Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - strona 52

Instrumenty zagranicznej polityki ekonomicznej- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Anna Moraczewska
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 329
Wyświetleń: 658

Instrumenty zagranicznej polityki ekonomicznej. Wybór celów i środków polityki handlowej warunkują czynniki wewnętrzne (m.in. poziom rozwoju gospodarczego, utrzymanie poziomu zatrudnienia, stabilizacja cen, struktura klasowa społeczeństw...

Pieniądz międzynarodowy- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Anna Moraczewska
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1260

Pieniądz międzynarodowy. Czynniki określające m-n charakter waluty nardowej wielkośc PKB udział danego państwa w handlu m-n stabilnośc pieniądza wielkośc i stopień rozwoju rynków finansowych Korzyści dla eminenta waluty międzynarodowej efekty ekonomiczne - tzw. Dochody z

Waluta międzynarodowa i międzynarodowe systemy walutowe- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Anna Moraczewska
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 490
Wyświetleń: 910

WALUTA MIĘDZYNARODOWA I MIĘDZYNARODOWE SYSTEMY WALUTOWE Waluta międzynarodowa wszystkie rodzaje pieniądza powszechnie i w długim czasie uznawanego we wzajemnych rozliczeniach przez kraje trzecie, z których żaden nie jest jego emitentem i p...

Walutowo - finansowa działalność systemu ONZ- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Anna Moraczewska
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 357
Wyświetleń: 399

Walutowo - finansowa działalność systemu ONZ. MFW Sytuacja prawna: Pełna osobowość prawna Zdolność do zawierania umów Zdolność do nabywania i zbywania nieruchomości i ruchomości Występowanie w sądzie w charakterze strony Przywileje: - własność i aktywa MFW nie podlegają konfiskacie ani rewizj...

Współczesny handel międzynarodowy- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Anna Moraczewska
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 308
Wyświetleń: 560

Współczesny handel międzynarodowy. PKB opisuje zagregowaną wartośc dóbr i usług finalnych wytworzonych na terenie danego kraju w określonej jednostce czasu (najcześciej w ciagu roku) Terms of trade - stosunek cen w eksporcie kraju do cen w imporcie Teorie międzynarodowego podziału pracy: Teorie ...

Wybrane ugrupowania integracyjne w Europie- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Anna Moraczewska
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 343
Wyświetleń: 770

Wybrane ugrupowania integracyjne w Europie. Co sprzyja integracji: sąsiedztwo geograficzne wspólne rynki zbytu wspólne surowce wola integracji korzyści płynące z integracji wspólna kultura podobne systemy polityczne uwarunkowania historyczne podobne problemy/zagrożenia Co ogranicza integra...

Zadłużenie międzynarodowe- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Anna Moraczewska
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 637
Wyświetleń: 973

Zadłużenie międzynarodowe. Zadłużenie zagraniczne - istnienie na dany moment zobowiązań finansowych w stosunku do zagranicy, wynikających z importu kapitału w różnych formach, na przykład emisji obligacji na rynek światowy, pożyczek bankowych i rządowych, kupna towarów i usług na warunkach kredytow...

Czym jest komunikowanie- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Agata Ziętek
 • Międzynarodowe stosunki kulturalne
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1015

Czym jest komunikowanie? Komunikultura Interakcja, działania społeczne -Socjalizacja (w tym edukacja) - poznanie, reprodukowanie symboli i znaczeń - kształtowanie się samoświadomości jednostki i umiejętności komunikacyjnych (kompetencji) - rozwój psychofizyczny i funkcjonowanie w otoczeniu. Piotr S...

Dyplomacja publiczna polski

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Agata Ziętek
 • Międzynarodowe stosunki kulturalne
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1533

Dyplomacja publiczna polski Dyplomacja publiczna - W Polsce utożsamiana jest z dyplomacją kulturalną lub brandingiem ( budowaniem wizerunku państwa za pomocą produktów lub usług). Dyplomacja publiczna wg MSZ - to wysiłki państwa na arenie międzynarodowej, skierowane na wpływanie na opinię publiczn...

Globalizacja a kultura- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Agata Ziętek
 • Międzynarodowe stosunki kulturalne
Pobrań: 490
Wyświetleń: 1302

GLOBALIZACJA A KULTURA Globalizacja odnosi się do sieci wzajemnych powiązań i zależności, które charakteryzują współczesny świat. Prowadzą do zacieśnienia czasu i przestrzeni oraz zacierania różnic między tym, co wewnątrzpaństwowe i międzynarodowe. Procesy globalizacji w istotny sposób zmieniają wi...