Pierwsza część expose Sikorskiego

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 742
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pierwsza część expose Sikorskiego - strona 1 Pierwsza część expose Sikorskiego - strona 2 Pierwsza część expose Sikorskiego - strona 3

Fragment notatki:

Exposé ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego w Sejmie - 8 kwietnia 2010 r.
Na początku wystąpienia minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski mówi o pozycji Polski w Europie. Wskazuje na to, że Polska stała się cenionym partnerem, a jej zdanie jest brane pod uwagę. Polska znajduje się w najbardziej stabilnym okresie swojego rozwoju w czasach nowożytnych, jest stawiana jako przykład mądrej polityki gospodarczej i finansowej. Na mocną pozycję Polski wpływ miały dobre wyniki gospodarcze, to że Polska oparła się recesji. Jako misję polskiej polityki zagranicznej wyznacza „zapewnienie korzystnych warunków międzynarodowych, najpełniej gwarantujących bezpieczeństwo, demokratyczny ustrój państwa, wolności i prawa jego obywateli oraz sprzyjający cywilizacyjnej i gospodarczej modernizacji, jak również zwiększeniu autorytetu międzynarodowego kraju.”
Parę słów poświęca także sytuacji światowej. Uważa, że maleć będzie pozycja narodów Zachodów w ogólnej liczbie ludności, a USA chociaż pozostają supermocarstwem to wpływy w środowisku międzynarodowym rozkładają się na większą liczbę aktorów niż 10 lat temu. Poza tym rośnie znaczenie nowych mocarstwa, w tym Chin. Minister uważa także, że pojawiają się tendencje do obrony rynków krajowych i mniejsza chęć w wyrównywaniu różnic cywilizacyjnych, co jest wynikiem kryzysu gospodarczego. Radosław Sikorski wyznacza strategiczny cel Polski jakim jest odgrywanie coraz ważniejszej roli w UE i NATO. Pokazuje to jakie są priorytety polskiej polityki zagranicznej. Poza tym mówi o konieczności dobrych stosunków z sąsiadami i wskazuje na to, że można już mówić o pewnych ulepszeniach w relacjach z Niemcami i Rosją. Minister spraw zagranicznych biorąc pod uwagę to, że sprawy Polski idą w dobrym kierunku proponuje politykę kontynuacji. Jego dalsze wystąpienie opiera się na omówieniu postawionych sformułowanych priorytetów.
POLSKA SILNA W EUROPIE, PATRON I PROMOTOR JEJ POLITYKI WSCHODNIEJ
Radosław Sikorski mówi, że ten postulat można jeszcze bardziej wzmocnić mówiąc Polska współgospodarzem Europy
Członkostwo w UE sprawia, ze Polska przestaje być postrzegana przez pryzmat romantycznego bohaterstwa, które było przypisywane Polsce w poprzednich epokach. Polska to zorganizowane społeczeństwo obywatelskie, przedsiębiorczość, pracowitość, pomysłowość. Polska europejskość oznacza czerpanie z ducha „piastowskiego” - ukierunkowanie na wartości zachodnie, chrześcijańskie korzenie oraz z ducha „jagiellońskiego” - bliski dialog i porozumienie ze Wschodem. Minister spraw zagranicznych uważa, że należy wzmacniać wspólnotową i solidarystyczną tożsamość.

(…)

Grupy Wyszehradzkiej oraz krajami Morza Bałtyckiego. Polska docenia gościnność Wielkiej Brytanii dla polskich obywateli. Zobowiązuje się wspierać bałkańskie starania o wstąpienie do UE. Zapowiada współpracę Polski z prezydencjami UE - obecną hiszpańską, przyszłą belgijską oraz węgierską. Obecnie polska współpracuje w trio Polska -Dania-Cypr.
Jeżeli chodzi o stosunki z Rosją to mimo poprawy nadal czuć…
… unijnego powinna być brana pod uwagę różnorodność rozwoju, zasady jednolitego rynku i dążenie do większej spójności ekonomicznej. Wskazuje poza tym na wyzwania jakie stoją przed Polską w UE i które mają wpływ zarówno na politykę wewnętrzną jak i zewnętrzną. Niektóre państwa UE wkroczyły już na drogę post-industrialną, Polska natomiast od 20 lat rozwija się w rytmie „rozwoju doganiającego”. W kolejnych…
… jest pogłębianie rynku wewnętrznego. MSZ widzi tu szczególną rolę KE, która powinna strzec wolnej konkurencji oraz aby pomoc publiczna państw członkowskich nie zakłócała 4 swobód i jednolitego rynku. Kolejnym wyzwaniem wg. Radosława Sikorskiego jest aktywność UE w sferze polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, chodzi głównie o relacje w kierunku wschodnim i południowych czyli europejskiej polityki sąsiedztwa oraz współzależność między Partnerstwem Wschodnim oraz UE a Rosją. Radosław Sikorski uważa, że niezmiernie ważne jest wspieranie państw, które aspirują do członkostwa w UE wskazuje też na to, że czynnikiem odpychającym dla takich państw jak Turcja czy Ukraina, może być niechęć niektórych państw do rozszerzania UE. Ważny jest proces negocjacji umów stowarzyszeniowych z UE, który motywuje do modernizacji i wprowadzania standardów europejskich. Będzie miało to fundamentalne znaczenie dla Ukrainy, Mołdowy i państw południowego Kaukazu. Kolejnym celem Polski jest popieranie liberalizacji ruchu osobowego - podróżowanie do polski i innych krajów
UE bez ograniczeń oraz dochodzenie do ruchu bezwizowego krajów partnerstwa Wschodniego, Rosji i bałkanów Zachodnich. Polska popiera mocną pozycję Wysokiego Przedstawiciela…
… co roku przedstawiać stan zatrudnienia w Służbie z podziałem na państwa członkowskie. Następnie minister spraw zagranicznych mówi o przynależności Polski do Trójkąta Weimarskiego jako dowód na solidarność z państwami regionu, umiejętność działania w koalicji. Jako sukces Polski Radosław Sikorski przywołuje debatę klimatyczna, w której Polska zaproponowała lepsze rozwiązania oraz zmobilizowała koalicję kilkunastu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz