Międzynarodowe Stosunki Polityczne - konwersatorium

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 819
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Międzynarodowe Stosunki Polityczne - konwersatorium - strona 1 Międzynarodowe Stosunki Polityczne - konwersatorium - strona 2 Międzynarodowe Stosunki Polityczne - konwersatorium - strona 3

Fragment notatki:

KONWERSATORIUM MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI POLITYCZNE
Konwersatorium 1 - System bezpieczeństwa międzynarodowego ONZ System ten zrodził się w warunkach II wojny światowej i w doświadczeniach Ligi Narodów; jest rezultatem pokojowego współistnienia - termin zrodzony w ZSRR (Lenin, Cziczerin na konferencji w Rapallo)
Tło historyczne powstania ONZ 1941 - podpisanie Karty Atalnatyckiej
1943 - konferencja w Moskwie - zapada decyzja o powołaniu organizacji międzynarodwej
1944 - konferencja w Dumbarton Oaks - zarysowanie kształtu prezyszłej organizacji
1945 - konferencja w Jałcie - uzgodnienie politycznych uwarunkowań funkcjonowania przyszłej organizacji; mechanizmy decyzyjne Rady Bezpieczeństwa - podział na stałych i niestałych członków (w sumie 11), większość kwalifikowana 7 / 11 głosów przy zgodności członków stałych. (pocz. lat 60' - 15 członków, większość 9 / 15 .
Konferencja założycielska w San Francisco (24.04.1945) - 51 państw założycielskich (Polska podpisała dopiero 16.X ze względu na problem z uznaniem TRJN). Obecnie ONZ liczy 189/192 państwa (problem z trzema: Republiką Chińską na Tajwanie, Republiką Watykańską i Szwajcarią).
24.X.1945 nastąpiła pełna ratyfikacja Karty Narodów Zjednoczonych i jest to momment „rozpoczęcia”ONZ. KNZ jest statutem ONZ i stanowi najważniejsze źródło prawa międzynarodowego. Jest quasi konstytucją wspólnoty międzynarodowej. Art. 103 KNZ mówi o nadrzędności zobowiązań wynikających z Kart w przypadku kolizji z innym systemem prawnym.
Preambuła - odwołanie do rewolucji amerykańskiej i francuskiej i wartości z nimi związanych - prawa człowieka - pada zwrot „my, narody...” Cele ONZ (art. 1 KNZ) Utrzymanie pokoju
Zagwarantowanie przestrzegania praw człowieka (po raz pierwszy w dokumencie prawno-międzynarodowym)
Zapewnienie równouprawnienia i samostanowienia narodom (również po raz pierwszy)
Rozwiązywanie problemów
Zasady ONZ (art. 2 KNZ) Suwerenna równośc wszytskich członków organizacji
- oznacza suwerenność + równość (dla każdego jeden głos) - nie jest równością funkcjonalną (gdyż niektóre kraje mają nieporównywalnie większe możliwości niż inne), ale równością prawną tzn. że każde państwo może korzystać ze swoich praw poprzez swoją suwerenność zewnętrzną (w stosunkach międzynarodowych) oraz wewnętrzną (wybór własnego ustroju)
Wypełnianie w dobrej wierze przyjętych zobowiązań - pacta sunt servanda - umowy powinny być dotrzymywane oraz bone fidae - dobra wiara Spory międzynarodowe muszą być rozwiązywane w pokojowy sposób
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz