Totalitaryzm ideologii faszystowskie- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 119
Wyświetleń: 448
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Totalitaryzm ideologii faszystowskie- opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Totalitaryzm ideologii faszystowskie
Główne cechy
dyktatura
jedna partia
terror
zastraszenie
korporacjonizm
Indoktrynacja
Umasowienie
Kontrola mediów
Faszyzm - religią
„Faszyzm doprowadził do skrajnego totalitaryzmu państwowo- partyjnego podporządkowując społeczeństwo hierarchicznemu systemowi władzy (wódz i jego drużyna- wodzowie lokalni). Jeden charyzmatyczny wódz, jedna monopolistyczna partia związana z aparatem państwowym w całej rozciągłości jej podporządkowanym, jedne nieklasowe związki zawodowe (syndykaty i korporacje) naród oddany w wierze w słuszność celów nakreślonych przez wodza- oto idealny model stosunków społeczno- politycznych urzeczywistniony przez reżim faszystowski.
Totalitaryzm polega na tym, że państwo opierając się na swej ideologii kontroluje reglamentuje wszelkie przejawy życia ludzkiego. Dotyczy to nie tylko systemu politycznego i gospodarczego, ale także sfery kultury. Rozrywki a nawet przekonań.
System polityczny opiera się na dyktaturze charyzmatycznego wodza jako szefa partii i państwa. Partia jest jedna, masowa. Wszelka opozycja krytykująca za pomocą racjonalnych argumentów cele i metody ich osiągania przez nieomylnego wodza była bezwzględnie tępiona (antyracjonalizm, antyparlmentaryzm). Istnieje wyspecjalizowany aparat represji (terror psychiczny i fizyczny) wspierający i jednocześnie kontrolujący partię. W polityce wewnętrznej faszyzmu zasadą było trzymanie społeczeństwa w ciągłym zastraszeniu. Gardzono prawami jednostki i praworządnością, która tylko przeszkadzała w osiąganiu celów. Również sfera gospodarki objęta była kontrolą państwową. Faszyści krytykowali liberalny model gospodarki przeciwstawiając mu oparty na zasadzie solidaryzmu społecznego korporacjonizm.
„Idea stanowości prowadziła również do przymusowej kartelizacji” gospodarki. Większość karteli wprowadziła zasadę wodzostwa. Mianowano narodowo socjalistycznych kierowników pozbywając się rozpoznanych przeciwników nowych praktyk ustrojowych. W praktyce jednak ideologia państwa korporacyjnego stała się mitem ponieważ nie liczono się z interesem grup zawodowych natomiast osiągnięto wysoki stopień koordynacji gospodarki kapitalistycznej wraz z dziedzinami należącymi do państwa w zakresie dynamicznego urzeczywistniania zadań stawianych przez partię.


(…)

… w jednostce racjonalizm, krytycyzm, a uczynić ją cząstką masy bezwzględnie posłusznej, fanatycznie ufającej wodzowi, służącej realizacji celów państwowych, wskazywanych przez charyzmatycznego nieomylnego przywódcę. Indoktrynacja tu obejmuje wszelkie sfery życia nawet gusta, przekonania, kulturę rozrywkę. Mass media mają być kontrolowane przez państwo. Faszyści uzasadniali, że nie jest to cenzura…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz