Ewolucja społeczeństwa - omówienie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 63
Wyświetleń: 973
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ewolucja społeczeństwa - omówienie - strona 1 Ewolucja społeczeństwa - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

M. Łoboda, podstawy psychologii i socjologii, ewolucja społeczeństwa, społeczeństwo tradycyjne, przemysłowe, poprzemysłowe i współczesne
Ewolucja społeczeństwa. Typy społeczeństw: *społ.tradycyjne *społ.przemysłowe *społ.poprzemysłowe.
Społeczeństwo tradycyjne: *oparte na rolnictwie i gospodarce naturalnej *gosp. dom. Podstawowymi jednostkami produkcji *słabo rozwinięty rynek *mała rola motywacyjna dążenia do zysku *komunikacja drogą ustną *tylko elita umiejąca czytać i pisać *mało miast - ludność skupiona na terenach wiejskich *tradycyjna społeczność wiejska (*zamknięta, zasiedziała, mało ruchliwa *silnie odczuwa odrębność od reszty świata *składa się z rodzin i wspólnot sąsiedzkich *pomoc sąsiedzka i wzajemna wymiana usług *spotkania sąsiedzkie - ważnym źródłem informacji *postawy zachowawcze, orientacja na przeszłość)
Społeczeństwo przemysłowe (od ok. 1850r.): *oparte na gospodarce rynkowej i produkcji masowej, podziale pracy *dążenie do zysku jako podstawowy czynnik motywacyjny *pieniądz wyznacznikiem miejsca człowieka w społeczeństwie *rozwój przemysłu - rozwój miast *większa ruchliwość przestrzenna i społeczna *powstawanie nowych zbiorowości - organizacji (celowo konstruowanych, opartych na normach prawa, ogarniających jedynie część życia jednostki) *rozrastanie się władzy centralnej państwa - wzrost kontroli formalnej *rozpowszechnienie się umiejętności czytania i pisania *wzrost roli wykształcenia *pojawienia się środków masowego przekazu kultury masowej *wartości kulturowe (dążenie do osobistych osiągnie, indywidualizmu; racjonalność; sekularyzacja - oddzielenie władzy (życia świeckiego od kościelnego).
Społeczeństwo poprzemysłowe (informacyjne od ok.1970-80r.): *nowa struktura zatrudnienia *nowe formy pracy *przesunięcie aktywności do sfery usług *proces pracy oparty bardziej na relacjach z innymi niż na przetwarzaniu surowców *produkcja uzależniona coraz bardziej od przekazywania informacji *płynność rynku pracy wymagająca stałej elastyczności - wzrost ryzyka *rozwój demokracji *wzrost władzy korporacji *globalizacja *łatwiejsza komunikacja  kurczenie się świata  coraz wyraźniejsze zależności w skali całego globu.
Jednostka w społeczeństwie - konteksty społeczne, dziedziny aktywności, w których toczy się życie społeczne): *rodzinny *ekonomiczny *medyczny *polityczny *edukacyjny *rekreacyjny *religijny *zawodowy *sąsiedzki *towarzysko - zabawowy.
Jednostka w społeczeństwie: *nieustannie krąży miedzy kontekstami *gdy wchodzi do jednego zawiesza uczestnictwo w innych *w każdym z kontekstów spotyka inne „społeczeństwo” *każdy ma swój własny zestaw kontekstów *każdy musi się umieć w nich poruszać. Jesteśmy ludźmi organizacji: nie potrafilibyśmy bez organizacji przeżyć i nie potrafimy bez organizacji umrzeć.

(…)

…: *mnogość organizacji w przestrzeni społecznej *organizacje realizują różne funkcje spełniane kiedyś przez rodzinę *jakość życia uzależniona od sprawnego funkcjonowania organizacji *życie społeczne oparte na przemieszczaniu się ludzi między organizacjami (codziennie; w skali roku - praca, urlop, święta; w toku całego życia - przedszkole, szkoła, wyższa uczelnia, zakłady pracy, parafia, dom starców, zakład pogrzebowy).
Atrybuty organizacji z punktu widzenia socjologii: *celowość *struktura organizacyjna (wewnętrzny ład) *kultura organizacji (wartości, normy, zasady regulujące zachowania) *wyodrębnienie z otoczenia przez: wyznaczenie/ wzmacnianie granic organizacji; mechanizmy budujące zaangażowanie uczestników.

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz