Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - strona 55

Zachowania organizacyjne, Wykład 4, (sem II)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Jerzy Skrzypek
 • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 924

Skrzypek, Zachowania organizacyjne, Wyklad 4, (sem II) Typy uczestnictwa ludzi w org.: 1.alienatywne -przymusowe -człowiek nie jest psychicznie zaangażowany w realizację celów org., gdyz jest przymuszony do uczestnictwa w org., z której celami ani się wprost nie interesuje ani nie uważa ich za środ...

Zachowania organizacyjne, Wykład 5, (sem II)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Jerzy Skrzypek
 • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1218

Skrzypek, Zachowania organizacyjne, Wyklad 5, (sem II) Problemy międzygrupowe w org.(co dzieje się w obrębie rywalizującej grupy): -większa spójnośc i lojalność członków, zmniejszenie różnic indywidualnych -klimat zmienia się z niefor...

Zachowania organizacyjne, Wykład 6, (sem II)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Jerzy Skrzypek
 • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 798

Skrzypek, Zachowania organizacyjne, Wyklad 6, (sem II) Zarządzanie to relacja władzy miedzy co najmniej jednym menagerem a jednym podwładnym, która to relacja koordynuje ich aktywność w celu wyprodukowania oraz sprzedaży poszczególnych dóbr i/lub usług. Przywództwo a zarządzanie: P-relacja wpływu, ...

Zachowania organizacyjne Wykład 7, (sem II)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Jerzy Skrzypek
 • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 910

Skrzypek, Zachowania organizacyjne, Wyklad 7, (sem II) Kultura org. zbiór dominujących norm i wartości postępowania charakterystycznych dla danej org., podbudowany założeniami co do natury rzeczywistości, przejawiający się przez artefakty-zewnętrzne, sztuczne wytwory danej kultury(specyficzny język...

Zachowania organizacyjne, Wykład 8, (sem II)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Jerzy Skrzypek
 • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 721

Skrzypek, Zachowania organizacyjne, Wyklad 8, (sem II) Etapy procesu zarządzania zmianą Iuznanie potrzeby zmiany IIustalenie celów zmiany IIIdiagnoza istotnych zmiennych IVopracowanie projektu zmiany Vwdrażanie VIkontrola efektów. Obsza...

Zachowania organizacyjne, Wykład 9 (sem II)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Jerzy Skrzypek
 • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 917

Skrzypek, Zachowania organizacyjne, Wyklad 9- ostatni, (sem II) Konflikt to sprzeczność lub przynajmniej niezgodność, przekonań, zamierzeń lub działań, sprzeczność która komuś w czymś przeszkadza- jako taka wymaga usunięcia lub złagodzenia jej skutków. Można rozumieć jako: niezgodność, czyli wzajem...

Podatki bezpośrednie i pośrednie - omówienie (sem. II)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • A. Pomorska
 • Finanse
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1134

A.Pomorska, Finanse przedsiębiorstw, Podatki bezpośrednie i pośrednie na przykładach polskich podatków, (sem. II) Podatki bezpośrednie i pośrednie na przykładach polskich podatków Podatek bezpośredni - podatek obciążający bezpośrednio ...

Podatnik, płatnik i inkasent podatkowy - omówienie (sem. II)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • A. Pomorska
 • Finanse
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1505

A.Pomorska, Finanse przedsiębiorstw, Podatnik, płatnik i inkasent podatkowy, zjawisko przerzucalności, , (sem. II) Podatnik, płatnik i inkasent podatkowy Podatnik -podmiot bierny zobowiązania do uiszczenia podatku (osoba fizyczna, osoba prawna, g...

Budżet państwa i jego funkcje - omówienie (sem. II)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • A. Pomorska
 • Finanse
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1911

A.Pomorska, Finanse przedsiębiorstw, Budżet państwa i jego funkcje, (sem. II) Pojęcie budżetu państwa i jego główne funkcje Budżet państwa jest najwyższej rangi planem finansowym polityki państwa oraz narzędziem polityki społecznej, uwzględniającym planowane dochody i wydatki państwa na następny r...

Deficyt budżetowy - omówienie (sem. II)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • A. Pomorska
 • Finanse
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1176

A.Pomorska, Finanse przedsiębiorstw, Deficyt budżetowy, (sem. II) Deficyt budżetowy; pojęcie i główne przyczyny jego powstawania Deficyt budżetowy - występuje, gdy wydatki w budżecie danej instytucji (zazwyczaj państwa) są wyższe niż jej dochody. Przeciwieństwem deficytu jest nadwyżka budżetowa. D...