Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - strona 54

Podstawy psychologii i socjologii - komunikacja - omówienie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • M. Łoboda
 • Podstawy psychologii
Pobrań: 112
Wyświetleń: 875

M. Łoboda, podstawy psychologii i socjologii, Komunikacja Komunikacja - proces organizowania wiadomości w celu stworzenia znaczenia. Wiadomości - słowa, dźwięki, działania, gesty - którymi ludzie w toku interakcji wyrażają siebie wobec innych; mogą mieć charakter symboliczny. Symbol - słowo, dźwi...

Pozycje i role społeczne - omówienie (sem 1)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • M. Łoboda
 • Podstawy psychologii
Pobrań: 21
Wyświetleń: 693

Kim jestem ? Pozycje i role społeczne • • • • • • • • • • studentem Polakiem synem swoich rodziców kolegą wysokim blondynem kierowcą właścicielem psa męŜczyzną kibicem Legii posiadaczem FCE Rola społeczna Pozycja społeczna (status) wyróŜnione i nazwane w danej kulturze typo...

Pytania opracowane - omówienie (sem 1)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • M. Łoboda
 • Podstawy psychologii
Pobrań: 84
Wyświetleń: 721

M. Łoboda, podstawy psychologii i socjologii, Pytania opracowane, (sem 1) *big five - opisując siebie i innych przy pomocy cech ludzie posługują się 5 podstawowymi czynnikami: *ekstrawersja (rozmowny, energiczny asertywny vs cichy, powściąg...

Warianty rachunków kosztów - omówienie (sem II)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Marcjanna Nóżka
 • Rachunkowość
Pobrań: 70
Wyświetleń: 721

Warianty rachunków kosztów. Wariant uproszczony - ujmowanie kosztów jedynie na „4” wariant ten może być stosowany w podmiotach prowadzących dział. Jednorodną [raczej handlową lub usługową] o niewielkich rozmiarach, o nierozbudowanej strukturze organizacyjnej wariant uproszczony -ujmowanie kosztów ...

Marże i wyceny w obrocie handlowym - omówienie (sem II)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Marcjanna Nóżka
 • Podstawy rachunkowości i finansów przedsiębiorstwa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 889

MARŻE I WYCENY W OBROCIE HANDLOWYM Ogniwo obrotu Ceny i marże Producent sprzedaż kupno Cena producenta + marża hurtowa Hurt sprzedaż = cena hurtowa + marża detaliczna kupno = cena detaliczna Detal sprzedaż Sposób wyznaczania marży Rachun...

Pojęcie wyniku finansowego i dochodu - omówienie (sem II)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Marcjanna Nóżka
 • Podstawy rachunkowości i finansów przedsiębiorstwa
Pobrań: 63
Wyświetleń: 833

Pojęcie wyniku finansowego i dochodu. Wynik finansowy [WF] jest wyrazem w mierniku pieniężnym, efektem działalności. Różnica między przychodami, a tym co służyło ich osiągnięciu. WF może być wyrażony jako wynik brutto, lub netto [pod wzgledem obowiązkowych obciążeń] Podatek dochodowy to najważniej...

Przykład bilansowe - omówienie (sem II)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Marcjanna Nóżka
 • Podstawy rachunkowości i finansów przedsiębiorstwa
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1092

Przykład (funkcjonowanie kont bilansowych, zestawienie obrotów i sald) W bieżącym okresie miały miejsce następujące operacje: Zakupiono materiały za gotówkę i przyjęto je do magazynu - 800 zł. Zaciągnięto

Rodzaje kont - konta wynikowe - omówienie (sem II)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Marcjanna Nóżka
 • Podstawy rachunkowości i finansów przedsiębiorstwa
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1806

RODZAJE KONT Konta bilansowe - konta aktywów i pasywów Konta niebilansowe [wynikowe] - ewidencja operacji wynikowych, a więc odzwierciedlających procesy gospodarcze [konta kosztów, przychodów, zysków i strat] Konta rozliczeniowe - charakter pomocniczy, służą rozliczenia określonej kategorii [np. ...

Zachowania organizacyjne, Wykład 2, (sem II)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Jerzy Skrzypek
 • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 994

Skrzypek, Zachowania organizacyjne, Wyklad 2, (sem II) Podmiot nauki o Zach. W org. -systematyczne badanie działań i postaw ludzi w obrębie organizacji. Dyscypliny, z których korzysta NoZwO: -psychologia ogólna(uczenie się, osobowość, motywacja, podejmowanie decyzji) -psych. Społ. -socjologia(teori...

Zachowania organizacyjne, Wykład 3, (sem II)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Jerzy Skrzypek
 • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 903

Skrzypek, Zachowania organizacyjne, Wyklad 3, (sem II) Postawy: Iemocjonalne nastawienie do kogoś, czegoś IIwynikający z tego nastawienia określony sposób reagowania na określone bodźce. Punktem odniesienia dla postaw pracowniczych może być: -org. jako całość -jej kierownictwo -bezpośredni przełoże...