Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - strona 49

Ograniczenia polityki- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Waldemar Paruch
 • Teoria polityki
Pobrań: 203
Wyświetleń: 707

Ograniczenia polityki. Istnieją różnego rodzaju ograniczenia polityki. W związku z nimi nie wszystkie cele polityki mogą zostać osiągnięte, nie wszystkie obietnice mają pokrycie. Wynika to np. z ograniczeń ekonomicznych, cywilizacyjnych, kulturowych, ale dwa główne ograniczenia to: 1). Ideologiczn...

Ontologia i epistemologia w politologii

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Waldemar Paruch
 • Teoria polityki
Pobrań: 770
Wyświetleń: 4228

Ontologia i epistemologia w politologii. Ontologia, czyli teoria bytu. Epistemologia bada zaś skąd się dowiadujemy, że byt istnieje. W politologii toczą się dyskusje o tych dwóch dziedzi...

Polityczna poprawność- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Waldemar Paruch
 • Teoria polityki
Pobrań: 105
Wyświetleń: 672

Polityczna poprawność. Charakt. jest dla współczesności, fenomen współczesnego świata. Polityczną poprawność stworzyli ludzie, teraz ją badają. To zjawisko wielowymiarowe, trudno poddaje się schematom. Używane jest gen. w znaczeniu negatywnym - najczęściej używa się ich do określenia przeciwników. ...

Polityka - sens, pojęcia i płaszczyzny

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Waldemar Paruch
 • Teoria polityki
Pobrań: 385
Wyświetleń: 1232

Polityka - sens, pojęcia i płaszczyzny. Pojęcie polityki możemy rozpatrywać w trzech ujęciach: 1). Ujęcie ogólne 2). Ujęcie szczegółowe 3). Filozoficzne(metapolityczne) Polityka to działalność, która w zależności od ujęcia: 1). Ma na celu zdobywanie i utrzymanie oraz wykonywanie władzy. Polity...

Teoria polityczna - teoria politologiczna - teoria polityki

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Waldemar Paruch
 • Teoria polityki
Pobrań: 343
Wyświetleń: 805

Teoria polityczna - teoria politologiczna - teoria polityki. Przedmiotem odniesienia jest polityka, punktem odniesienia jest polityka jako nauka - nauki polityczne W t. politycznej nie ma takiego punktu odniesienia. „Polityczny” nie odnosi się do polityki. Przymiotnik „polityczny” jest pierwotny. ...

Teorie w politologii- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Waldemar Paruch
 • Teoria polityki
Pobrań: 161
Wyświetleń: 798

Teorie w politologii. Teorie generalizują zdania, w których twierdzi się, że dwie lub więcej rzeczy(obiekty, czynności, zdarzeń) wyst. w związkach między sobą w określonych warunkach. Związki te ulegają zmianie w zależności od siebie. Elementy teorii: W teorii muszą pojawić się więc co najmniej d...

Uczestnictwo jednostek w polityce- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Waldemar Paruch
 • Teoria polityki
Pobrań: 84
Wyświetleń: 539

Uczestnictwo jednostek w polityce. Kwestia nie uczestnictwa w polityce Nieuczestnictwo w polityce To brak zainteresowania polityką, nie uczestniczenie w wyborach, skupienie się na życiu prywatnym i zawodowym. W Polsce poziom nie uczestnictwa w polityce jest bardzo wysoki. W związku z tym pojawiają...

Polityka Polski wobec państw azjatyckich- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Andrzej Dumała
 • Polityka zagraniczna Polski
Pobrań: 35
Wyświetleń: 630

Polityka Polski wobec państw azjatyckich. Chiny Relacje z Chinami były ugruntowane w 1949 r. Polska była jednym z pierwszych państw, które ChRL uznały. Stosunki między ChRL a PRL były jednak dalej uzależnione od ZSRR i pogorszenie się stosunków na linii ZSRR i ChRL wpłynęło na stosunki tej ostatni...

Polityka rozwojowa- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Andrzej Dumała
 • Polityka zagraniczna Polski
Pobrań: 84
Wyświetleń: 539

Polityka rozwojowa / pomocowa RP Pomoc rozwojowa - za oficjalną definicję pomocy rozwojowej uznaje się tę przyjętą przez Komitet Pomocy Rozwojowej Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), który je...

Polityka RP wobec Litwy i Białorusi- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Andrzej Dumała
 • Polityka zagraniczna Polski
Pobrań: 252
Wyświetleń: 616

Polityka RP wobec Litwy i Białorusi. Uwarunkowania historyczno - kulturalne: W stosunkach z Białorusią historia nie stanowi problemu. Wręcz przeciwnie, z historii wynika wspólna państwowość w czasach I Rzeczypospolitej oraz bardzo bliskie związki kulturalne. Białoruś - inna religia, katolicyzm vs...