Zachowania organizacyjne Wykład 7, (sem II)

Nasza ocena:

5
Pobrań: 7
Wyświetleń: 910
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zachowania organizacyjne Wykład 7, (sem II) - strona 1 Zachowania organizacyjne Wykład 7, (sem II) - strona 2

Fragment notatki:

Skrzypek, Zachowania organizacyjne, Wyklad 7, (sem II)
Kultura org. zbiór dominujących norm i wartości postępowania charakterystycznych dla danej org., podbudowany założeniami co do natury rzeczywistości, przejawiający się przez artefakty-zewnętrzne, sztuczne wytwory danej kultury(specyficzny język symbole, komunikaty). Przejawy: -symbole, sposoby komunikowania się -rytuały, mity, tabu -wartości, normy, postawy -założenia. Obejmuje: -wartości cenione w org.(takie rzeczy lub stany rzeczy do których członkowie org. dążą indywidualnie i zbiorowo) -normy i wzorce(gotowe schematy zachowań które członkowie org. stosują w określonych syt.) -symbole(podkreślają poczucie wspólnoty i stanowią zrozumiałą dla wszystkich reprezentację wartości, norm i wzorców). Akulturacja(socjalizacja) proces wpojenia kultury jednostce przez grupę za pomocą systemów nagród i kar. Jest sterowana sygnałami z otoczenia: -doświadczenia z bezpośredniego stanowiska pracy -kultura szerszych społeczności -działania i polityka kierownictwa organizacji -uczestnictwo w komunikacji społecznej. Funkcje kultury org.: 1.określa tożsamość org. 2.umożliwia szybką, sprawną i jednoznaczną komunikację 3.standaryzuje zachowania ludzkie 4.umożliwia podobną interpretację i ocenę otaczającej rzeczywistości 5.powoduje, że aspiracje, cele, dążenia, nadzieje i lęki uczestników org. stają się wspólne Iintegracyjna (wspólne określanie i utrzymywanie wszystkich składników kultury w danym środowisku) IIpercepcyjna (sposób postrzegania otoczenia grupy) IIIadaptacyjna (stabilizowanie rzeczywistości przez wypracowanie gotowych schemató reagowania na zmiany zachodzące w otoczeniu). Powstawanie kul.org.: filozofia założycieli org.→ kryteria doboru→ naczelne kierownictwo/socjalizacja→ kultura org. czynniki kształtujące kul.org. 1.typ otoczenia: kul. Narodowa, system wartości społeczeństwa, lokalny system wartości 2.cechy organizacji: historia, wielkość, przywództwo, system zarządzania, struktura 3.typ organizacji: sytuacja rynkowa, produkty i technologia, branża 4.cechy uczestników: wartości, postawy, wykształcenie, płeć, wiek, doświadczenie. Zmiana kulturowa (świadome i nieświadome oddziaływanie kierownictwa, uwarunkowanie konkurencyjne, zmiany struktury społ., zmiany technologiczne, umiędzynarodowienie, partnerzy, wymuszenia środowiskowe)→ kultura→ zmiana kulturowa. Zmiana to proces, konstatacja różnicy między jednym stanem a drugim bez wskazywania na jej przyczyny czy skutki; każda istotna modyfikacja części org. przyczyny zmian org.: 1.zewnętrzne: zmiany w systemie podatkowym, przepisów celnych, pojawienie się nowych produktów konkurencyjnych, zmiana wymagań klientów, kryzys polityczny(załamania, wojny pomiędzy partiami pol.), zmiany demograficzne, w polityce cen i asortymentowej konkurentów; 2.wewnętrzne: nadmierne zapasy magazynowe, wysoka fluktuacja załogi, przestarzała technologia, obniżenie się jakości wytwarzanych wyrobów, konflikty wśród personelu.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz