Terapia pedagogiczna

note /search

Metoda ruchu rozwijającego-prezentacja

  • Terapia pedagogiczna
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1085

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Prekursorem metody Weroniki Sherborne był Rudolf von Laban, który jako pierwszy podjął obiektywne obserwacje naturalnych możliwości ruchowych człowieka i ujął je w specjalne skale ruchowe. Cechą ruchu jest trójwymiarowość wedle osi: przód - tył, w...

Metoda Tomatisa

  • Terapia pedagogiczna
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1190

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Profesor Alfred Tomatis od lat 40-tych XX w. prowadził badania nad rolą narządu słuchu i zależnością pomiędzy słyszeniem a tworzeniem głosu. W oparciu o swoje obserwacje stworzył metodę treningu, która znana jest również jako "trening uwagi s...

Integracja sensoryczna

  • Terapia pedagogiczna
Pobrań: 455
Wyświetleń: 1526

Integracja sensoryczna Czym jest integracja sensoryczna? Integracja sensoryczna (SI) to prawidłowe współdziałanie naszych zmysłów, które umożliwia nam wykonywanie wszystkich codziennych czynności. Idąc po schodach, trzymając torbę z zakupami i rozmawiając przez telefon, nie zastanawiamy się nawet...

Metoda czytania globalnego Glenna Domana

  • Terapia pedagogiczna
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1855

Metoda Glenna Domana " Nie ma korelacji pomiędzy uszkodzeniem mózgu a inteligencją, natomiast korelacja istnieje pomiędzy uszkodzeniem mózgu a zdolnością przekazywania inteligencji (...) Dziedziczenie genetyczne nie decyduje o rozwoju i sprawności mózgu w tak dużym stopniu jak środowisko bog...

Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz

  • Terapia pedagogiczna
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1806

METODA DOBREGO STARTU MARTY BOGDANOWICZ METODA DOBREGO STARTU ZOSTAŁA OPRACOWANA PRZEZ PROF. DR HAB. MARTĘ BOGDANOWICZ. INSPIRACJĄ DO PODJĘCIA PRACY BYŁY INFORMACJE O METODZIE LE BON DEPART, KTÓRE DOTARŁY DO POLSKI POD KONIEC LAT 60. UBIEGŁEGO WIEKU. PROF. DR HAB. MARTA BOGDANOWICZ - DZIECIĘCY PS...

Metoda leczniczo-pedagogiczna Janiny Magnuskiej

  • Terapia pedagogiczna
Pobrań: 903
Wyświetleń: 6132

METODA LECZNICZO - PEDAGOGICZNA JANINY MAGNUSKIEJ także nazywana terapią uspokajającą i rozwijającą. Jednym z głównych twórców polskiego programu reedukacji dzieci dyslektycznych jest Janina Magnuska. Program powstał przy współudziale Anny Koźmińskiej, został zaopatrzony w rozbudowane zestawy po...

Planowanie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

  • Terapia pedagogiczna
Pobrań: 1862
Wyświetleń: 4914

PLANOWANIE ZAJĘĆ KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNYCH Na zajęcia korekc yjno-kompensacyjne kwalifikuje się dzieci z diagnozą psychologiczno-pedagogiczną z poradni, ze stwierdzonym rodzajem trudności i opisanym sposobem pracy. Zajęcia powinien prowadzić nauczyciel posiadający kwalifikacje w zakresie terapii...