Polityka zagraniczna RFN- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 322
Wyświetleń: 2016
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polityka zagraniczna RFN- opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Polityka zagraniczna RFN (1949-1990)
21.IX.1949- powstanie RFN 1949-CDU/CSU tworzy wraz z liberałami rząd koalicyjny z Adenauerem na czele: koalicja centroprawicowa wyzwoliła dynamizm ekonomiczny właściwy gospodarce wolnorynkowej, minister gospodarki Ludwig Erhard był autorem programu polityki ekonomicznej, który uruchomił zachodnioniemiecki "cud gospodarczy" stolicą RFN zostaje prowincjonalne Bonn 1954-wejście RFN do NATO, remilitaryzacja RFN staje się faktem 5 maja 1955 wszedł w życie zawarty w 1952 Układ Ogólny, który normował stosunki trzech mocarstw. Został uchylony stan okupacji Niemiec, rozwiązano Wysoka Komisję Aliancką i podległe jej organy okupacyjne. RFN uzyskała status suwerennego państwa. Jednakże w Układzie Ogólnym były zastrzeżenia dotyczące uprawnień dla trzech mocarstw- sprawy Berlina, zjednoczenia Niemiec, traktatu pokojowego. 25.III.1957- podpisanie traktatów rzymskich powołujących do życia EWG obejmującą RFN, Francję, Włochy, Holandię i Luksemburg 12/13 VIII 1961- powstanie muru granicznego oddzielającego NRD od RFN, oznaczał włączenie Berlina Zach. do NRD 1966- na czele wielkiej koalicji chadecji i socjaldemokratów staje kanclerz Georg Kurt Kiesinger; nowa polityka wschodu, opinia  publiczna ulega polaryzacji 1969- przywódca SPD Willy Brandt zostaje kanclerzem Niemiec sierpień 1970 r. - w Moskwie podpisany zostaje układ pomiędzy ZSRR i RFN o wzajemnych stosunkach, stwierdzający, że oba państwa wyrzekają się przemocy we wzajemnych stosunkach, zobowiązują się do poszanowania terytorialnej neutralności krajów europejskich, nie mają wobec innych państw roszczeń terytorialnych; - grudzień 1970 r. - PRL i RFN zawierają układ o wzajemnej normalizacji stosunków pomiędzy oboma państwami, uznają w nim między innymi polską granicę zachodnią; - maj 1972 r. - Bundestag ratyfikuje oba traktaty z 1970 roku; - grudzień 1972 r. - RFN nawiązuje stosunki dyplomatyczne z NRD. W 1973 ratyfikowano układ z NRD, także w tym roku oba państwa niemieckie zostały przyjęte do ONZ. Podpisane zostały układy normalizujące stosunki z Czechosłowacją w grudniu 1973i nawiązano stosunki dyplomatyczne z Węgrami i Bułgarią. Szybki wzrost ekonomiczny doprowadził RFN w 1975 do pozycji najsilniejszego gospodarczo państwa w Europie Zachodniej Helmut Kohl i zjednoczenie Niemiec - jesienią 1982 r., po zwycięstwie CDU/CSU w wyborach do Bundestagu i utworzeniu koalicji z FDP, Helmut Kohl zostaje po raz pierwszy kanclerzem RFN; - 3 października 1990 r. następuje zjednoczenie Niemiec, pierwszym kanclerzem zostaje Helmut Kohl;
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz