Sens i zakres pojęcia: totalitaryzm

Nasza ocena:

5
Pobrań: 63
Wyświetleń: 721
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sens i zakres pojęcia: totalitaryzm  - strona 1 Sens i zakres pojęcia: totalitaryzm  - strona 2

Fragment notatki:


41. SENS I ZAKRES POJĘCIA TOTALITARYZM Źródło: Encyklopedia Białych Plam Totalitaryzm to reżim polityczny w państwie/ideologia legitymizująca ten reżim;  1. Geneza pojęć • Po raz pierwszy użyty przez Mussoliniego w przemówieniu w 1925, w którym zaatakował  utrzymujący się jeszcze margines opozycyjny w parlamencie  • Od 1932 Mussolini charakteryzując państwo mówi o jego totalitarnym charakterze – nie  istnieje nic poza państwem • W Niemczech termin totalitarny był łączony z problematyką całkowitej aktywizacji – Ernst  Jünger używał tworząc koncepcję „totalnej mobilizacji” • We Włoszech termin totalitaryzm miał zabarwienie pozytywne i kojarzył się z nową,  cudowną epoką, wśród przeciwników faszyzmu odwrotnie • Zazwyczaj określał polityczny reżim faszyzmu i nazizmu, rzadko charakteryzowano nim  ZSRR, dopiero zawarcie Ribentropp-Mołotow skupiło uwagę na totalitarnym charakterze  politycznego reżimu ZSRR, czego zaprzestano po przejściu ZSRR na stronę antyhitlerowską • Pierwszą próbę naukowej analizy reżimu totalitarnego przypisuje się Hermannowi  Rauschningowi na podstawie III Rzeszy • Początkowo badacze totalitaryzmu starali się budować jego psychologiczne wyjaśnienie • Pierwsze próby naukowego badania totalitaryzmu przeprowadzone przez Franza Brokenau,  który wskazywał na podobieństwo reżimów III Rzeszy i ZSRR wynikające z analogicznej  postaci gospodarki, idei wodzostwa, pozornej roli ideologii, masowej partii politycznej i  bezwzględności grup rządzących  • S.Neumann i F.L. Neumann również badali totalitaryzm: wskazywali, że totalitaryzm jest  „społecznym imperializmem i nową postacią bytu społecznego opartą na monopolistycznej  gospodarce, a skupiająca całą władzę partia rządzi masami poprzez propagandę i terror,  podkreślali rolę przywódcy i wskazywali III Rzeszę jako przykład realizacji 2. Charakterystyka • Dominacja ideologii o cechach gnostyckich obejmującej wszelkie aspekty życia  ludzkiego • Jedna masowa, hierarchicznie zorganizowana monopartia polityczna o znacznej roli  przywódcy • Rozbudowany aparat terroru • Uspołeczniona gospodarka • Jako główne ideologie można odróżnić marksizm w jego zmodyfikowanych  wersjach oraz faszyzm i nazizm • Gnostycki charakter ideologii wyraża się w odrzuceniu polityczno-społecznej  rzeczywistości jako z gruntu złej i propozycji jej zasadniczej zmiany • Poprzez rewolucję bądź ewolucję aktualna sytuacja, w której jest ludność ulegnie  zmianie i z ciemności, zła i fałszu wyłonił w wyniku działań człowieka nowy,  wspaniały, dobry świat 

(…)

… działań człowieka nowy,
wspaniały, dobry świat
• Gnoza jest przedstawiana jako doskonały, skończony obraz rzeczywistości, wiedza
pewna i prorocza
System partyjny reżimów totalitarnych nie dopuszcza pluralizmu partyjnego i
monopolizuje wszystkie drogi dostępu do władzy
• Masowa partia totalitarna jest dobrze zorganizowana ideologicznie, jest
depozytariuszem najcenniejszych wartości społeczeństwa i ma charakter
chiliastyczny
• Struktura organizacji partii totalitarnej jest wysoce scentralizowana
Kult jednostki  charyzmatyczni przywódcy totalitarni byli deifikowani,
podporządkowywali sobie masy, które wierzyły w ich niezwykłe zdolności
• Światopogląd określany przez przywódcę determinował program partii, copowodowało, że w partiach mogły istnieć różne doktryny polityczne
Partia totalitarna…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz