Mikroekonomia - wykład 10 (sem. I)

Nasza ocena:

5
Pobrań: 49
Wyświetleń: 784
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mikroekonomia - wykład 10 (sem. I) - strona 1 Mikroekonomia - wykład 10 (sem. I) - strona 2 Mikroekonomia - wykład 10 (sem. I) - strona 3

Fragment notatki:

Dr Krzysztof Żuk, Mikroekonomia, Wykład 10, (sem. I)
Wykład 10
Pojęcie akcji pojawia się w trzech znaczeniach
Akcja:
jako ułamek kapitału zakładowego spółki akcyjnej
jako ogół praw i obowiązków służących akcjonariuszowi względem spółki
jako dokument wystawiony przez spółkę akcyjną który ucieleśnia ogół tych praw i obowiązków
Akcja to papier wartościowy emitowany prze spółkę.
Ekonomiczne znaczenie akcji:
Akcja jest jedną z alternatywnych form finansowania działalności gospodarczej przedsiębiorstwa (obok emisji obligacji, kredytu bankowego, kupieckiego, leasingu, itd.)
Jako alternatywna forma inwestowania (np. obok podjęcia samodzielnej działalności gospodarczej czy też powierzania kapitału instytucjom finansowym np. bankom)
Rodzaje akcji:
Imienne (ograniczenie jeśli chodzi o zbyt) i na okaziciela.
Zwykłe i uprzywilejowane (w szczególności co do głosu, dywidendy i podziału majątku w razie likwidacji spółki - prawo do wypłaty dywidendy w pierwszej kolejności). Uprzywilejowane = założycielskie (często ale nie zawsze)
Wśród akcji uprzywilejowanych można wyróżnić także tzw. złotą akcję, która przyznaje akcjonariuszowi specjalne, osobiste uprawnienia, które maja dotyczyć np. prawa do powoływania i odwoływania organów spółki, otrzymywanie świadczeń od spółki, likwidowanie i zmiana charakteru spółki. W procesie prywatyzacji akcję taką posiada przeważnie skarb państwa.
Akcje gotówkowe i aportowe (za wkłady pieniężne).
Obligacja jest papierem wartościowym, w którym emitent (wystawca) potwierdza zaciągnięcie określonej pożyczki i zobowiązuje się do jej zwrotu właścicielowi obligacji w ustalonym z góry terminie i do zapłaty odsetek. Obligacja jest dla emitenta instrumentem zaciągania pożyczki. Natomiast dla nabywcy jest jedną z wielu form lokowania kapitału.
Bilans
Nie musi obejmować okresu od stycznia do stycznia. Zależy to od sezonowości i decyduje o tym spółka. Analiza pasywów pozwala odpowiedzieć na pytanie w jaki sposób został sfinansowany majątek tj. z kapitałów własnych czy obcych.
 Bilans. Próg rentowności. Kapitał obcy. Źródła kapitału w firmie.
Analiza struktury finansowania pozwala ocenić czy spełnione są:
Złota reguła bilansowa - wymaga ona by cały majątek trwały firmy był sfinansowany (pokryty0 kapitałem własnym (wkład własny właścicieli)
Złota reguła finansowania - jest modyfikacją złotej reguły bilansowej uwzględniającą czasową strukturę zatrudnienia. Zgodnie ze złotą reguła finansowania wszystkie trwałe aktywa firmy powinny być finansowane kapitałami o charakterze stałym, do których zaliczamy: kapitał własny, rezerwy, długoterminowe zobowiązania.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz