Rachunek zysków i strat - omówienie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1323
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rachunek zysków i strat - omówienie - strona 1 Rachunek zysków i strat - omówienie - strona 2 Rachunek zysków i strat - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

WARIANT KALKULACYJNY

A. Przychody ze sprzedaży towarów i produktów

I. przychody ze sprzedaży towarów i materiałów

II. Przychody ze sprzedaży produktów

B. koszty sprzedanych towarów i produktów

I. wartość sprzedanych towarów i materiałów

II. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów

C. Zysk/strata brutto ze sprzedaży (A-B)

D. Koszt sprzedaży

E. Koszty ogólnego zarządu

F. Zysk/strata ze sprzedaży (C-D-E)

G. Pozostałe przychody operacyjne

I. Przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego

II. Dotacje

III. Pozostałe przychody operacyjne

H. Pozostałe koszty operacyjne

I. Wartość sprzedanych składników majątku trwałego

II. Pozostałe przychody operacyjne

I. Zysk/strata na działalności operacyjnej (F+G-H)

J. Przychody finansowe

I. Dywidendy z tytułu udziałów - w tym od jednostek zależnych i stowarzyszonych

II. Odsetki uzyskane

III. Pozostałe

K. Koszty finansowe

I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych

papierów wartościowych

II. Odsetki do zapłacenia - w tym dla jednostek zależnych i stowarzyszonych

III. Pozostałe

L. Zysk/ strata brutto na działalności gospodarczej (I+J-K)

M. Zyski nadzwyczajne

N. Straty nadzwyczajne

O. Zysk/strata brutto (L+M-N)

P. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego

I. Podatek dochodowy od osób prawnych lub osób fizycznych

II. Pozostałe obowiązkowe obciążenia

R. Zysk/strata netto (O-P)

WARIANT PORÓWNAWCZY

A.

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz