Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - strona 50

note /search

Polityka zagraniczna Polski wobec Francji- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Polityka zagraniczna Polski
Pobrań: 112
Wyświetleń: 784

Polityka zagraniczna Polski wobec Francji Francja była jednym z państw, z którymi Polska najszybciej rozwinęła stosunki po 1989 roku ⇒ czynniki polityczne, historyczne, kulturowe i emocjonalne. Odbywały się dwustronne wizyty, z...

Polityka zagraniczna RP wobec Ukrainy- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Polityka zagraniczna Polski
Pobrań: 399
Wyświetleń: 1288

Polityka zagraniczna RP wobec Ukrainy Ukraina zawsze zajmowała szczególne miejsce w koncepcji polskiej polityki wschodniej. Dla Polski niepodległa Ukraina miała kluczowe znaczenie dla ostatecznego rozpadu ZSRR i osłabienia Rosji, przeciw jej imperialnej pozycji. Dla Polski istnieje więc ścisła wspó...

Polska prezydencja 2011- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Polityka zagraniczna Polski
Pobrań: 7
Wyświetleń: 455

POLSKA PREZYDENCJA 2011 Program Kulturalny Polskiej Prezydencji 2011 1000 projektów artystycznych w kraju i 400 wydarzeń zagranicą Krajowy Program Kulturalny Polskiej Prezydencji odpowiadał Narodowy Instytut Audiowizualny, a Zagraniczny Program Kulturalny Polskiej Prezydencji realizował Instytut A...

Priorytety PZ RP 2012-2016- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Polityka zagraniczna Polski
Pobrań: 28
Wyświetleń: 469

1). Promocji Polski za granicą, stwierdzono, że skuteczna promocja Polski jest jednym z najważniejszych zadań nowoczesnej polskiej dyplomacji, aby budować markę ogólnoświatową i marki branżowe, wspomagać turystykę, inwestycje zagraniczne. Polska powinna być postrzegana jako partner gwarantujący najw...

Sieci transgraniczne w polityce zagranicznej Polski- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Polityka zagraniczna Polski
Pobrań: 49
Wyświetleń: 658

Sieci transgraniczne w polityce zagranicznej Polski - euroregiony. euroregiony - obszary współpracy transgranicznej, powstające między umowami jednostek samorządów terytorialnych, które leżą na danym obszarze i chcą współpracować. Idea euroregionów narodziła się w Europie Zachodniej, pierwszy

Stosunki Polski z państwami Afryki- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Polityka zagraniczna Polski
Pobrań: 77
Wyświetleń: 707

Stosunki Polski z państwami Afryki. Po upadku kolonializmu Polska mogła nawiązywać stosunki dyplomatyczne z nowymi państwami, bo nie miała tam przeszłości kolonialnej. Afryka zaś kusiła potencjałem surowcowym i możliwością wymiany handlowej. Zaangażowanie Polski w relacje w tamtym obszarze wynikały...

Unia Europejska w polityce zagranicznej Polski po 1989 r- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Polityka zagraniczna Polski
Pobrań: 196
Wyświetleń: 623

Unia Europejska w polityce zagranicznej Polski po 1989 r. UE(od 1993, wcześniej WE) to jedna z najważniejszych zmiennych w Polityce zagranicznej RP. Ewoluowała od zmiennej orientującej(przed wstąpieniem do UE) do zmiennej organizującej PZ. Można wyróżnić 5 faz PPZ w stosunku do UE po 1989 r.: Pier...

Uwarunkowania polityki zagranicznej RP- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Polityka zagraniczna Polski
Pobrań: 301
Wyświetleń: 756

Uwarunkowania polityki zagranicznej RP Uwarunkowania wewnętrzne polityki zagranicznej Polski: Demokratyczna transformacja ustrojowa(zwrócenie się w stronę demokracji to automatyczne zwrócenie się o pomoc w stronę państw zachodnich...

Zagraniczna polityka kulturalna RP- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Polityka zagraniczna Polski
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1162

Zagraniczna polityka kulturalna RP Kultura jest istotnym obszarem w zakresie polityki zagranicznej państwa. Urasta do rangi „trzeciego filaru” w polityce zagranicz...