Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - strona 59

Prawo pracy - pytania egzaminacyjne

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Teresa Liszcz
 • Prawo pracy i ubezpieczen spolecznych
Pobrań: 1225
Wyświetleń: 7245

Z lewego boku każdego pytania jest informacja, gdzie można odnaleźć odpowiedz - należy szukać w ksiażce pani prof. dr hab. Teresy Liszcz - Prawo pracy. W notatce porusza między innymi kwestie takie jak: ogólna charakterystyka prawa pracy, źródła prawa pracy, zasady prawa pracy, pojęcie i rodzaje st...

Teoria i filozofia prawa

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Leszek Leszczyński
 • Teoria i filozofia prawa
Pobrań: 1470
Wyświetleń: 7329

Praca zawiera podstawowe informacje nt. wykładni prawa w procesie stosowania prawa. Głównie może się przydać studentom V roku prawa. Notatka zawiera informacje tak jak: pojęcie stosowania prawa, model procesu decyzyjnego, typy stosowania prawa, tryb podejmowania decyzji, podejmowanie decyzji w tryb...

Prawo Zobowiązań - omówienie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Prawo cywilne
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1505

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ...

Analiza część 1

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Florian Bartmiński
 • Analiza ilościowa i jakościowa materiału empirycznego
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2471

….Poznanie naukowe charakteryzuje się między innymi: - obiektywizmem (zgodnością sądów z faktami, oparciu na obserwacjach, doświadczeniach, kontakcie z rzeczywistością - stosowaniem odpowiednich procedur dochodzenia do twierdzeń (muszą myć kontrolowalne i powtarzalne) - spójnością sformułowa...

Analiza część 2

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Florian Bartmiński
 • Analiza ilościowa i jakościowa materiału empirycznego
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2051

…Zawiera się w nim formułowanie hipotez. Hipoteza to nieudowodnione twierdzenie, prawdopodobne rozwiązanie problemu badawczego. Hipoteza zerowa - twierdzenie odnoszące się do danej populacji, to sąd stwierdzający, że populacja ta posiada określone właściwości. Najczęściej zakłada, że pod wzglę...

Diagnostyka część 1

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Agnieszka Pawlak
 • Diagnostyka psychopedagogiczna - metody diagnostyczne
Pobrań: 434
Wyświetleń: 2919

…Uczniowi niepełnosprawnemu każda szkoła zapewnia: - Obowiązkowe zajęcia edukacyjne - Dodatkowe zajęcia edukacyjne - Zajęcia specjalistyczne wspomagające rozwój dzieci i młodzieży z zaburzeniami Rozwojowymi… …Indywidualny program edukacyjno terapeutyczny zawiera: - Zakres dostosowania w...

Diagnostyka część 2

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Agnieszka Pawlak
 • Diagnostyka psychopedagogiczna - metody diagnostyczne
Pobrań: 434
Wyświetleń: 2793

Błąd wychowawczy to niewłaściwość w postępowaniu wychowawców (rodziców, nauczycieli, innych osób, instytucji, środowisk) z dziećmi i młodzieżą w procesie ich rozwoju i wychowania. (H. Izdebska) Błąd wychowawczy to takie zachowanie wychowawcy, które stanowi realną przyczynę lu...

Diagnostyka część 3

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Agnieszka Pawlak
 • Diagnostyka psychopedagogiczna - metody diagnostyczne
Pobrań: 553
Wyświetleń: 3248

...Oceny przygotowania dziecka do nauki w klasie I dokonuje się na podstawie: danych z kwestionariusza, analizy prac ucznia, kryteriów oceny, poczynionych obserwacji oraz informacji uzyskanych przez rodziców. Składa się z kwestionariusza diagnozy, arkuszy diagnozy oraz załą...

Metodologia badań społecznych

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Stanisława Byra
 • Metodologia badań społecznych
Pobrań: 1372
Wyświetleń: 4907

...Nauka powstała w VI. p.n.e, prekursorem teorii nauki był Platon, który odróżnił przypuszczenie od wiedzy racjonalnej. „Nie ma miejsca na intuicję, przypuszczenie”. Arystoteles – twórca klasycznej definicji nauki. Ma to być poznanie pewne, niezmienne i ogólne. Nauka ma wyjaśniać rzecz poprzez ...

Prawo podatkowe - 4 wykłady

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Beata Kucia-Guściora
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 462
Wyświetleń: 4704

w notatce można znaleźć zagadnienia takie jak: ulgi od podatku, zwolnienia podmiotowe CIT, pobór podatku CIT, podatek pośredni. VAT, podatnicy, metoda kasowa i memoriałowa, stawki podatku. Prawo podatkowe - Dr Beata Kucia-Guściora Wykład I Ustawa ordynacja podatkowa z 29 sierpnia 1997r. (ze zmiana...