Polityka zagraniczna RP wobec Czech, Słowacji, Węgier- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1666
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polityka zagraniczna RP wobec Czech, Słowacji, Węgier- opracowanie - strona 1 Polityka zagraniczna RP wobec Czech, Słowacji, Węgier- opracowanie - strona 2 Polityka zagraniczna RP wobec Czech, Słowacji, Węgier- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Polityka zagraniczna RP wobec Czech, Słowacji, Węgier
Grupa Wyszehradzka
Utworzona podczas spotkania prezydentów Polski i Czechosłowacji(Lech Wałęsa i Václav Havel) oraz premiera Węgier(József Antall) 15 lutego 1991 r. w Wyszehradzie. Przyjęła kształt deklaracji tzw. Deklaracji Wyszehradzkiej.
Nadrzędnym celem współpracy była integracja ze strukturami euroatlantyckimi. Stwierdzono, że zbieżność celów w polityce zagranicznej, podobieństwo doświadczeń historycznych oraz bliskość geograficzna predestynują do powołania nowego związku regionalnego, zwanego Grupą Wyszehradzką lub (V4) Czwórką Wyszehradzką(bowiem od 1993 r. tworzą ją cztery państwa: Polska, Węgry, Republika Czeska i Słowacja).
Celem Grupy V4 jest wkład w budowę bezpieczeństwa europejskiego opartego na skutecznej, uzupełniającej się i wzajemnie wspierającej się kooperacji i koordynacji w ramach istniejących instytucji europejskich i transatlantyckich.
Podczas spotkania przywódców w Krakowie 5.10.1991 r. ustalono, że współpraca państw obejmie takie strefy, jak: polityka zagraniczna, gospodarka, transport, ochrona środowiska,
nauka.
Podpisano wówczas tzw. Deklarację Krakowską(6.10.1991), w której m.in. jest mowa o możliwie szybkim przyjęciu umów o wzajemnej liberalizacji handlu. Było to podwaliną powołanego do życia 1 marca 1993 r. Środkowoeuropejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(CEFTA).
W większości jednak spotkania partnerów GW koncentrowały się na problematyce międzynarodowej oraz na wspieraniu wysiłków zmierzających do uzyskania członkostwa krajów Grupy w strukturach UE i NATO.
Można ocenić, że zasadnicze cele współpracy zostały zrealizowane z powodzeniem. GW była bardzo efektywną platformą kooperacji w kwestiach związanych z aspiracjami integracyjnymi Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Dzięki współdziałaniu w różnych dziedzinach Czwórka Wyszehradzka stała się widoczna na tle innych kandydatów do członkostwa w UE.
GW przechodziła kryzysy
Idea GW była bliska politykom, mniej natomiast społeczeństwom czterech państw. Naturalne różnice występujące podczas wdrażania gospodarki wolnorynkowej powodowały, że niektórzy przywódcy tych państw zaczęli obawiać się spowolnienia w integracji europejskiej. Po rozpadzie Czechy zaczęły okazywać niechętny stosunek do wspólnych przedsięwzięć oraz ograniczyły je głównie do współpracy gospodarczej - w styczniu 1994 r. rząd Rep. Czeskiej opublikował oświadczenie o ograniczeniu współpracy w GW. Przyczyniła się do tego również sytuacja polityczna na Słowacji(autorytarne rządy premiera Vladimira Mecziara, przejawiające się w jego programie nacjonalizm, dyskryminacja mniejszości węgierskie).

(…)

… była integracji ze strukturami europejskimi poprzez wzmocnienie swojej pozycji i integracji w ugrupowaniach regionalnych. Poprawa stosunków nastąpiła po utworzeniu Grupy Wyszehradzkiej 15.02.1991. Największym wymiernym sukcesem Grupy Wyszehradzkiej było podpisane 21. 12.1992 r. w Krakowie porozumienie o utworzeniu strefy wolnego handlu (CEFTA).
6.10.1991 r. został podpisany „Układ o dobrym sąsiedztwie…
… wielkości i liczby ludności może zagrozić pozycji Węgier, kreujących się wówczas na lidera regionu.
W 1996 r. pierwszą zagraniczną stolicą odwiedzoną przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego był właśnie Budapeszt. We wzajemnych stosunkach polsko-węgierskich brak jest obecnie kwestii spornych.
Priorytety PZ RP 2012-2016 o Czechach, Słowacji i Węgrzech
Polska i te kraje nadal są za państwami starej UE…
…. zbrojnej ingerencji wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji w 1968 r. 9.04.1990 - Spotkanie prezydentów, premierów i ministrów spraw zagranicznych Czechosłowacji, Polski i Węgier, zwane “szczytem środkowym” w Bratysławie
sprawy bezpieczeństwa Europy, tj. koordynacja działań w staraniach o wejście do Rady Europy i Wspólnot Europejskich oraz przyjęcia stanowiska w odniesieniu do przyszłości Układu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz