Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz

Nasza ocena:

3
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1680
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz - strona 1 Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz - strona 2 Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz - strona 3

Fragment notatki:


METODA DOBREGO STARTU MARTY BOGDANOWICZ METODA DOBREGO STARTU ZOSTAŁA OPRACOWANA PRZEZ PROF. DR HAB. MARTĘ BOGDANOWICZ. INSPIRACJĄ DO PODJĘCIA PRACY BYŁY INFORMACJE O METODZIE LE BON DEPART, KTÓRE DOTARŁY DO POLSKI POD KONIEC LAT 60. UBIEGŁEGO WIEKU. PROF. DR HAB. MARTA BOGDANOWICZ - DZIECIĘCY PSYCHOLOG KLINICZNY, DYREKTOR INSTYTUTU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO, ZAŁOŻYCIELKA, WIELOLETNIA WICEPRZEWODNICZĄCA POLSKIEGO TOWARZYSTWA DYSLEKSJI, WICEPRZEWODNICZĄCA EUROPEJSKIEGO TOWARZYSTWA DYSLEKSJI, CZŁONEK MIĘDZYNARODOWYCH TOWARZYSTW NAUKOWYCH. JEJ PRACE I BADANIA DOTYCZĄ GŁÓWNIE PSYCHOLOGII KLINICZNEJ DZIECKA, DYSLEKSJI ROZWOJOWEJ, LEWORĘCZNOŚCI, PROFILAKTYKI NIEPOWODZEŃ SZKOLNYCH I TERAPII PEDAGOGICZNEJ. METODA DOBREGO STARTU JEST PRZEZNACZONA DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I WCZESNOSZKOLNYM, NIEKTÓRE ĆWICZENIA MOGĄ BYĆ POLECANE DWU -,TRZYLATKOM. ZAŁOŻENIEM METODY JEST JEDNOCZESNE ROZWIJANIE FUNKCJI WZROKOWYCH, SŁUCHOWYCH, JĘZYKOWYCH, DOTYKOWO -KINESTETYCZNYCH I MOTORYCZNYCH ORAZ ICH WSPÓŁDZIAŁANIE ,CZYLI INTEGRACJA PERCEPCYJNO -MOTORYCZNA. FUNKCJE TE LEŻĄ U PODSTAW ZŁOŻONEJ CZYNNOŚCI CZYTANIA I PISANIA. METODA DOBREGO STARTU JEST WYKORZYSTYWANA W PRZEDSZKOLACH I SZKOŁACH, W PORADNIACH PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNYCH ZARÓWNO PODCZAS ZAJĘĆ INDYWIDUALNYCH JAK I ZESPOŁOWYCH. MOŻE BYĆ STOSOWANA W ODNIESIENIU DO DZIECI O PRAWIDŁOWYM ROZWOJU PSYCHOMOTORYCZNYM ( AKTYWIZUJĄC GO ), JAK RÓWIEŻ I DO DZIECI , KTÓRYCH ROZWÓJ JEST ZABURZONY. MDS MA TEŻ ASPEKT DIAGNOSTYCZNY ( SŁUŻY DO POZNANIA SŁABYCH I MOCNYCH STRON ROZWOJU DZIECKA). W PROGRAMIE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO MDS POWINNA WYSTĘPOWAĆ WŚRÓD INNYCH ZAJĘĆ ROZWIJAJĄCYCH FUNKCJE PERCEPCYJNO- MOTORYCZNE, TAKICH JAK: ZAJĘCIA PLASTYCZNE , ZABAWY RUCHOWE, GIMNASTYKA, RYTMIKA, ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE, WYRÓŻNIAJĄC SIĘ SWOIM SPECYFICZNYM CHARAKTEREM . METODA TA SŁUŻY BOWIEM NIE TYLKO USPRAWNIANIU FUNKCJI, UCZESTNICZĄCYCH W PROCESIE CZYTANIA I PISANIA, LECZ ROZWIJA TAKŻE WSPÓŁDZIAŁANIE MIĘDZY NIMI CZYLI KOORDYNACJĘ WZROKOWO-SŁUCHOWO- RUCHOWĄ. METODA DOBREGO STARTU JEDNOCZEŚNIE KSZTAŁCI ZARÓWNO ZŁOŻONE FUNKCJE PSYCHICZNE - POZNAWCZE, JAK I FUNKCJE JĘZYKOWE, WARUNKUJĄCE TEMPO I SPRAWNOŚĆ NABYWANIA UMIEJĘTNOŚCI W CZYTANIU I PISANIU, MOWĘ, MYŚLENIE. GRUPOWY CHARAKTER ZAJĘĆ WPŁYWA NA ROZWÓJ EMOCJONALNY I ZACHOWANIA SPOŁECZNE.
METODĘ DOBREGO STARTU STOSUJE SIĘ W PROFILAKTYCE I EDUKACJI: W CELU WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM OD TRZECIEGO ROKU ŻYCIA
W RAMACH PRZYGOTOWANIA DZIECI DO PODJĘCIA NAUKI SZKOLNEJ-WSKAZANE JEST BY ZAJĘCIA TE PROWADZONE BYŁY W NAJSTARSZEJ GRUPIE PRZEDSZKOLNEJ ( PIĘCIOLATKI)
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz