Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - strona 58

Podstawy Psychologii i Socjologii - całość wykładów (sem 1)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr M Łoboda
 • Podstawy psychologii
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1379

Podstawy Psychologii i Socjologii Skrypt wykładów - dr Mirosław Łoboda Semestr zimowy 2009/2010 05-10-2009 PSYCHOLOGIA: - posługuje się metoda naukową, - bada zachowania jednostek, - bada procesy psychiczne zachodzące w człowieku, ZACHOWANIE - behavior: - jest wyrazem przystosowania się organ...

Podstawy psychologii i socjologii, Pytania egzamin 3 (sem 1)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr M Łoboda
 • Podstawy psychologii
Pobrań: 28
Wyświetleń: 987

Dr M. łoboda, Podstawy psychologii i socjologii, Pytania egzamin3, (sem 1) 1.scharakteryzuj grupy żarłoczne i totalitarne 2. społeczność lokalna i konsekwencje 3. jak jednostka postrzega grupy własne i obce, i sukces grupy obcej 4. jak jednostka podchodzi do swojej wysokiej/niskiej oceny +skutki 5....

Psychologia - omówienie podstaw (sem 1)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr M Łoboda
 • Podstawy psychologii
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1246

WY I POPiS 13.11.2010 Psychologia- nauka badająca zachowania jednostek i ich procesy psychiczne Socjologia- nauki o społeczeństwie Psychologia- bada zachowanie jest nauką empiryczną zajmuje się badaniem mechanizmów i praw rządzących zjawiskami psychicznymi oraz zachowaniami człowieka bada wpły...

Postępowanie sądowo-administracyjne - Pismo procesowe

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Janusz Niczyporuk
 • Postępowanie sądowo-administracyjne
Pobrań: 798
Wyświetleń: 2170

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Zakres przedmiotowy; Przysługuje ona do NSA od wyroków wojewódzkich sądów administracyjnych oraz od postanowień kończących postępowanie tzn. postanowień o odrzuceniu skargi na działanie bądź bezczynność organu administr. i o umorzeniu postępowan...

Immunologia - kolokwium

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Barbara Zdzisińska
 • Immunologia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1043

1. Budowa, funkcje, występowanie MHC kl.1 2. Co to jest immunogenność i od czego zależy 3. Osoba z grupą A, Rh- jakie ma antygeny i jakie

Prawo cytatu- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. inż. Elżbieta Maria Godlewska
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 140
Wyświetleń: 847

PRAWO CYTATU - art. 29.1 ustawy z 1994 1. wolno przyłączać w utworach stanowiących samoistną całość urywki rozpowszechnionych utworów lub drobne utwory w całości, w zakresie uzasadnionym wyjaśnieniem, analizą krytyczną, nauczaniem lub prawami gatunku twórczości. Prawo cytatu odnosi się do wszystki...

Ewolucja działań na rzecz zapewniania bezpieczeństwa- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Marek Pietraś
 • Teoria bezpieczeństwa międzynarodowego
Pobrań: 161
Wyświetleń: 567

Ewolucja działań na rzecz zapewniania bezpieczeństwa. Prawdopodobieństwo klasycznych konfliktów jest niewielkie. To co jest problemem to nieklasyczne, nietradycyjne wojny, ale przede wszystkim zagrożenia nietypowe, np. asymetryczne,

Makroekonomiczne cele polityki gospodarczej- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. nadzw. dr hab. Stefan Stępień
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 98
Wyświetleń: 525

Makroekonomiczne cele polityki gospodarczej Na ogół przyjmuje się, że do makroekonomicznych należą te cele polityki gos­podarczej, które obejmują swym zasięgiem wszystkie podstawowe podmioty syste­mu gospodarczego lub ich zasadniczą część. Niekiedy też wskazuje się, że są to takie cele, które dotyc...

Konsekwencje i skutki II wojny światowej- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Waldemar Paruch
 • Historia najnowsza powszechna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1015

Konsekwencje i skutki II wojny światowej II wojna światowa była pierwszym konfliktem o charakterze totalnym. Doprowadziła do gospodarczego upadku państw Europy i pewnego rodzaju ich ekonomicznego uzależnienia od USA. Wojna przyspieszyła rozpad systemu kolonialnego; spowodowała rozgromienie faszyzmu...

Prawo konkurencji - wykłady

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak
 • Prawo konkurencji
Pobrań: 1302
Wyświetleń: 5782

Prawo konkurencji – ogół norm zapewniających istnienie konkurencji, określających jej reguły oraz ochraniających ją. ŹRÓDŁA PRAWA KONKURENCJI 1. Konstytucja – art. 20 i 22, 2. Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów z 16 lutego 2007 r ( ochrona konkurencji w ramach struktur...