Zachowania organizacyjne, Wykład 4, (sem II)

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 924
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zachowania organizacyjne, Wykład 4, (sem II) - strona 1 Zachowania organizacyjne, Wykład 4, (sem II) - strona 2

Fragment notatki:

Skrzypek, Zachowania organizacyjne, Wyklad 4, (sem II)
Typy uczestnictwa ludzi w org.: 1.alienatywne -przymusowe -człowiek nie jest psychicznie zaangażowany w realizację celów org., gdyz jest przymuszony do uczestnictwa w org., z której celami ani się wprost nie interesuje ani nie uważa ich za środek do realizacji swoich celów indywidualnych 2.kalkulatywne -człowiek może nie identyfikować się z celami org., jest natomiast gotów wnieśc swój wkład w ich realizację, w zamian za szeroko rozumianą, tzn. nieograniczoną tylko do wypłat pieniężnych „godziwa zapłatę” 3.moralne -wyraża się pełnym zaangażowaniem człowieka w realizację celów org., wynikającym z identyfikowania się z tymi celami czyli uznania je za własne. Motywowanie pracowników wywoływanie pożdanych zachowań, wytyczanie celów i zadań oraz określenie sposobów ich realizacji oraz stwarzanie sytuacji pobudzających do takich, a nie innych zachowań. Wyniki pracy=możliwości pracownika *motywacja *zewnętrzne warunki pracy. Motywacja to proces psychologiczny, regulacyjny, który pełni funkcję sterowania czynnościami tak, aby doprowadziły do osiągnięcia celu, lub gotowość jednostki do podjęcia działania. Model motywacji: działanie→ rezultat dzialania →ocena rezultatu→ potrzeby oczekiwania→ działanie, itd. Podejścia do motywacji: 1.behawioralne (czynniki zewnętrzne warunkuja zachowanie, kary i nagrody) 2.psychodynamiczne (czynniki wewnętrzne warunkuja zachowanie, emocje potrzeby) 3.poznawcze (rola inf. jako czynnika motywacyjnego).zasady skutecznego motywowania: -każdy pracownik wyposażony jest w indywidualne motywacje i potrzeby -motywacja jest wynikiem występowania nie tylko określonych potrzeb lecz także wyboru jednostki między zachowaniami które leżą w zasięgu jej możliwości, aby podjąc działanie jednostka musi dostrzec możliwość zaspokojenia potrzeby oraz zaakceptować wysiłek jaki będzie potrzebny aby doprowadzic do oczekiwanego celu -potrzeby ludzi zmieniają się z upływem czasy:nie musi być to związane z ich zaspokojeniem ale także z wiekiem czy sytuacją osobistą pracownika -znajomośc potrzeb nie wystarcza do skutecznego motywowania, ponieważ ludzie mogą się różnić sposobem przekształcania potrzeb w działanie -nie wszyscy ludzie działają konsekwentnie i racjonalnie w imię zaspokojenia swoich potrzeb. Jak powstaje grupa: zbiorowość ludzka o charakterze incydentalnym -sytuacyjnym(tłum uliczny, grupa kibiców) →okoliczności zewnętrzne(dłuższy czas wspólnego przebywania). Grupa to każda liczba osób które: - są związane wzajemnymi interakcjami -są psychologicznie siebie świadome -postrzegają siebie jako grupę. Grupy pracownicze powoływane są dla realizacji jakiegoś celu, np.: -wykonania zadania -rozwiązywania problemów -podejmowania decyzji -dzielenia się info -sformułowania nowych pomysłów. Zmienne wpływające na zachowania w grupie:

(…)

…: rodzaj zadania, środowisko, otoczenie, role indywidualne, normy grupowe, motywacja uczestników, spójność, przywództwo, kierowanie, wielkość grupy. Konformizm -podporządkowanie sie grupie wynikające z chęci przynależności do grupy. Nonkonformizm -niepodporzadkowanie się grupie. Spójność grupy: -poziom rozwoju więzów między członkami grupy i poziom rozwoju „ducha grupy” -miara atrakcyjności grupy dla nowych członków. bardzo spójne grupy: silne powiązania wyrażające się we wzajemnej lojalności. Czynniki wpływające na spójność: -bliskość przestrzenna -podobieństwo wykonywanych zadań, pracy -wielkość grupy -zagrożenie zewnętrzne -wspólne cechy, tj. wiek, płeć, itd. Mniej spójne grupy- bardziej podatne na oddziaływanie czynników zewnętrznych. Wysoka spójność grupy -mała fluktuacja, mniejsza absencja…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz