Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - strona 47

Rozwój gospodarczy w państwach zachodnioeuropejskich w II połowie XX w...

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Waldemar Paruch
 • Historia najnowsza powszechna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 574

Rozwój gospodarczy w państwach zachodnioeuropejskich w II połowie XX wieku Do roku 1959 gospodarka państw Europy Zach., była uzależniona od USA. Natomiast w latach sześćdziesiątych rozwinięte już państwa Europy Zach. zaktywizowały się gospodarczo, co pozwoliło im dość skutecznie przeciwstawić się a...

Ruch faszystowski w XX wieku- geneza, rozwój, interpretacje

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Waldemar Paruch
 • Historia najnowsza powszechna
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1239

Ruch faszystowski w XX wieku: geneza, rozwój, interpretacje Powstanie ideologii faszystowskiej było reakcją na skutki I wojny światowej i postanowienia traktatu wersalskiego. W drugiej połowie 1919 r. zaczął się pojawiać w Europie nowy rodzaj „awangardowej elity”. Określali się jako socjaliści, ale...

Ruch komunistyczny w XX wieku- geneza, rozwój, interpretacje

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Waldemar Paruch
 • Historia najnowsza powszechna
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1477

Ruch komunistyczny w XX wieku: geneza, rozwój, interpretacje Międzynarodowy ruch komunistyczny narodził się w marcu 1919 roku, kiedy to w Rosji radzieckiej odbył się kongres założycielski Międzynarodówki Komunistycznej (Komin...

Ruch oporu w Europie- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Waldemar Paruch
 • Historia najnowsza powszechna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1183

Ruch oporu w Europie (pojęcia, uwarunkowania, cele, charakterystyka) Bezpośrednio po zakończeniu kampanii wrześniowej Polsce, a potem w kolejnych zajmowanych krajach, najeźdźcy wprowadzali administrację okupacyjną stosującą terror, eksterminację, areszty i deportacje, które dotknęły miliony ludzi. ...

Rywalizacja amerykańsko-radziecka 1954-1979- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Waldemar Paruch
 • Historia najnowsza powszechna
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1351

Rywalizacja amerykańsko-radziecka (1954-1979) 1955-1962 - jest to okres dużej zmienności stosunków, a także prób uregulowania niektórych kwestii oraz równoczesnego gwałtownego narastania nieporozumień i wybuchu poważnych kryzysów. W tym czasie udało się wielkim mocarstwom osiągnąć porozumienie w sp...

Stany Zjednoczone Ameryki- główne etapy i problemy w rozwoju wewnętrzn...

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Waldemar Paruch
 • Historia najnowsza powszechna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 490

Stany Zjednoczone Ameryki (1968-2008) - główne etapy i problemy w rozwoju wewnętrznym Richard Milhous Nixon(1969-1974) republikanin wcześniej 36 wiceprezydent. Utrata amerykańskiej zdolności do zarządzania międzynarodowym systemem monetarnym powołanym na mocy układów w Bretton Woods pod koniec II w...

Stany Zjednoczone Ameryki główne etapy i problemy w rozwoju wewnętrzny...

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Waldemar Paruch
 • Historia najnowsza powszechna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 371

Stany Zjednoczone Ameryki główne etapy i problemy w rozwoju wewnętrznym Lata 1945 do 1953 to lata prezydentury Harry'ego S Trumana z ramienia Partii Demokratycznej. Na jego barkach spoczęła odpowiedzialność za kierowanie Stanami Zjednoczonymi w ostatniej fazie konfliktu , zapewnienie pokoju i zmier...

Stany Zjednoczone Ameryki na arenie międzynarodowej na przełomie XIX i...

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Waldemar Paruch
 • Historia najnowsza powszechna
Pobrań: 420
Wyświetleń: 2093

Stany Zjednoczone Ameryki na arenie międzynarodowej na przełomie XIX i XX wieku U podstaw amerykańskiej polityki zagranicznej na przełomie XIX i XX wieku leżała konieczność pozyskania nowych rynków zbytu oraz możliwość lokowania kapitałów. Powodowało to odejście od deklarowanej i realizowano uprzed...

Układ sił politycznych i militarnych w I wojnie światowej

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Waldemar Paruch
 • Historia najnowsza powszechna
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2114

Układ sił politycznych i militarnych w I wojnie światowej Bezpośrednią przyczyną wojny był zamach na następcę tronu Austro- Węgier, arcyksięcia Franciszka Ferdynanda w Sarajewie. Państwa centralne: liczebność sił zbrojnych przed mobiliz...

Unipolarny system bezpieczeństwa - narodziny, istota, funkcjonowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Waldemar Paruch
 • Historia najnowsza powszechna
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1421

Unipolarny system bezpieczeństwa - narodziny, istota, funkcjonowanie. Charakteryzuje się: - istnieniem jednego kreatora w systemie bezpieczeństwa (w krótszej perspektywie miałby to być PAX Americana a w dłuższej PAX Nipponica) - system hegemoniczny, czyli zdominowany przez jedno mocarstwo spełniaj...