ONZ- wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 126
Wyświetleń: 896
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
ONZ- wykład - strona 1 ONZ- wykład - strona 2

Fragment notatki:

Wykład 13.01.2010
PENTAGONALE (HEKSAGONALE)
Pentagonale powstało w 1989 roku; włoski projekt współpracy z Europą Środkową, głównie chodziło o nawiązanie współpracy z Węgrami, Austrią oraz Jugosławią. Austriacy bali się zbyt dużego wpływu Zjednoczonych Niemiec w Europie Środkowej, dlatego zdecydowali się na udział w przedsięwzięciu.
Polska wyraziła swoje zainteresowanie udziałem w strukturze w 1990 roku. Członkiem została w 1991 roku. Jeszcze wcześniej do współpracy przyłączyła się Czechosłowacja. Tak powstało HEKSAGONALE. Struktura cechowała się brakiem zbędnej instytucjonalizacji - brak budżetu, środki na działalność czerpano z działalności grantów zewnętrznych oraz z umów merytorycznych.
Po czasie utworzono Radę Stowarzyszeniową, gdyż zainteresowanie udziałem w strukturze rosło. Zajmowała się ona kontaktami z państwami chcącymi zostać członkami. W radzie gościnnie funkcjonowali przedstawiciele EBOR i PHARE.
Kolejnym krokiem było przekształcenie Heksagonale w Inicjatywę Środkowoeuropejską, jednak jej pomysły nie zostały zrealizowane ze względu na zbyt dużą konkurencyjność struktur, blokadę Niemiec (które nie zostały dopuszczone do struktury). Podstawowym celem współpracy w ramach Inicjatywy Środkowoeuropejskiej była integracja z UE oraz NATO.
W 1996 roku przewodnictwo w strukturze sprawowała Polska. Mimo ambitnych planów intensyfikacji współpracy, współpraca w jej ramach zaczynała umierać. Dlaczego?
Sytuacja w Jugosławii
Zbyt duże rozszerzenie struktury (np. na Albanię), co się wiązało z uszczuplaniem budżetu struktury.
Odsuwanie zadań gospodarczych na drugi plan i zajmowanie się sprawami mniejszości narodowych.
Pojawienie się EUROREGIONÓW (ok. 12)
Współpraca w ramach basenu Morza Bałtyckiego
Polsko-szwedzka koncepcja polegająca na budowie współpracy strukturalnej ekologicznej miedzy państwami basenu Morza Bałtyckiego.
Dopiero 1992 roku, kiedy inicjatywa została przyjęta przez Niemców i Duńczyków, stała się skuteczna. W marcu powstała Rada Państw Morza Bałtyckiego (bardzo mały stopień instytucjonalizacji).
Współpracowano w dziedzinie: wspomagania demokracji, ekologii i ochrony środowiska, energetyki, transportu i komunikacji, nauki i kultury.
Rada odrzuciła całkowicie zajmowanie się kwestią bezpieczeństwa, brak jakich kol wiek wzajemnych gwarancji.
Rada nie miała dużego znaczenia na arenie międzynarodowej. W MSZ zajmował się tym jeden urzędnik, w dodatku niezbyt aktywnie. Obecnie przedstawicielem Polski w Radzie jest senator Arciszewska.
Polska przewodniczyła w Radzie w latach 1991-95 inicjatywa zbliżania standardów ochrony praw człowieka i zwalczania międzynarodowej przestępczości do standardów zachodnich.


(…)

…, UNICEF ….
Aktywność Polski w ONZ nieco zmniejszyła się w latach 90.
Najważniejsze polskie inicjatywy:
Plan Rapackiego z 1958 roku dot. utworzenia strefy bezatomowej. Został odrzucony przez państwa zachodnie, gdyż uznały że jego ukrytym celem jest uznanie NRD. W 1961 roku taka sama koncepcja została zgłoszona przez Szwecję, a następnie Finlandię - utworzenie takiej strefy w ramach państw skandynawskich. 1963 plan Gomułki, który był efektem odrzucenia planu Rapackiego. Chodziło o zamrożenie zbrojeń w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.
Wstrzymanie się Polski w głosowaniu nad Powszechną Deklaracją Praw Człowieka.
Inicjatywa Deklaracji Praw Dziecka, a następnie Konwencji o Prawach Dziecka. Projekt zaprezentowany przez Polskę został przyjęty, ale z pewnymi zastrzeżeniami.
1968 rok - Polska doprowadziła do przyjęcia Konwencji o nieprzedawnianiu zbrodni przeciwko ludzkości i wojennych.
1996 Konwencja o zwalczaniu międzynarodowej przestępczości zorganizowanej - Polska wtrąciła swoje trzy grosze przy okazji tworzenia i przyjmowania tego dokumentu.
Status MTK - duża część projektu została przygotowana przez Polskę.
Plan Cimiszewicza dot. reformy ONZ, nowy akt polityczny dla ONZ na XXI wiek. Miał być pomocny…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz