stopień opanowania materiału uprzednio opanowanego,
nowy materiał powinien ściśle wiązać się z poprzednim,
niektóre formy, ćwiczenia, treści…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz