Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - strona 57

Wykład 5 podatki, (sem II)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • A. Pomorska
 • Finanse
Pobrań: 35
Wyświetleń: 623

A.Pomorska, Finanse przedsiębiorstw, Wykład 5 podatki, (sem II) Podatek - świadczenie zasadnicze, nieodpłatne [nie ma ekwiwalentu], bezzwrotne [raz pobrany nie jest zwracany], przymusowe [niezapłacony w terminie stwarza zaległość, egzekwowany karnie] , w zasadzie pieniężnym pobierany na rzecz państ...

Finanse przedsiębiorstw, Wykład 2, (sem II)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • A. Pomorska
 • Finanse
Pobrań: 7
Wyświetleń: 714

A.Pomorska, Finanse przedsiębiorstw, Wykład 2, (sem II) WYKŁAD II Finanse publiczne - procesy związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków. KATEGORIE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH: Dochody publiczne [podatki, składki, opłaty, wpłaty z zysków przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych spółek skarbu pa...

Prawo konstytucyjne - omówienie (sem I)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Witold Chałupczak
 • Prawo
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1190

Semestr zimowy 2009/2010 Nazwa przedmiotu: Prawo (30 godzin) Treści programowe w zakresie zarysu prawa konstytucyjnego Pojęcie i przedmiot prawa konstytucyjnego. Pojęcie prawa konstytucyjnego. Przedmiot prawa konstytucyjnego. Prawo konstytucyjne w systemie prawa. Podstawowe wolności, prawa i ...

Teoria prawa - omówienie (sem I)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Witold Chałupczak
 • Prawo
Pobrań: 112
Wyświetleń: 861

Semestr zimowy 2009/2010 Nazwa przedmiotu: Prawo (30 godz.) Treści programowe w zakresie teorii prawa Prawo. Pojęcie oraz systematyka. Definicja prawa. Systematyka prawa: Pojęcie systemu prawa. Typ prawa kontynentalnego a typ prawa precedensowego. Prawo publiczne a prawo prywatne. Prawo mate...

Nauki o organizacji - wykład 10, (sem II)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr A. Żuk
 • Nauki o organizacji
Pobrań: 77
Wyświetleń: 721

,Nauki o organizacji, wykład 10, (sem II) WYKŁAD 17.05 Architektura sys. zarządzania W czym tkwi sukces przedsiębiorstwa? - dobry start mają te z wyróżniającymi zdolnościami a) reputacja - miernikiem jest klient b) innowacja c) architektura - sieć relatywnych kontraktów [wewnętrznych, albo zew] Re...

Nauki o organizacji - wykład 4 (sem II)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr A. Żuk
 • Nauki o organizacji
Pobrań: 84
Wyświetleń: 609

,Nauki o organizacji, wykład 4, (sem II) WYKŁAD IV 15.03 SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ KORPORACJI [CSR] -dobre traktowanie pracownika - aspekt środowiskowy, regulacje o ochronie środowiska - dobry PR - czasem udostępnianie danych poprawia wizerunek, opinie innych. Społeczna odpowiedzialność - pod...

Nauki o organizacji - wykład 5 (sem II)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr A. Żuk
 • Nauki o organizacji
Pobrań: 35
Wyświetleń: 679

,Nauki o organizacji, wykład 5, (sem II) WYKŁAD 22.III Społ odpowiedzialność - silny związek z kształtowaniem reputacji [wpływa na wizerunek] Wizerunek kształtuje się poprzez kryteria opisujące org.: wynik z ostatnich 20 lat traktowanie pracowników problemy innowacyjne opinia klientów o org. ...

Nauki o organizacji - wykład 6 (sem II)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr A. Żuk
 • Nauki o organizacji
Pobrań: 14
Wyświetleń: 637

,Nauki o organizacji, wykład 6, (sem II) WYKLAD 29.III Priorytet przedsiębiorstwa USA Wielka Brytania Francja Niemcy Japonia Interes akcjonariuszy 75% 70 22 17,3 2,9 Int. Wszystkich partnerów interesaria 24,4 29,5 78 82,7 97,1 Orientacja na zysk 89,2 89,3 39,6 49,9 2,9 Orie...

Mikroekonomia - pomoc naukowa (sem. I)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Krzysztof Żukowski
 • Mikroekonomia
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1099

Ekonomia- umiejętność gospodarowania celu maksymalizacji zysku. RACJONALNE GOSPODAROWANIE- ograniczoność zasobów wywołuje konieczność racjon. gosp., którego istotą jest dokonywanie wyrobów najbardziej korzystnych w zakresie celów gospodarczych R.gosp może być rozumiane dwojako: -minimalizacja nak...

Mikroekonomia - wykład 10 (sem. I)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Krzysztof Żukowski
 • Mikroekonomia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 784

Dr Krzysztof Żuk, Mikroekonomia, Wykład 10, (sem. I) Wykład 10 Pojęcie akcji pojawia się w trzech znaczeniach Akcja: jako ułamek kapitału zakładowego spółki akcyjnej jako ogół praw i obowiązków służących akcjonariuszowi względem spółki ...