Problem granicy polsko- niemieckiej rok 1990- skrypt 2

Nasza ocena:

5
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1008
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Problem granicy polsko- niemieckiej rok 1990- skrypt 2 - strona 1 Problem granicy polsko- niemieckiej rok 1990- skrypt 2 - strona 2 Problem granicy polsko- niemieckiej rok 1990- skrypt 2 - strona 3

Fragment notatki:

Problem granicy polsko-niemieckiej rok 1990
Wydawało się, że sprawa jest prosta. Układ zgorzelcki - o wytyczeniu ustalonej i istniejącej polsko-niemieckiej granicy państwowej potwierdzający istniejącą granice na Odrze i Nysie Łużyckiej podpisany z NRD 6 czerwca 1950r.
W 1990 następuje zjednoczenie Niemiec - tak naprawdę było to przystąpienie NRD do RFN (sukcesja, również w odniesieniu do traktatów). W Niemczech panowała opinia, że nowe państwo nie jest związane żadnymi traktatami NRD. RFN twierdziło że państwowość Niemiecka została zachowana od XIX w. Chodziło o terytorium - przyjmuje się że teryt. Niemiec, to teryt. byłej Rzeszy mimo, że RFN i NRD to dwa oddzielne państwa. Po II w.ś. mocarstwa przejęły odpowiedzialność za Niemcy - pakt bolońsko-paryski. Uznano, że głównym celem jest zjednoczenie Niemiec, a ustalenie granic jest odkładane do tego czasu. Podważany jest traktat poczdamski (zgodnie z którym wsch. Granica przebiega na Odrze i Nysie), bo Niemcy nie były jego stroną.
W latach 70 podpisaliśmy z RFN układ o normalizacji stosunków, ale wiązał on Niemcy do czasu zjednoczenia. W ustawie zasadniczej państwowość niemiecka była ujęta tylko w formie prowizorycznej. Dawny art. 25 dot. udziału w UE mówił w jakich landach konstytucja obowiązuje, a w reszcie będzie obowiązywała po zjednoczeniu. Widniał też zapis o „terenach pod obcą administracją” tj. zach Polska i Prusy wsch. Państwo Niemieckie po zjednoczeniu miało po raz kolejny wypowiedzieć się na temat tych umów. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego RFN z 1972 r. w sprawie polsko-niemieckiego traktau granicznego odraczał ostateczne uznanie wschodniej granicy do podpisania traktatu pokojowego. Przy czym żaden liczący się niemiecki polityk nie wysunął wobec Polski roszczeń terytorialnych. W 10-punktowym planie zjednoczenia Niemiec, który ogłosił Kohl brakowało deklaracji o ostatecznym uznaniu trwałości granic, co wywołało niepokój w Polsce. Wprawdzie Kohl podczas spotkania z Mazowieckim, że granica zostania taka jaka jest, ale nie było to oficjalne. W lutym 1990r na konferencji ottawskiej przedstawiciele czterech mocarstw wyrazili zgodę na zjednoczenie RFN i NRD w jeden organizm państwowy i zdecydowali, iż szczegółowe ustalenia zapadną podczas nast. konf. z udziałem obu państw niemieckich. Polska ubiegała się o możliwość uczestniczenia w rozmowach. Uzyskała zgodę, ale Kohl chciał żeby mogła się tylko konsultować. Polska przygotowała projekt traktatu potwierdzającego stałość granic. Zawierał on też postulat ważności umów międzyn. zawieranych między Polską a NRD i RFN, także po zjednoczeniu tych państw. Bonn nie wyraziło na to zgody i przyjęto jedyni deklaracje ws. nienaruszalności granic. Przed rozpoczęciem rozmów „2+4” do których zaproszono Polskę, msz Skubiszewski zaproponował aby traktat graniczny zaczął obowiązywać nie później niż wejście w życie uregulowań konf. 2+4. Niemcy odebrali to jako chęć opóźnienia procesu zjednoczenia. Po wyjaśnieniu nieporozumień przystano na podpisanie traktatu w najszybszym możliwym czasie po powstaniu jednego państwa niemieckiego. Podczas spotkania Paryskiego 17 lipca 1990r. 4 mocarstwa zgodziły się wraz z Niemcami, że granice zjednoczonych Niemiec będą miały ostateczny charakter i nikt nie może wysuwać roszczeń odnośnie tej materii. We wrześniu 1990r. w Moskwie podpisano „Traktat o ostatecznej regulacji w odniesieniu do Niemiec” mówiący m.in. o stałości granic. 3 października doszło do ostatecznego zjednoczenia Niemiec, a

(…)

… - Polska uzyskała status partnera stowarzyszonego Unii Zachodnioeuropejskiej (UZE). 21-22 czerwca - na posiedzeniu Rady Europejskiej w Kopenhadze określono polityczne i ekonomiczne warunki przystąpienia krajów Europy Środkowej i Wschodniej do UE -> kryteria kopenhaskie 17 października - Prezydent RP ratyfikował Układ Europejski. 1 lutego 1994 - wszedł w życie Układ Europejski. 8 kwietnia Polska złożyła…
… płaszczyzn i podmiotów dyplomacji wielostronnej znacznie rozszerzyło się grono osób ją uprawiających. Przestała to być wyłącznie domena profesjonalnych służb dyplomatycznych, lecz angażuje ona przedstawicieli innych profesji. W Polsce nie docenia się możliwości dypl. wielostronnej.
Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, OBWE- organizacja międzynarodowauznawana za organizację regionalną…
… dwudziestego pierwszego wieku. Dla odzwierciedlenia tej determinacji KBWE nosić będzie od dnia dzisiejszego nazwę Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE)...". Jest pewną formą zorganizowanej współpracy państw zapobiegającą użyciu siły i szerzącą pokój. Aby działać w misjach humanitarnych musi jednak działać na podstawie upoważnienia ONZ.
Współpraca w ramach OBWE opiera się na dwóch zasadach…
… funkcjonowania i realizacji zasadniczych celów Organizacji; Polska w OBWE
Polska w latach 90 była zaliczana do najbardziej aktywnych członków Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Organizacja ta jeszcze przed przystąpieniem Polski do NATO była dla naszego kraju Polska wystąpiła z wieloma inicjatywami do których zaliczamy m.in te dotyczące misji pokojowych, powołania Rady Współpracy Europejskiej…
… oficjalny wniosek o członkostwo w UE. 8-10 grudnia Rada Europejska przyjęła w Essen postanowienia dotyczące strategii przyjmowania państw stowarzyszonych Europy Środkowej i Wschodniej. 3 maja 1995- została opublikowana tzw. Biała Księga pt. Traktat amsterdamski 8 sierpnia 1996 - Sejm uchwalił ustawę o utworzeniu Komitetu Integracji Europejskiej. 28 stycznia1997 - Rada Ministrów przyjęła i przekazała…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz