Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - strona 53

Instytucjonalizacja- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Agata Ziętek
 • Międzynarodowe stosunki kulturalne
Pobrań: 490
Wyświetleń: 1309

Instytucjonalizacja -„proces budowania współpracy na podstawach międzynarodowych i w ramach sformalizowanych struktur organizacyjnych”(Kukułka). Uczestnicy SM wchodzą ze sobą w interakcje, których celem jest rozwiązywanie problemów(np. przyrost demograficzny, konflikty zbrojne, deficyt surowcowy). K...

Zasady układania pytań w kwestionariuszu, (sem IV)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Genowefa Sobczyk
 • Badania marketingowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 812

Zasady układania pytań: -zamieszczamy pytania najważniejsze -muszą być jasno i poprawie sformułowane -krótkie -nieskomplikowane -należy unikać pytań sugestywnych, emocjonalnych -stosowanie pytań buforowych między pytaniami emocjonalnymi, trudnymi dla respondenta -w jednym pytaniu nie może być ...

Marketing usług - wykład 21 (sem.VI)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Prof. Sobczyk
 • Marketing usług zdrowotnych
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1260

wy 21 Lojalność marketingowa usług (marketing partnerski, relacji)- kładzie szczególny nacisk na utrzymanie stałego klienta. Lojalny klient: 1.dokonuje regularnych, powtarzających się zakupów 2.korzysta z produktów oferowanych przez firmę 3.rozpowszechnia pozytywne informacje o swojej firmie 4. je...

Zarządzanie projektami tradycyjne, adaptacyjne, ekstremalne, (sem IV)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Julia Hoffman
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1365

Hoffman, Zarządzanie projektami, zarządzanie projektami: tradycyjne, adaptacyjne, ekstremalne, (sem IV) Tradycyjne zarządzanie projektami (Traditonal Project Management) - w podejściu tym realizacja projektu przebiega zgodnie z pr...

Controlling i benchamrking( sem. IV)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Ewa Leszczyńska
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 42
Wyświetleń: 840

Leszczyńska, Zarządzanie przedsiębiorstwem, controlling i benchamrking( sem. IV) Controlling: podsystem zarządzania, który częściowo przejmuje a częściowo wspomaga procesy planowania, sterowania i kontrolowania, umożliwiając w ten sposób ...

Majątek trwały, aktywa,( sem. IV)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Ewa Leszczyńska
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 28
Wyświetleń: 847

Leszczyńska, Zarządzanie przedsiębiorstwem, majątek trwały, aktywa,( sem. IV) Majątek przeds(aktywa): kontrolowane przez jednostkę zasoby o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują wpływy do jednostki korzyści ekonomicznych MAJĄTEK TRWAŁY: zasoby,...

Prywatyzacja, ( sem. IV)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Ewa Leszczyńska
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 28
Wyświetleń: 910

Leszczyńska, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Prywatyzacja, ( sem. IV) Prywatyzacja: zmiana własności państwowej na prywatą czyli transfer majątku państwowego w ręce prywatne Metody prywatyzacji:  denacjonalizacja: sprzedaż własności ...

Przedsiębiorstwo formy współpracy, misja, cel i podsystemy, (sem. IV)...

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Ewa Leszczyńska
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1029

Leszczyńska, Zarządzanie przedsiębiorstwem, przedsiębiorstwo - formy współpracy, misja, cel i podsystemy, (sem. IV) FORMY WSPÓŁPRACY PRZEDSIĘBIORSTW: Kooperacja: forma współpracy niezależnych prawnie podmiotów, które rezygnują z samodzielnej realizacji funkcji gospodarczych celem wzrostu efekt...

Wielkość przedsiśbiorstw i kryteria klasyfikacji, (sem. IV)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Ewa Leszczyńska
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 42
Wyświetleń: 826

Leszczyńska, Zarządzanie przedsiębiorstwem, wielkość przedsiębiorstw i kryteria klasyfikacji, (sem. IV) Wielkość przedsiębiorstw: 1. Mikroprzedsiębiorca -zatrudnia średnio rocznie mniej niż 10 pracowników, obrót netto nieprzekraczaj...

Ewolucja społeczeństwa - omówienie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • M. Łoboda
 • Podstawy psychologii
Pobrań: 49
Wyświetleń: 875

M. Łoboda, podstawy psychologii i socjologii, ewolucja społeczeństwa, społeczeństwo tradycyjne, przemysłowe, poprzemysłowe i współczesne Ewolucja społeczeństwa. Typy społeczeństw: *społ.tradycyjne *społ.przemysłowe *społ.poprzemysłowe.