Związek Radziecki i III Rzesza- analiza porównawcza

Nasza ocena:

5
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1099
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Związek Radziecki i III Rzesza- analiza porównawcza - strona 1 Związek Radziecki i III Rzesza- analiza porównawcza - strona 2 Związek Radziecki i III Rzesza- analiza porównawcza - strona 3

Fragment notatki:

Związek Radziecki i III Rzesza- analiza porównawcza.
W oparciu o syndrom totalitarny:
1). Podstawą ideologii w totalitaryzmie jest gnoza polityczna. Gnoza to forma świadomości religijnej, pogląd o możliwości poznania dobra i zła. W polityce poznanie jest drogą do osiągnięcia dobra. Istotą gnozy politycznej jest przekonanie, że istnieje mechanizm dziejów i można nad nim zapanować i nim sterować(nast. więc nadinterpretacja historii i pomysł, by nad nią panować). Pomysł ten zaczerpnięto z epoki oświecenia, gdy wiedza była tajemnicą i dążono do jej poznania. Gnoza istnieje w każdej religii, ale w wymiarze doczesnym nieba i piekła nie da się za bardzo zbudować.
W obu przypadkach jest przekonanie, że człowiek z natury jest grzeszny. Podział ludzi na dwie kategorie: mniejszość uświadomioną i resztę, którą należy od grzechu uwolnić.
W gnozie politycznej liczy się:
a) materializm(ideał gnozy musi się więc zrealizować na ziemi, bo wartości duchowe dla ateistów nie mają znaczenia)
b) władza i jej budowa
Świat idealny w totalitaryzmie
- wszystko jest państwowe
- ludzie nie mają nic
- nie ma pieniędzy i wymiany handlowej
- podział dóbr w oparciu o zasługi, potrzeby i oczekiwania
- musi się toczyć ciągła walka(dlatego ciągle tworzony jest wróg, bo wg. Marksa walka jest motorem postępu)
- droga do zbawienia ziemskiego o charakterze zbiorowym( Niemcy/Proletariat)
- władza decyduje o statucie Niemca/Proletariusza
Pojawia się władza o modelu zbliżonym do religijnego. Uroczystości w totalitaryzmie były niczym koncelebrowane msze. Podobnie jak podobizny świętych wiszą na ścianach świątyń, tak u komunistów, np. podobizny Marksa, Lenina i Stalina. Jak w religii katolickiej cytowane jest Pismo Święte, tak w komunizmie cytowano dzieła Marksa, Lenina a nawet listy Lenina do Róży Luksemburg. Widownia zjazdów ma określony sposób zachowania, podobnie jak w protokole kościelnym. Przyjęcie do partii komunistycznej odbywa się poprzez swoisty chrzest. Pojawiają się twarze wyklęte- Lew Trocki w roli Judasza. Ideologia totalitaryzmu miała być wszechogarniająca, szerzona przez komunistów i hitlerowców. Miała być przekazywana w specyficznym języku, podobnie jak każda religia przekazuje treści odpowiednim językiem.
III Rzesza istniała tylko 12 lat. Dlatego to na przykładzie ZSRR widać ewolucję państwa.
Rozwój ideologiczny można podzielić na pół, gdzie lata 1935-39 stanowią cezurę czasową zmian Stalina, dokonanych z inspiracji Hitlerem. Do 1935 r. mechanizm myślenia ideologicznego oceniał Rosję negatywnie pod każdym niemal względem. Nowa Rosja budowana miała być ponad podziałami, poza państwami i poza narodami. Stalin podzielił historię Rosji na dobrą(władcy, którzy rządzili despotycznie) i złą(wypierano się władców, próbujących wprowadzić reformy). Zaczęto pisać, że ZSRR to ojczyzna proletariuszy. Na podstawie języka i kultury rosyjskiej miała się odbywać budowa socjalizmu(socjalizm jednego narodu). Ta ideologia pozostała w Związku do końca.


(…)

… państwowa), podporządkowane Głównemu Urzędowi Bezpieczeństwa Rzeszy. Policja polityczna miała inne zadania w stosunku do ludzi wolnych(np. zachęcanie do pozytywnych wystąpień, udziału w pochodach 1-majowych) a inne w odniesieniu do podukładu zniewolonego(obozy koncentracyjne). To policja decydowała kto gdzie należy. Ona stabilizowała system. Pełniła funkcję burzącą tego, co do systemu nie pasowało…
…). Powstało niemieckie prawo wartości ruin(zniszczyć stary świat a potem budować nowy). W języku nastąpiło przewartościowanie znaczenia słów(duże znaczenie przywiązano do skrótowców( Esesman, NKWD - słowa te miały wzbudzać strach)
Podukład zniewolony to system obozów koncentracyjnych. W III Rzeszy ich model wzięto z czasów kolonialnych(pierwsze obozy powstały na Kubie). Trocki zaczął tworzyć obozy w 1918 r…
…(blokująca dostępność rzetelnych informacji dla obywateli)
performacyjne(zamazany obraz syt., z czego ludzie zdawali sobie sprawę, a mimo to brali w tym udział)
Dodatkowo pojawiała się magia i rytualizm, zaklinanie rzeczywistości. Język zawsze miał pozostawiać sferę niedomówień, przez co manipulował rzeczywistością.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz