Analiza część 1

Nasza ocena:

5
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2471
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza część 1 - strona 1 Analiza część 1 - strona 2 Analiza część 1 - strona 3

Fragment notatki:….Poznanie naukowe charakteryzuje się między innymi:
- obiektywizmem (zgodnością sądów z faktami, oparciu na obserwacjach, doświadczeniach, kontakcie z rzeczywistością
- stosowaniem odpowiednich procedur dochodzenia do twierdzeń (muszą myć kontrolowalne i powtarzalne)
- spójnością sformułowanych twierdzeń w tym spójnością wewnętrzną
- ściśle precyzyjnym językiem
Typy pomiaru
a) Pomiar nominalny (jakościowy, kategorialny – stosowany na skali nominalnej)
b) Pomiar porządkowy (inaczej rangowy – skala porządkowa)
c) Pomiar interwałowy (inaczej przedziałowy, punktowy, – skala przedziałowa)
d) Pomiar ilorazowy (skala ilorazowa)…

…szereg rozdzielczy
Szereg rozdzielczy tworzy się przez uszeregowanie danych według wzrastającej lub malejącej wartości i podzielenie powstałego szeregu na rozłączne podzbiory zwane grupami. W wyniku takiego podziału otrzymujemy bardziej jednorodne grupy. Obliczając częstości wystąpień w danej grupie otrzymujemy szereg rozdzielczy. Każdy szereg rozdzielczy charakteryzują przedziały klasowe grup i ilości przypadków występujących w kolejnych grupach. Szereg rozdzielczy reprezentuje postać rozkładu danych populacji próby….


(…)

… wyników N b) ustalić tzw. rozstęp (xmax - xmin + 1), gdzie xmax to najwyższy wynik w próbie, a xmin - najniższy. c) ustalić liczebność klas, proporcjonalny do obliczonego rozstępu (najczęściej jest to 3 lub 5 - zawsze liczba nieparzysta) d) pogrupować wyniki w przedziałach klasowych e) ustalić miary tendencji centralnych (mediana, kwartyle itd.)
Zadanie 1.
Zaproponuj przedziały klasowe dla następujących…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz