Pojęcie wyniku finansowego i dochodu - omówienie (sem II)

Nasza ocena:

5
Pobrań: 98
Wyświetleń: 931
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcie wyniku finansowego i dochodu - omówienie (sem II) - strona 1 Pojęcie wyniku finansowego i dochodu - omówienie (sem II) - strona 2 Pojęcie wyniku finansowego i dochodu - omówienie (sem II) - strona 3

Fragment notatki:

Pojęcie wyniku finansowego i dochodu.
Wynik finansowy [WF] jest wyrazem w mierniku pieniężnym, efektem działalności. Różnica między przychodami, a tym co służyło ich osiągnięciu.
WF może być wyrażony jako wynik brutto, lub netto [pod wzgledem obowiązkowych obciążeń] Podatek dochodowy to najważniejsze obciążenie WF. Podatek nie jest jednak liczony od WF rutto, lecz od dochodu.
DOCHÓD = PRZYCHODY - koszty uzyskania przychodów [koszty „podatkowe”]
Dochód nie równa się WF bruto [wynik „księgowy”] ponieważ przepisy podatkowe nie uznają niektórych kosztów i strat ujętych w ewidencji jako kup oraz niektóre przychody nie są przychodami dla celów podatkowych.
Przykład 1 [wf a dochód]
W rys. Ewidecji jednostki w styczniu br. Zarejestrowno [w zł] koszty - 50 000, przychody 62000. Wiadomo, że wśród kosztów znajdzie się nieuznane podatkowo koszty, tj. Zapłacone przez jednostkę kary i grzywny w wysokości 1000zł.
Rozwiązanie: 62000-5000=12000
Dochód: 62000-[50000-1000]=13000
Koszty i przychody wpływające na wynik finansowy.
Koszty i przychody wpływające na wynik finansowy grupuje się wg. Typów działalności jakie mogą wystpić w przedsiębiorstwie [segmentacja ta odpowiada wyjęciu kosztów i przychodów w rach. Zysków i strat]
TYPY DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA
DZ. OPERACYJNA FINANSOWA ZDARZENIA NADZWYCZAJNE zwykła dz.op pozostała dz.op.
Z każdą z typów działalności związane są określone kategorie przychodów i kosztów.
I Podstawowa działalność operacyjna [zykła dz.op.] to działalność statutowa, która może być działalnością produkcyjną, handlową, lub usługową.
Przychody z działalności op. [zw. Krótko przychodami ze sprzedaży] dotyczą sprzedaży: - produktów
- towarów
- usług
Koszty zwykłej działalności operacyjnej
Bezpośrednie - bezpośrednio związane z wytwarzanymi produtkami, usługami cy towarami, które jednostka obraca, np.
- wynagrodzenia pracowników produkcyjnych
- zużycie materiałów bezpośrednich
- zużycie narzędzi specjal. Do produkcji
Pośrednie- związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa np.
- wynagrodzenia pracowników administracyjnych
- czynsze
- podatek od nieruchomości
- koszty delegacji służbowych
- koszty szkoleń
II koszty i przychody pozostałej działalności operacyjnych powstłe w związu:
- ze sprzedażą, likwidacją, darowiznami środków, środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerilnych i prawnych zaliczonych do inwestycji.

(…)

… przedstawionych, umorzonych, nieściągalnych
- z odpisami aktualizującymi wartość aktywów i och korektami, z wyjątkiem odpisów obciążających koszty finansowe.
- z zapłatą/otrzymaniem odszkodowań, kar, grzywn
III Koszty i przychody działaności finanswych powstałe w związdku.
- z e sprzeaża papierów wartościowych, udziałow i akcji
- obrotem akcji
- z otrzymaniem/płaceniem odsetek od wkadów bankowych, lokat
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz