System partyjny Niemiec

Nasza ocena:

3
Pobrań: 483
Wyświetleń: 5243
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
System partyjny Niemiec - strona 1 System partyjny Niemiec - strona 2 System partyjny Niemiec - strona 3

Fragment notatki:...System dwublokowy to odmiana systemu wielopartyjnego, w którym występują bloki partii. Walka o władze toczy się między dwoma blokami. Po wyborach rządzi jeden z bloków mający absolutną przewagę w parlamencie. Prowadzi do stabilności rządów przy jednoczesnym zaniku kontroli parlamentu nad rządem. Współpraca w ramach bloków odbywa się na podstawie zawieranych porozumień.
System partyjny Niemiec porównawszy z krajami Europy Zachodniej jest wyjątkowo stabilny i uporządkowany.
Wykrystalizowaniu uległ po II wojnie światowej. Partią o najstarszej tradycji jest partia środowiska katolickiego Zentrum, obecnie o marginalnym znaczeniu.Drugą co do wieku partią jest SPD. Po wojnie partia współtworzyła rząd federalny w latach 1966-1982 i ponownie 1998-2009...

...SPD (SOCJALDEMOKRATYCZNA PARTIA NIEMIEC)
Socjaldemokratyczna Partia Niemiec (niem. Sozialdemokratische Partei Deutschlands) to najstarsza niemiecka partia polityczna wśród obecnie istniejących oraz jedna z najstarszych i największych partii politycznych na świecie.
W roku 1863 doszło do założenia Ogólnoniemieckiego Zrzeszenia Robotniczego przez Ferdynanda Lasalla,
W 1869 r. doszło do powołania przez Augusta Babela i Wilhelma Liebknechta - Socjaldemokratycznej Partii Robotniczej,
W wyniku połączenia tych dwóch ugrupowań w 1875 r. powstała Socjalistyczna Partia Niemiec
Ostatecznie w roku 1890 powstaje Socjaldemokratyczna Partia Niemiec
Aktualny program partii SPD został przyjęty w Hamburgu w 2007 r. i nazwany od tego miejsca programem hamburskim...SYSTEM PARTYJNY NIEMIEC
System partyjny to układ wzajemnych powiązań między partiami politycznymi oraz zachodzące między nimi relacje, zasady i normy prawne regulujące stosunki międzypartyjne oparte na mechanizmie współdziałania bądź rywalizacji w walce o udział we władzy państwowej, o jej utrzymanie lub kontrolę.
System partyjny jest płaszczyzną konfrontacji programów partii politycznych i wymiany poglądów, forum kształtowania opinii publicznej i kultury politycznej oraz mechanizmem wyłaniania i zmiany ekip rządzących oraz potwierdzania prawomocności (legitymizacji) istniejącej władzy państwowej.
Po wojnie, w Niemczech Zachodnich panował system umiarkowanie wielopartyjny, z dwiema partiami dominującymi (CDU-CSU i SPD). Jednak w latach 1953-1957 partią dominującą stała się CDU-CSU, bez której udziału niemożliwe było utworzenie rządu. W owym czasie najczęściej jej partnerem koalicyjnym było FDP
Poczynając od 1961 roku, w Niemczech wykształcił się na szczeblu federalnym tzw. system dwuipółpartyjny - u sterów władzy zmieniały się CDU-CSU i SPD, które zawierały koalicje z FDP. System ten trwał w zasadzie do połowy lat 90. XX wieku, gdy znaczenia nabrała inna mniejsza partia - Zieloni.
W latach 2005-2009 władzę sprawowała tzw. Wielka Koalicja - zjednoczone siły obu wielkich partii: chadeków i socjaldemokratów.
Obecnie w Niemczech występuje klasyczny system dwublokowy (wielopartyjny ustabilizowany).
System dwublokowy to odmiana systemu wielopartyjnego, w którym występują bloki partii. Walka o władze toczy się między dwoma blokami. Po wyborach rządzi jeden z bloków mający absolutną przewagę w parlamencie. Prowadzi do stabilności rządów przy jednoczesnym zaniku kontroli parlamentu nad rządem. Współpraca w ramach bloków odbywa się na podstawie zawieranych porozumień.
System partyjny Niemiec porównawszy z krajami Europy Zachodniej jest wyjątkowo stabilny i uporządkowany.
Wykrystalizowaniu uległ po II wojnie światowej. Partią

(…)

… politycznych w Niemczech należą:
1. CDU (Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna)
2. CSU (Unia Chrześcijańsko- Społeczna)
3. SPD ( Socjaldemokratyczna Partia Niemiec)
4. FDP ( Wolna Partia Demokratyczna)
5. Die Linke (Lewica)
6. Sojusz 90/Zieloni
CDU (Christlich Demokratische Union Deutschlands )
Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna
niemiecka partia polityczna, założona po II wojnie światowej określa się mianem…
… się za wolnością ekonomiczną i prorynkową Unią Europejską, popierając integrację europejską
CSU (Unia Chrześcijańsko- Społeczna)
1946 r. - założenie CSU 1980 r. - kandydat na kanclerza: Franz Josef Strauss
2002 r. - kandydat na kanclerza: Edmund Stiober Unia Chrześcijańsko-Społeczna w porównaniu z Unią Chrześcijańsko-Demokratyczną jest bardziej przychylna w stosunku do interwencjonizmu państwowego.
Członkami CSU…
… Nahles (od 2007)
Sekretarz Generalny: Hubertus Heil (od 2005)
Skarbnik: Barbara Hendricks
FDP (WOLNA PARTIA DEMOKRATYCZNA)
niem. Freie Demokratische Partei (FDP) - to centroprawicowa liberalna partia polityczna Niemiec.
Jest obecnie najbardziej liberalnym ugrupowaniem parlamentarnym w Niemczech.
Lider (przewodniczący) partii od 2011 roku - Philipp Rösler
FDP powstała w 1948 r. w miejscowości Heppenheim…
…, że gospodarka narodowa powinna być wzmacniana przez państwo, a jej dobra powinny być sprawiedliwie rozdzielane, co przyczyni się do wzrostu zamożności całego społeczeństwa,
Podstawowym założeniem SPD jest zbliżenie państwa do jego obywateli. Sposobem na to ma być rozbudowa struktur władzy lokalnej, w miastach i na wsi,
SPD popiera trójpodział władzy i jego formę wykonawczą czyli federalizm,
Społeczeństwo…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz