Matematyka część 2

Nasza ocena:

5
Pobrań: 861
Wyświetleń: 4263
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Matematyka część 2 - strona 1 Matematyka część 2 - strona 2 Matematyka część 2 - strona 3

Fragment notatki:...Funkcje treści mnogościowych w edukacji wczesnoszkolnej:
1) Wspierająca
2) Stymulująca
3) Propedeutyczna

Funkcja wspierająca – Treści mnogościowe wspomagają dzieci w nauce pojęć podstawowych:
liczby naturalnej, działania arytmetycznego, zadań tekstowych

Funkcja stymulująca – Ukierunkowywanie i wspomaganie rozwoju dzieci; organizowanie ćwiczeń oddziaływujących na sferę emocjonalną, motywowanie do nauki, wspomaganie czynności manualnych ucznia

Funkcja propedeutyczna – Uczenie się o zbiorach kształci intuicyjne rozumienie pojęć mnogościowych

Zakres pojęć mnogościowych
- pojęcie zbioru
- pojęcie podzbioru
- część wspólna zbioru
- złączenie zbiorów
- różnica zbiorów
- różnica symetryczna zbiorów
- zbiory równe
- zbiory równoliczne

1) Pojęcie zbioru
Jest to pojęcie pierwotne w matematyce, czyli takie, które samo nie jest definiowalne, a które przyjmujemy do definiowania innych pojęć. Dlatego nigdy nie zadajemy pytania „ Co to jest zbiór” ?...

...II. Mnożenie
Mnożenie wprowadzamy w drugim półroczu I klasy, po rozszerzeniu zakresu liczbowego do 20. Przy wprowadzaniu mnożenia wykorzystujemy pojęcia znane dzieciom, lub takie które dzieci mają opanowane na poziomie intuicyjnym ( tzn. wiedzą o co chodzi, ale nie wiedzą jak to się nazywa )

Przy wprowadzaniu działania mnożenia wykorzystujemy następujące typy ćwiczeń:
1) Ćwiczenia ukazujące związek mnożenia liczb naturalnych z dodawaniem jednakowych składników. ( mnożenie jako skrócone dodawanie )

2 + 2 + 2 + 2 = 4 x 2

ilość składników wartość składnika
Kwestia zapisu jest sprawą umowną, tzn. nie ma znaczenia czy jest to 4 x 2 ,czy 2 x 4.
Nie jest to jednak ujęcie idealne, ponieważ są 2 działania, których nie da się wprowadzić z pomocą dodawania jednakowych składników...
                                                                                                                                                                                                                                                <  <                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

(…)

… do zbioru ) i  ( nie należy do zbioru )
2) Pojęcie podzbioru
Możemy wyróżnić:
a) podzbiory właściwe – które zawierają co najmniej 1 element, ale mniej, niż w całym
zbiorze
b) podzbiory niewłaściwe – które zawierają tyle elementów ile liczy cały zbiór, oraz gdy
nie zawierają elementów ( zbiór pusty ). Każdy niepusty zbiór zawiera 2 zbiory
niewłaściwe.
C = {1, 2}
C1 = {1}
C2 = {2}
C3 = {ø}
C4 = {1, 2}
C1…
… Własności odejmowania
1) Nie jest przemienne
2) Nie jest łączne
3) Nie posiada elementu neutralnego w pełnym tego słowa znaczeniu, posiada element
jednostronnie neutralny a – 0 ≠ 0 – a
Własności odejmowania najłatwiej wytłumaczyć dzieciom na przykładzie termometru.
Ćwiczenia 14/15.02.2009
Funkcje treści mnogościowych w edukacji wczesnoszkolnej:
1) Wspierająca
2) Stymulująca
3) Propedeutyczna…
… jest twierdzenie, że nie ma części wspólnej zbiorów rozłącznych.
ćwiczenie:
Dzieci znają już część wspólną zbiorów nierozłącznych. Na podłodze leżą dwie pętle częściowo
na siebie nałożone. Do jednej wchodzą dziewczynki, do drugiej chłopcy. Dzieci zauważą, że w
części wspólnej obu pętli nie będzie stała żadna osoba.
• •
chłopcy • • • • dziewczyny
• • •
pusto
Uświadomienie dzieciom zbioru pustego następuje poprzez…
… 20
Cechy podzielności
Dzielnik Cechy podzielności
2 Liczba jest podzielna przez 2 jeśli na pozycji jedności jest 0,2,4,6 lub 8
3 Liczba jest podzielna przez 3 jeśli suma cyfr danej liczby tworzy liczbę podzielną przez 3
4 Liczba jest podzielna przez 4 jeśli dwie ostatnie cyfry tworzą liczbę podzielną przez 4 lub są
zerami.
5 Liczba jest podzielna przez 5 jeśli na pozycji jedności jest 0 lub 5
6…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz