Struktura kapitału - zadania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 294
Wyświetleń: 3073
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Struktura kapitału - zadania  - strona 1 Struktura kapitału - zadania  - strona 2

Fragment notatki:


STRUKTURA KAPITAŁU - Zadania Cześć I 1 ) Oblicz stopień dźwigni operacyjnej w firmie X wiedząc, że w ostatnim roku sprzedała ona 1 650 000 tubek pasty do zębów po cenie 3,6 zł za tubkę. Jednostkowe koszty zmienne wyniosły 2,4 zł, zaś koszty stałe 1 485 000 zł. 2 ) Dla spółki z poprzedniego przykładu, oblicz wielkość zysku operacyjnego na koniec kolejnego roku, jeżeli na skutek rosnącej konkurencji sprzedaż spadnie o 8%. 3 ) Oblicz stopień dźwigni operacyjnej w spółce Y, jeżeli wiadomo, że spółka ta planuje sprzedać w 2006 roku 120 000szt. Produktu, a próg rentowności wynosi 105 000szt.
4 ) Kapitał całkowity finansujący działalność spółki JAMAJKA, wynosi 750 000zł. 60% tego kapitału pochodzi z emisji akcji zwykłych, a 40% z długoterminowego kresytu bankowego oprocentowanego 15% rocznie. Wiedząc, że na koniec 2005 roku spółka ta osiągnęła zysk operacyjny w wysokości 70 000zł, oblicz stopień dźwigni finansowej. 5) Jaka będzie wielkość wskaźnika ROE na koniec 2006 roku w spółce JAMAJKA z poprzedniego przykładu, jeżeli zysk operacyjny wzrośnie o 5%, a struktura kapitałów nie ulegnie zmianie? 6) Spółka DOLCE VITA planuje otwarcie nowej rozlewni wody i rozważa dwa sposoby finansowania jej działalności. W wariancie A zakłada się, że działalność będzie finansowana kapitałem własnym o wartości 800 000zł, zaś w wariancie B część kapitału własnego zostanie zastąpiona kredytem bankowym oprocentowanym 16% rocznie. Doradź firmie, który wariant jest najkorzystniejszy, jeżeli wiadomo, że spółka ta będzie sprzedawać rocznie 3mln litrów wody mineralnej po 1,2zł za litr. Jednostkowy koszt zmienny wynosi 0,7zł, a roczne koszty stałe 1 300 000zł. Przyjmijmy, że firma korzysta po połowie z kredytu i kapitału własnego.
7) Spółka z o.o. o nazwie TOSKANIA dysponuje kapitałem własnym w wysokości 750 000zł oraz długoterminowym kredytem bankowym oprocentowanym 14% rocznie. Zysk brutto, jaki osiągnęła ta spółka na koniec 2005 roku był brutto równy 30 000zł, wskaźnik napięcia wynosił 40%, a stopień dźwigni operacyjnej 3,5. Oblicz wielkość zysku netto oraz poziom wskaźnika ROE na koniec kolejnego roku, jeżeli spółka planuje zwiększyć sprzedaż o
STRUKTURA KAPITAŁU - Zadania Cześć I I Spółka akcyjna PANDORA osiągnęła w 2000 roku zysk netto w wysokości 45 000 zł, sprzedając 150 000 sztuk wyrobu, (próg rentowności wyniósł 112 500 sztuk). Jakiej wielkości zysku operacyjnego może się spodziewać ta spółka w przyszłym roku, jeżeli planuje zwiększyć produkcję i sprzedaż o 15% (koszty nie ulegną zmianie, a firma nie korzysta z obcych źródeł finansowania).


(…)

… zł. Jednostkowy koszt zmienny wynosi 0,9 zł, zaś łączne koszty stałe 220 000 zł. Który sposób finansowania jest najkorzystniejszy z punktu widzenia akcjonariuszy? Sporządz rachunek zysków i strat i wyznacz wielkość wskaźnika ROE. Czy zwiększanie poziomu kapitału obcych wywoła efekt dźwigni finansowej?
Spółka akcyjna CERTA finansuje swoją działalność kapitałem własnym równym 650 000 zł i długoterminowym kredytem…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz