Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - strona 51

note /search

Economic cooperation in the BSR

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Pobrań: 217
Wyświetleń: 651

Economic cooperation in the BSR (economic integration process, trade in the BSR, FDI in the BSR, economic position of the BSR in the world) We have to look at it through EU economic integration because of its domination (through EU laws and rules). The geographical profile of the BSR: region is ...

Features of the BSR - multiculturalism

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Pobrań: 175
Wyświetleń: 497

Features of the BSR: multiculturalism (populating the Baltic region, religions in the region, values in the BSR, cultural exchange, languages families and groups) -After more than 100,000 years in Africa the ancestors of modern man (Cro Magnon) mo...

Geographical and natural determinants of the Baltic Sea Region

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Pobrań: 287
Wyświetleń: 525

I. Geographical and natural determinants of the Baltic Sea Region. (defining the region, ways to study the region, borders of the BSR, natural condition of the BSR) Defining the region There are mainly two ways for describing a `region': a part of a state (when we refer to inhabitants coexisting...

History of the BSR

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Pobrań: 140
Wyświetleń: 714

History of the BSR (origins of states, empires of the region, the impact of the history on relations building in the region) Elements of collective memory: Common language Common belief, practices, customs Religion All concepts based on culture Territory - national and regional identity Perc...

Security and its concepts in the BSR

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Pobrań: 119
Wyświetleń: 672

Security and its concepts in the BSR (security community, security dilemmas, conflict resolutions, security agreements and institutions) Security community - the process, by which such security communities are created, while the countries still consolidate their independence, is an important one. ...

The environment in the BSR and sustainable development

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Pobrań: 126
Wyświetleń: 567

The environment in the BSR and sustainable development (sources of pollution, environmental policy and organizations, HELCOM) In the days of old, when transport by land was very expensive, the Baltic sea was the main unifying force of the regi...

Światowa Organizacja Handlu- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1148

Światowa Organizacja Handlu. Genewska Runda negocjacji liberalizacyjnych - 1947 r., podczas II sesji Komitetu Przygotowawczego Konferencji Hawańskiej podjęto dwustronne negocjacje nt. obniżenia taryf celnych. GATT(General Agreement on Tariffs and Trade - Układ Ogólny w Sprawie Taryf Celnych i Hand...

Działalność systemu ONZ w sferze społeczno- gospodarczej- opracowanie...

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 434
Wyświetleń: 574

Działalność systemu ONZ w sferze społeczno - gospodarczej. Cechy współczesnego świata globalizacja transnarodowość globalny przepływ kapitału dysproporcje rozwojowe między państwami znaczenie PR / świadomości opinii publicznej rozwój technologii i komunikacji Formy pomocy: kryterium poziomu...

Ekonomiczne narzędzia oddziaływania na politykę państw- opracowanie...

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 427
Wyświetleń: 1127

Ekonomiczne narzędzia oddziaływania na politykę państw. Sankcje gospodarcze to „środki stosowane w stosunkach między państwami dla uzyskania określonych celów”. Mogą być całkowite - obejmując całość stosunków handlowych, bądź częściowe - odnosząc się do niektórych dziedzin działalności gospodarczej...

Historia migracji zagranicznych z Polski- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 427
Wyświetleń: 742

Historia migracji zagranicznych z Polski XVIII wiek - pierwsza masowa emigracja skierowana do Ameryki Północnej; miała charakter polityczny, gdyż wyjeżdżali uczestnicy Powstania Kościuszkowskiego chroniąc się przed prześladowaniami. 1830-31 -