Polska polityka zagraniczna- wykład 1

Nasza ocena:

5
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1477
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polska polityka zagraniczna- wykład 1 - strona 1 Polska polityka zagraniczna- wykład 1 - strona 2 Polska polityka zagraniczna- wykład 1 - strona 3

Fragment notatki:

Polska Polityka Zagraniczna
Wykład 1
06.10.2010 r.
Jeżeli mówimy o jakiejkolwiek polityce zagranicznej prowadzonej przez jakiekolwiek państwo to pierwszym warunkiem jest istnienie państwa. Gdyż nie ma polityki zagranicznej bez państw. Jeżeli jest polityka zagraniczna to musi istnieć także polityka wewnętrzna. Związek między polityką wewnętrzną, a zagraniczną jest bardzo ścisły np. Putin stwierdził, że objęcie urzędu prezydenta Federacji rosyjskiej interesuje go mniej niż utrzymanie stanowiska premiera, gdyż jedyną kompetencją Federacji Rosyjskiej nad którą premier nie sprawuje władzy jest polityka zagraniczna, ale ona i tak jest częścią polityki wewnętrznej. Musi istnieć podmiot, czyli państwo które ma jakieś cele. Bo czym jest polityka ? → to instrument realizacji tych celów. Definiowanie tych celów to już odrębna debata. Jednak musi istnieć jakiś punkt do którego dążymy, co chcemy osiągnąć. Polityka to jest proces między sposobem realizacji, dochodzenia do tej pożądanej rzeczy. Definicja celu, co ma wpływ na tą definicję:
polityka wewnętrzna → najbardziej podstawowy punkt odniesienia
potrzeby pierwotne, które każde państwo musi zrealizować np. bezpieczeństwo → żeby można było mówić o dążeniu do czegokolwiek musi istnieć państwo, a żeby mogło te cele realizować musi się czuć bezpiecznie. Co więcej ta teoria o samej idei państwowości wskazuje, że bezpieczeństwo jest podstawową potrzebą człowieka. Państwo nie musiałoby powstawać, gdyby jednostki mogły samodzielnie zapewnić sobie bezpieczeństwo. Państwo powstanie na podstawie pewnej umowy społecznej. Umowa społeczna polega na tym, że obywatele rezygnują z części swoich wolności polegającej na tym, że np. zrezygnują z prawa do przemocy w sprawie zapewniania sobie bezpieczeństwa i delegują to prawo do państwa. Interes narodowy wpływa na określanie celu do którego dążymy. Mamy także do czynienia z kolejną zmienną, która komplikuje sprawę do środowiska międzynarodowe. Państwa działają w środowisku międzynarodowym, ale jest wiele teorii jaki ma charakter to środowisko międzynarodowe. ( Pytał się czy orientujemy się w teorii stosunków międzynarodowych - WARTO PRZYPOMNIEĆ). Np. Hans Morgen twierdził, że świat stosunków międzynarodowych jest dżunglą. I jak to w dżungli bywa rację ma najsilniejszy. Od tego czasu kiedy sformułował tą ideą powiało optymizmem w stosunkach międzynarodowych, gdyż okazało się, że państwa między sobą nie tylko rywalizują, ale także kooperują. Co więcej strukturaliści twierdzili, że dzięki kooperacji państwa są wstanie realizować więcej własnych interesów i większe ilość państw jest w stanie realizować własne interesy w polityce bezpieczeństwa niż dzięki rywalizacji.


(…)

… państwo nie mają środków do zapewnienia zobowiązań, które zaciągnęła. Blok wschodni i ZSRR to jest jedno z pozytywnych zjawisko.
Koniec zimnej wojny
Zjednoczenie Niemiec. W momencie gdy zacznie się chwiać porządek zimnowojennym system jałtański. Natychmiast pojawi się perspektywa Zjednoczenia Niemiec, obecnie 20- lecie Zjednoczenia Niemiec. Cały proces rozpoczął się w 1989. Nie tylko dlatego, że w sierpniu i w wrześniu obywatele NRD zaczęli głosować nogami; ucieczki do RFN. NRD cień szansy, że przez Polskę i Węgry jest szansa na przeskoczenie muru, który od 1949 rozgraniczał Niemcy. Polska koniunktura, która się tu zarysowała → perspektywa Zjednoczenia Niemiec w większości polityków europejskich nie budził entuzjazmów: przeciw Margaret Thatcher, François Mitterrand, premier Włoch → nie przejęci perspektywą Zjednoczenia Niemiec, patrzyli na to z niepokojem. Pojawia się tu czynnik amerykański, to USA: George Bush sformułowała w kwietniu 1989 odpowiedź na pytanie : o dalej w zimnej wojnie? → potrzebujemy Europy całej, zjednoczonej w pokoju. A więc Europy, która pokonał zimno wojenny podział, która zjednoczy się wokół idei, które zimnej wojnie zwyciężyły, czyli państwa demokratycznego, o gospodarce wolnorynkowej, państwa opartego o wolności jednostki. Ta administracja Busha od samego początku wiedziała, iż zakończenie zimnej wojny musi skończyć Zjednoczeniem Niemiec i rozszerzenie instytucji świata zachodniego na wschód. Ta administracja nie wykluczała perspektywy w instytucjach zachodu znajdzie się również miejsce dla państw bloku wschodniego. Bardzo szczególna sprzyjającej Polsce okoliczność. Niemcy…
… kwestionowało, nie uznaje konferencji poczdamskiej; niemiecka doktryna prawna RFN uznawała ciągłość rzeczy w granicach z 1937), w 1951 NRD a PRL układ w Gorzelcu na mocy którego NRD uznawała granice na odrze i Nysie Łużyckiej → (nie obowiązywał po Zjednoczeniu Niemiec). Do 1970 z powodu niemieckiej doktryny prawnej mówiącej o granicy na Odrze i Nysie nie istniały stosunki między RFN, a PRL. W grudzień 1970…
… zimnej wojny, następuje okres przebudowy relacji między stronami, w ZSRR jest ostatni sekretarz KZPR Michaił Gorbaczow. Gorbaczow zdaje sobie sprawę, że system komunistyczny, sowiecki jest niewydolny zwłaszcza do poziomu i tempa rozwoju zachodu. Dlatego trzeba go zmienić, pierestrojka. Problem polegał na tym, ze pojawił się konflikt, gdyż doktryna bolszewicka była alternatywa do rozwoju, ustroju…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz