Analiza ilościowa i jakościowa materiału empirycznego

note /search

Analiza część 1

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Analiza ilościowa i jakościowa materiału empirycznego
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2520

….Poznanie naukowe charakteryzuje się między innymi: - obiektywizmem (zgodnością sądów z faktami, oparciu na obserwacjach, doświadczeniach, kontakcie z rzeczywistością - stosowaniem odpowiednich procedur dochodzenia do twierdzeń (muszą myć kontrolowalne i powtarzalne) - spójnością sformułowa...

Analiza część 2

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Analiza ilościowa i jakościowa materiału empirycznego
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2058

…Zawiera się w nim formułowanie hipotez. Hipoteza to nieudowodnione twierdzenie, prawdopodobne rozwiązanie problemu badawczego. Hipoteza zerowa - twierdzenie odnoszące się do danej populacji, to sąd stwierdzający, że populacja ta posiada określone właściwości. Najczęściej zakłada, że pod wzglę...