Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - strona 56

Dochody zasadnicze i uboczne - omówienie (sem. II)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • A. Pomorska
 • Finanse
Pobrań: 203
Wyświetleń: 2268

A.Pomorska, Finanse przedsiębiorstw, Dochody zasadnicze i uboczne, odpłatne i nieodpłatne, Podatki osobiste i rzeczowe, personalizacja podatku, , (sem. II) Dochody zasadnicze i uboczne, odpłatne i nieodpłatne Nieodpłatny charakter dochodu tzn. ,że w zamian za wpłacane świadczenia pieniężne dokonane...

Funkcje pieniądza i ekonomiczne funkcje państwa - omówienie (sem II)...

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • A. Pomorska
 • Finanse
Pobrań: 14
Wyświetleń: 686

A.Pomorska, Finanse przedsiębiorstw, Funkcje pieniądza i ekonomiczne funkcje państwa, (sem II) Funkcje pieniądza Miernik wartości: jako powszechny ekwiwalent pieniądz pozwala na wyrażenie w jednostkach monetarnych wartości towarów będących na rynku. Cena stanowi pieniężny wyraz wartości dóbr. Środ...

Instrumenty polityki NBP - omówienie (sem II)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • A. Pomorska
 • Finanse
Pobrań: 21
Wyświetleń: 567

A.Pomorska, Finanse przedsiębiorstw, Instrumenty polityki NBP w stosunku do banków komercyjnych, wymogi obowiązujące przy tworzeniu banków w Polsce, (sem II) Instrumenty polityki NBP w stosunku do banków komercyjnych (wskazówka: administracyjno-prawne i instrumenty pośredniego działania-rezerwa obo...

Kredyt a pożyczki - porównanie (sem II)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • A. Pomorska
 • Finanse
Pobrań: 42
Wyświetleń: 539

A.Pomorska, Finanse przedsiębiorstw, Kredyt a pożyczyki, (sem II) Kredyt a pożyczka (różnice) Mimo że obydwie dotyczą pożyczania pieniędzy, umowy pożyczki i kredytu zawierają wiele różnic. Na początek należy wspomnieć, że kredyty to takie instrumenty finansowe, które udzielane zostają na konkretny ...

NBP, specyficzne funkcje i cel, (sem II)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • A. Pomorska
 • Finanse
Pobrań: 70
Wyświetleń: 910

A.Pomorska, Finanse przedsiębiorstw, NBP, specyficzne funkcje i cel, (sem II) Specyficzne funkcje NBP: W rozwiniętej gospodarce rynkowej bank centralny odgrywa zasadniczą rolę. Pełni on trzy podstawowe funkcje: banku emisyjnego, banku banków, centralnego banku państwa. Bank emisyjny NBP ma wy...

Ochrona interesów finansowych państwa w konstytucji RP z 1997r , (sem...

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • A. Pomorska
 • Finanse
Pobrań: 245
Wyświetleń: 847

A.Pomorska, Finanse przedsiębiorstw, Ochrona interesów finansowych państwa w konstytucji RP z 1997r , (sem. II) Ochrona interesów finansowych państwa w konstytucji RP z 1997r Główne przejawy realizacji tej zasady jest przepis, który określa powszechny obowiązek płacenia podatków i innych świadczeń ...

Państwowe fundusze celowe - omówienie (sem. II)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • A. Pomorska
 • Finanse
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1260

A.Pomorska, Finanse przedsiębiorstw, Panstwowe fundusze celowe, wieloletni plan finansowy państwa , (sem. II) Państwowe fundusze celowe- zalety i wady Zalety funduszu celowego: Ciągłość finansowania oznaczonych zadań publicznych. Z końcem roku budżetowego nie wygasają upoważnienia do wydawania śro...

Pojęcie i rodzaje polityki finansowej państwa(sem II)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • A. Pomorska
 • Finanse
Pobrań: 63
Wyświetleń: 889

A.Pomorska, Finanse przedsiębiorstw, Pojęcie i rodzaje polityki finansowej państwa i gł instrumenty polityki fiskalnej, (sem II) Pojęcie i rodzaje polityki finansowej państwa Polityka finansowa - świadoma działalność organów i instytucji państwa, polegająca na określaniu celu swojej działalności or...

Przedmiot podatku a podstawa jego wymiaru - omówienie (sem. II)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • A. Pomorska
 • Finanse
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1127

A.Pomorska, Finanse przedsiębiorstw, Przedmiot podatku a podstawa jego wymiaru, (sem. II) Przedmiot podatku a podstawa jego wymiaru; różnice między tymi dwoma pojęciami na przykładach konkretnych polskich podatków Podstawa opodatkowanie ...

Skala a stawka podatkowa - omówienie (sem. II)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • A. Pomorska
 • Finanse
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1134

A.Pomorska, Finanse przedsiębiorstw, Skala a stawka podatkowa; rodzaje skal, skala progresywna i proporcjonalna, (sem. II) Skala a stawka podatkowa; rodzaje skal Skala podatkowa to wzór wynikający z ustawy o podatku dochodowym od osób fizy...