Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa- wykład 7

Nasza ocena:

5
Pobrań: 126
Wyświetleń: 791
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa- wykład 7  - strona 1

Fragment notatki:

Wykład 7, 01.04.2011 Nazwa Partnerstwo Wschodnie:
Partnerstwo wschodnie dotyczy pewnej inicjatywy polsko-szwedzkiej, która w stosunku do niektórych państw Europy wschodniej, nowe relacje określała mianem partnerstwa wschodniego. Dzisiaj pod tym terminem rozumiemy właśnie tą inicjatywę.
Inicjatywa polsko szwedzka została uzgodniona głównie między polską a Szwecją, a wstępnie została zaprezentowana przez polskiego msz Radka Sikorskiego w 2008 r. na posiedzeniu szefów dyplomacji państw UE. Ta inicjatywa była wcześniej konsultowana z UE - z Komisją Europejską, Radą Europejską. Pomysł tej inicjatywy na początku uzyskał poparcie następujących frakcji: poparli taką inicjatywę Niemcy, WB, Dania oraz Szwecja
Oficjalna inicjatywa w sprawie partnerstwa wschodniego została przedstawiona przez polskiego premiera Donalda Tuska w dn. 19-20.06.2008 r. podczas obrad Rady Europejskiej jako wspólny projekt polski i Szwecji. Inicjatywa ta sprowadza się do nst. kwestii:
Zakłada stworzenie takiego regionalnego forum współpracy państw UE z niektórymi sąsiadami na wschodzie. Głównymi partnerami mają być: Armenia, Azerbejdżan Gruzja, Mołdawia, Ukraina i warunkowo Białoruś. Wśród tych państw nie ma Rosji, w początkowej wersji ta inicjatywa nie była w ogóle nastawiona na Rosję. Podstawę do działania tego Partnerstwa wschodniego ma stanowić Europejska Polityka Sąsiedztwa. Projekty partnerstwa będą finansowane głównie ze środków przeznaczonych na tą EPS, a także z dwóch pozostałych źródeł, z których cały czas finansuje się Europę wschodnią (my także z nich korzystaliśmy) tzn. ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz Europejskiego Banku odbudowy i rozwoju. Czemu ma służyć PW?
Partnerstwo wschodnie nastawione jest na zbliżenie tych państw z UE, na dostosowanie prawa w tych państwach do prawa unijnego, aczkolwiek to PW w cale nie mówi, że te państwa które uczestniczą w tym partnerstwie będą członkami UE, oni nie gwarantują, że uczestnictwo w partnerstwie od razu gwarantuje przyszłe uczestnictwo jako członka stałego UE. Partnerstwo spotkało się z poparciem części państw UE. Przeciwko temu partnerstwu wystąpiła koalicja państw UE, która z kolei tworzy inną inicjatywę w ramach UE, tzw. Unię dla Morza Śródziemnego. Tę Unię Morza Śródziemnego popiera Francja i Włochy. Dlatego istnieją dwie przeciwstawne inicjatywy. Polityka względem Ukrainy (nie tylko PW, ale także polityka niektórych państw UE względem Ukrainy):
Działania Grupy Wyszehradzkiej względem Ukrainy. Grupa Wyszehradzka jest to forum współpracy politycznej początkowo trzech, a obecnie 4 państw. Grupa ta powstała w 1991 r., początkowo nast. Państwa wschodziły w jej skład: Polska, Czechosłowacja i Węgry. W swoim początkowym okresie Grupa Wysechradzka nie zajmowała się Ukrainą, miała swoje problemy, głównym problemem było:


(…)

… się członkiem UE - po raz pierwszy powiedziano otwarcie, że UE jest otwarta dla Ukrainy. Wybory te przebiegały w sposób burzliwy, potem doszło do spotkania przy jednym stole dwóch przeciwstawnych stron - po stronie Juszczenki siadł polski prezydent Kwaśniewski, prezydent Litwy, Javier Solana; po stronie Janukowicza głównie przedstawiciele Rosji. Wybory te zakończyły się pomyślnie dla Juszczenki. Grupa…
…, a myśmy byli państwami bloku wschodniego - więc istnieją wspólne doświadczenia jeśli chodzi o totalitaryzm, jakich nie mają inne państwa UE. Dlatego też po przystąpieniu tych państw w 2004 r. (Polski, Czech, Węgier i Słowacji) Grupa Wyszehradzka postanowiła wypracować nowy model stosunków z Ukrainą już jako państwa członkowskie UE. Ten 2004 r. to był rok znamienny dla Ukrainy, odbywały się wtedy wybory…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz