Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - strona 48

Upadek kolektywnego systemu bezpieczeństwa w Europie w latach 1932- 19...

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Waldemar Paruch
 • Historia najnowsza powszechna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 763

Upadek kolektywnego systemu bezpieczeństwa w Europie w latach 1932- 1936. Jednym z ostatnich osiągnięć Międzynarodowej Konferencji Rozbrojeniowej w Genewie było podpisanie 3 VII 1933 r. w Londynie, z inicjatywy radzieckiej, konwencji określającej napastnika. Działania napastnicze to:

Uwarunkowania kwestii narodowej w Europie środkowej w I połowie XX wie...

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Waldemar Paruch
 • Historia najnowsza powszechna
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1204

Uwarunkowania kwestii narodowej w Europie Środkowej w I połowie XX wieku Wbrew temu, co się niekiedy sugeruje bądź milcząco zakłada, zwłasz­cza w historiografii państw sukcesyjnych, irredenta polityczna nie od­grywała we wschodniej Europie Środkowej na początku bieżącego wieku większej roli. Pod po...

Wojny na Dalekim Wschodzie i Morzu Karaibskim na przełomie XIX i XX wi...

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Waldemar Paruch
 • Historia najnowsza powszechna
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1071

Wojny na Dalekim Wschodzie i Morzu Karaibskim na przełomie XIX i XX wieku (uczestnicy, przyczyny, skutki) Daleki Wschód Japonia (patrz wyżej) Chiny- Po wygranej przez Japonię wojnie 1895 r. inicjatywę przejęła na Dalekim Wschodzie Rosja ...

Wojny w Indochinach w latach 1945-1975

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Waldemar Paruch
 • Historia najnowsza powszechna
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1960

Wojny w Indochinach w latach 1945-1975 W czasie II wojny światowej Indochiny Francuskie (Wietnam, Laos, Kambodża) były okupowane przez Japończyków, lecz po jej zakończeniu Francuzi planowali odzyskanie panowania nad swoimi azjatyckimi...

Współpraca niemiecko-radziecka w Europie w latach 1918-1941

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Waldemar Paruch
 • Historia najnowsza powszechna
Pobrań: 280
Wyświetleń: 2275

Współpraca niemiecko-radziecka w Europie w latach 1918-1941 16 IV 1922 roku szefowie spraw zagranicznych Rosji radzieckiej- Cziczerin i republiki Weimarskiej podpisali w Rapallo układ na mocy, którego obie strony wznawiały stosunki dyploma...

ZSRR i Niemcy wobec wersalsko-waszyngtońskiego systemu bezpieczeństwa ...

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Waldemar Paruch
 • Historia najnowsza powszechna
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1225

ZSRR i Niemcy wobec wersalsko-waszyngtońskiego systemu bezpieczeństwa w okresie międzywojennym W pierwszym okresie po zakończeniu I wojny światowej, Rosja bolszewicka, później ZSRR były izolowane na arenie międzynarodowej. Przyczynami były m.in.: odmowa spłacenia długów Rosji carskiej oraz nacjonal...

ZSRR wobec Europy środkowej w latach 1949-1956

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Waldemar Paruch
 • Historia najnowsza powszechna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 532

ZSRR wobec Europy Środkowej w latach 1949-1956 Po pierwszym okresie zdobywania władzy przez komunistów, kiedy dopuszczono pewne rozluźnienie dyscypliny partii komunistycznych w okresie zimnej wojny powrócono do ścisłego monocentryzmu w sterowaniu światowym komunizmem. Na konferencji przedstawicieli...

Związek Radziecki i III Rzesza- analiza porównawcza

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Waldemar Paruch
 • Historia najnowsza powszechna
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1022

Związek Radziecki i III Rzesza- analiza porównawcza. W oparciu o syndrom totalitarny: 1). Podstawą ideologii w totalitaryzmie jest gnoza polityczna. Gnoza to forma świadomości religijnej, pogląd o możliwości poznania dobra i zła. W polityce poznanie jest drogą do osiągnięcia dobra. Istotą gnozy po...

Przyczyny wybuchu II wojny światowej- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Waldemar Paruch
 • Historia najnowsza powszechna
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1365

Przyczyny wybuchu II wojny światowej. Do wybuchu wojny przyczyniło się narastanie konfliktu między krajami demokratycznymi Europy i USA występujących w obronie swoich pozycji w Europie i na świecie a państwami faszystowskimi i nazistowskimi i ich sojusznikami, zmierzającymi di zdobycia

Kwestia stronniczości w polityce- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Waldemar Paruch
 • Teoria polityki
Pobrań: 91
Wyświetleń: 644

Kwestia stronniczości w polityce. Jedną z cech polityki jest egoizm, a więc poczucie własnego interesu. Nie ma w niej altruizmu. To wpływa na postęp i rozwój w rzeczywistości politycznej. Stronniczość łatwo widać w polityce zagranicznej, np. EU ...