Narodziny KBWE/OBWE- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1057
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Narodziny KBWE/OBWE- opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Narodziny KBWE/OBWE
Temat nr 47
22 XI 1972 - spotkanie w Helsinkach przedstawicieli 32 państw europejskich oraz Kanady i USA
do spotkania mogło dojść dzięki częściowemu rozluźnieniu i odprężeniu w stosunkach między wrogimi obozami - załagodzenie konfliktu w Wietnamie, przyschnięcie sprawy podziału Niemiec, kryzys energetyczny i walutowy
przed szczytem w Helsinkach prezydent USA Richard Nixon za namową Henry'ego Kissingera odwiedził Moskwę oraz podjął nieoficjalne negocjacje z przedstawicielami Chińskiej Republiki Ludowej
rozmowy w Helsinkach toczyły się w czterech rundach
pierwsza (22 XI - 15 XII) - poszczególne delegacje potwierdziły gotowość ich państwa do udziału w konferencji i przedstawiły własny punkt widzenia
druga (15 I - 8 II 1973) - dyskutowano na temat porządku dziennego i przedstawiono projekty dokumentów
trzecia (26 II - 19 IV) - ustalono porządek dzienny i koncepcje obrad
czwarta (25 IV - VI 1973) - przyjęto projekty 96 zaleceń szczegółowych i procedurę obrad
negocjacje toczyły się pod auspicjami ONZ i przy wyjątkowo intensywnej działalności dyplomatycznej
mimo braku całkowitej zgodności udało się wyodrębnić zagadnienia, którymi zajęła się konferencja
współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa
współpraca w dziedzinie humanitarnej i praw człowieka
współpraca w dziedzinie gospodarczej
sama konferencja przebiegała w 3 etapach
Helsinki (VII 1973) - ministrowie spraw zagranicznych przedstawiali projekty
Genewa (IX 1973 - VII 1975) - redagowanie dokumentów
Helsinki (30 VII - 1 VIII 1975) - spotkanie szefów rządów i głów państw - podpisanie Akty Końcowego KBWE
przyjęty Akt Końcowy KBWE zakłada zasady współpracy w tak założeniach, jak:
poszanowanie równości i suwerenności praw narodów
powstrzymanie się od groźby użycia siły lub użycia siły
nienaruszalność granic
integralność terytorialna państwa
pokojowe załatwianie sporów
nieingerencja w sprawy wewnętrzne
poszanowanie praw człowieka i podstawowych wolności
równouprawnienie i prawo do samostanowienia
współpraca między państwami
wykonanie w dobrej wierze zobowiązań wynikających z prawa międzynarodowego
postanowienia konferencji nie były aktem politycznym, tylko ustaleniem pewnych zasad i norm postępowania - oddalały one widmo zbrojnej konfrontacji dwóch obozów i przyczyniły się do późniejszych rozmów o rozbrojeniu
nie zawsze udawało się przestrzegać postanowień z Helsinek
była to niezwykle korzystna umowa przy jednoczesnym stałym obniżaniu zdominowanego przez małe i biedne państwa ONZ - USA i ZSRR traciły zainteresowanie tą organizacją, gdyż bardzo trudno była tam przepchnąć swoje inicjatywy


(…)

… obniżaniu zdominowanego przez małe i biedne państwa ONZ - USA i ZSRR traciły zainteresowanie tą organizacją, gdyż bardzo trudno była tam przepchnąć swoje inicjatywy
na szczycie KBWE w Budapeszcie w 1994 roku organizację przemianowano na OBWE - Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz