Rozwój gospodarczy w państwach zachodnioeuropejskich w II połowie XX wieku- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 63
Wyświetleń: 616
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rozwój gospodarczy w państwach zachodnioeuropejskich w II połowie XX wieku- opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Rozwój gospodarczy w państwach zachodnioeuropejskich w II połowie XX wieku
Do roku 1959 gospodarka państw Europy Zach., była uzależniona od USA. Natomiast w latach sześćdziesiątych rozwinięte już państwa Europy Zach. zaktywizowały się gospodarczo, co pozwoliło im dość skutecznie przeciwstawić się amerykańskiej dominacji gospodarczej. Źródła tego tkwiły w integracji gospodarczej i wykorzystaniu międzynarodowego podziału pracy. Powstanie EWG i EFTA przyczyniło się do zdynamizowania handlu zagranicznego, który w przeciwieństwie do okresu wcześniejszego stał się ważnym składnikiem dochodu narodowego (w 1980 r. W Wielkiej Brytanii - 20,6%, w RFN - 23,7%, w Holandii - 50%). Unowocześnił się i restrukturyzował przemysł, który począł wytwarzać nowoczesne dobra wysokiej jakości (samochody, sprzęt elektroniczny). Rosły nakłady na badania naukowe i wdrożeniowe w przemyśle. W Europie Zach. dominowały tradycyjne, historycznie ukształtowane potęgi przemysłowe: RFN, Francja, Wielka Brytania i Włochy. Siłą napędową była produkcja przemysłowa oraz eksport wyrobów przemysłowych. Efektem tego był wzrost produktu krajowego brutto (PKB) wyższy niż w USA. Obok dużych państw rozwijały się też i mniejsze były to: Belgia, Holandia, Luksemburg, Austria i Szwecja, których produkt krajowy brutto był wyższy niż w USA. W 1948r kraje Europy Zachodniej /Wielka Brytania, Francja, Belgia, Holandia i Luksemburg/ utworzyły Unię Zachodnio-Europejską, by jednocząc się łatwiej mogły się bronić przed agresywną ekspansją ZSRR. Z inicjatywy Francji i Niemiec w 1951r. powstaje Unia Węgla i Stali dla kilku krajów Europy Zachodniej. W 1967r. trzy wspólnoty /Europejska Wspólnota Węgla i Stali, Europejska Wspólnota Energii Atomowej i Europejska Wspólnota Gospodarcza/ zostały formalnie połączone 1 lipca 1967r. w Wspólnotę Europejską. W pierwszych latach integracja następowała bardzo szybko. Wielkie przemiany w rolnictwie dokonały się w latach 70-tych, znacznie zmniejszając zatrudnienie poprzez mechanizację i powiększenie gospodarstw. W 1969r postanowiono wspólnie finansować politykę rolną i dążyć do unii gospodarczo-walutowej. Wielka Brytania, nie należąc do Unii stworzyła nową organizację Stowarzyszenie Wolnego Handlu /dla kilku krajów europejskich/, ale w 1972r. wstąpiła do unii razem z Danią, Norwegią i Irlandią. W 1974r. powstał Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego służący do usunięcia przepaści między państwami członkowskimi. Powstała również Rada Europejska. W 1986r. unia liczyła już 12 członków /weszła Hiszpania i Portugalia, a wcześniej Grecja/.
Europejski System Walutowy /ERM/ został ustanowiony w 1979r. W roku 1999r. miała powstać wspólna waluta, ale kryzys w 1992r. spowodował wystąpienie Anglii i Włoch z ERM, co spowodowało opóźnienia w realizacji. W 1993r. utworzenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego /połączenie Wspólnoty Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu - bez Szwajcarii/ - Unia Europejska. W 1994r. Austria, Finlandia i Szwecja przystąpiły do Unii Europejskiej
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz