Ochrona interesów finansowych państwa w konstytucji RP z 1997r , (sem. II)

Nasza ocena:

5
Pobrań: 245
Wyświetleń: 847
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ochrona interesów finansowych państwa w konstytucji RP z 1997r ,  (sem. II) - strona 1 Ochrona interesów finansowych państwa w konstytucji RP z 1997r ,  (sem. II) - strona 2

Fragment notatki:

A.Pomorska, Finanse przedsiębiorstw, Ochrona interesów finansowych państwa w konstytucji RP z 1997r , (sem. II)
Ochrona interesów finansowych państwa w konstytucji RP z 1997r Główne przejawy realizacji tej zasady jest przepis, który określa powszechny obowiązek płacenia podatków i innych świadczeń na rzecz państwa. Obligatoryjnie. [gdyby nie to to nie było by wpływów do budżetu, a stanowią one 87%]
- przepis Konstytucji, który nakazuje prezydentowi uzyskać zgodę sejmu [od parlamentu] na ratyfikację umów międzynarodowych, których przyszła realizacja mogłaby spowodować duże obciążenie finansowe państwa.
- przepis zakazujący zaciągania pożyczek, udzielania poręczeń przez państwo, nie może ono doprowadzić do tego , aby dług publiczny przekroczył 60% PKB. Żeby do takiej sytuacji nie dopuścić istnieją:
-przepis o finansach publicznych - zawierają procedury ostrożnościowe i sanacyjne.
-przepisy unijne mówią, że deficyt budżetowy nie może przekroczyć 3%. [Deficyt budżetowy to nadwyżka wydatków nad dochodami długo się utrzymujący, kredyty, pożyczki zwiększają dług publiczny]
-przepis dający wyłączne prawo inicjatywy w zakresie projektu ustawy budżetowej Radzie Ministrów, która wcześniej konsultować może się z Ministrem finansów.
-corocznie oddawane sprawozdanie z wykonania budżetu państwa, kontrolowane przez Najwyższą Izbę Kontroli.
- dla ochron interesów państwa ważny jest przepis zakazujący rozpatrywania i wykonywani budżetu w trybie pilnym [przyśpieszonym] przez Sejm. Musi być uchwalony przez Sejm.
-projekt ustawy podatkowej też nie może być rozpatrywany w trybie pilnym.
- zakaz w konstytucji pokazywani deficytu budżetowego przez branie pożyczek z NBP [służy ochronie wartości złotówki] Budżet jest wartością konstytucyjnie chronioną.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz