Polska polityka zagraniczna

note /search

Rosyjskie gry- artykuł

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Polska polityka zagraniczna
Pobrań: 133
Wyświetleń: 875

Rosyjskie gry Debatują Włodziemierz Marciniak i Adam Pomorski Europa: Czy Rosja rzeczywiście dokonała zwrotu w polityce historycznej, a jeśli tak, to dlaczego go dokonała i co ten zwrot za sobą niesie? Włodzimierz Marciniak: Nie ustosunkowując się do słowa zwrot, a opisując sferę faktów, trzeba pr...

Pozorna zmiana wymuszona przez sytuację- artykuł

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Polska polityka zagraniczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 686

Pozorna zmiana wymuszona przez sytuację Dmitrij Trenin Niedawne zmiany w polityce zagranicznej Rosji, jej większe otwarcie na Zachód, wynikają z wpływu okoliczności zewnętrznych. Nie uległy zmianie przekonania rządzących krajem, nie pojawiła się żadna nowa filozofia przywództwa. Te zewnętrzne okol...

Droga Polski do NATO- opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Polska polityka zagraniczna
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1519

Droga Polski do NATO: Proces przystępowania Polski do NATO został zapoczątkowany w 1989 roku, po odzyskaniu przez Polskę suwerenności w realizowaniu polityki zagranicznej. W tym roku po raz pierwszy w historii NATO na obrady Zgromadzenia Parlamentarnego NATO w Rzymie zostali zaproszeni parlamentarz...

Expose Sikorskigo- ćwiczenia

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Polska polityka zagraniczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 714

POLSKA POLITYKA ZAGRANICZNA Expose ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego w Sejmie 8 kwietnia 2010r Cele Polski: - strategiczna rola NATO i UE Polska silna w Europie Polska współgospodarzem Europy Polska przeciwna koncertowi mocarstw budżet UE powinien ograniczyć granice pomiędzy ...

ONZ- wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Polska polityka zagraniczna
Pobrań: 161
Wyświetleń: 938

Wykład 13.01.2010 PENTAGONALE (HEKSAGONALE) Pentagonale powstało w 1989 roku; włoski projekt współpracy z Europą Środkową, głównie chodziło o nawiązanie współpracy z Węgrami, Austrią oraz Jugosławią. Austriacy bali się zbyt dużego wpływu ...

Pierwsza część expose Sikorskiego

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Polska polityka zagraniczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 749

Exposé ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego w Sejmie - 8 kwietnia 2010 r. Na początku wystąpienia minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski mówi o pozycji Polski w Europie. Wskazuje na to, że Polska stała się cenionym partnerem, a jej zdanie jest brane pod uwagę. Polska znajduje ...

Polsko-niemiecka komisja podręcznikowa- opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Polska polityka zagraniczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 721

Polsko - Niemiecka Komisja podręcznikowa - powołano w 1972 roku. Komisja przez lata przez lata prowadziła dialog podręcznikowy w kwestiach spornych między historykami i geografami z Polski i RFN. W 1976 roku opublikowała zalecenia do nauczania o stosunkach polsko-niemieckich (26 punktów dotyczyło hi...

Problem granicy polsko- niemieckiej rok 1990- skrypt 2

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Polska polityka zagraniczna
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1015

Problem granicy polsko-niemieckiej rok 1990 Wydawało się, że sprawa jest prosta. Układ zgorzelcki - o wytyczeniu ustalonej i istniejącej polsko-niemieckiej granicy państwowej potwierdzający istniejącą granice na Odrze i Nysie Łużyckiej podpis...

Strategia bezpieczeństwa narodowego RP- opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Polska polityka zagraniczna
Pobrań: 2408
Wyświetleń: 5964

STRATEGIA BEZPIECZŃSTWA NARODOWEZGO RP Przyjęta 13.11.2007 przez L.Kaczyśkiego dokumenta został wydany w oparciu o art 4 ust 1 pkt 1 ustawy z dn21.11.1967 o powszechnym obowiązku obrony Rp Zawiera oficjalną wykładnię pl interesów Cele strategiczne: wynikają z interesów bezp o rozwoju rp będącej...

Polska polityka zagraniczna- wykład 1

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Polska polityka zagraniczna
Pobrań: 427
Wyświetleń: 1547

Polska Polityka Zagraniczna Wykład 1 06.10.2010 r. Jeżeli mówimy o jakiejkolwiek polityce zagranicznej prowadzonej przez jakiekolwiek państwo to pierwszym warunkiem jest istnienie państwa. Gdyż nie ma polityki zagranicznej bez państw. Jeżeli jest polityka zagraniczna to musi istnieć także polityk...