Metodyka wychowania fizycznego część 1

Nasza ocena:

5
Pobrań: 630
Wyświetleń: 4277
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metodyka wychowania fizycznego część 1 - strona 1 Metodyka wychowania fizycznego część 1 - strona 2 Metodyka wychowania fizycznego część 1 - strona 3

Fragment notatki:

. Notatka składa się z 10 stron.

...Pojęcie metodyka wywodzi się z greckiego słowa: methodis oznacza drogę, sposób zmierzania do celu. Dawniej teoria wychowania fizycznego wiązała się tylko z fizycznym aspektem (ciało, mięśnie). Związała się z takimi kategoriami jak: sprawność, umiejętność i nawyki ruchowe.
Współczesne kierunki wychowania fizycznego zmierzają do ugruntowania takich wartości jak:
Świadomość
Postawy
Motywacje

W zapisie wychowanie fizyczne rozumiemy dziś wychowanie osobowości pod katem troski o ciało. „Aby praca nad ciałem ucznia i jego sprawnością, odpornością, zdrowiem i uroda stała się autentycznym wychowaniem należy przepuścić cele specyficzne dotyczące ciała przez filtr osobowości, a więc przez świadomość, wolę, sferę emocjonalną, poprzez postawy i obyczaje. Dzięki temu wychowanie fizyczne wpisane zostanie w całą osobowość ucznia”- Maciej Demel
Cele kształcenia i wychowania fizycznego Naczelnym celem kształcenia i wychowania w szkole kształcenia wszechstronnie rozwiniętej osobowości ucznia...

...Cele szczegółowe realizowane w przebiegu lekcji:
1.Cel kształcący (związany ze strukturą fizyczną) dotyczy doskonalenia rozwoju funkcjonowania narządów
tj.: kostny, mięśniowy, krążenia, oddechowy oraz doskonalenia umiejętności ruchowych tj.: (bieg, skok, rzut), doskonalenia cech motoryki, kształtowanie prawidłowej postawy i budowy ciała.
2.Cel poznawczy (związany ze strukturą umysłową) dotyczy podbudowy teoretycznej wiedzy z zakresu wpływu ruchu na organizm, techniki wykonywania ćwiczeń, zasad i przepisu czy reguł.
3.Cel wychowawczy dotyczy współpracy i współdziałania w zespole, pomoc i asekuracja, przestrzeganie zasad fair play – nie wygrywać za wszelką cenę.

Przykład:
Temat: Doskonalenie równowagi za pomocą ćwiczeń na ławeczce szwedzkiej.
Cel kształcący: doskonalenie równowagi.
Cel poznawczy: przekazywanie informacji do czego służy nam równowaga, informacje na temat sposobów i techniki przejścia przez ławeczkę.
Cel wychowawczy: pomoc i asekuracja przy ćwiczeniach w parach.
Zasady dydaktyki...

Metodyka wychowania fizycznego dr K. Nieleszczuk 
 Ćwiczenia 3.10.2009 
Pojęcie metodyka wywodzi się z greckiego słowa: methodis oznacza drogę, sposób zmierzania do celu. 
Dawniej teoria wychowania fizycznego wiązała się tylko z fizycznym aspektem (ciało, mięśnie). Związała się z takimi kategoriami jak: sprawność, umiejętność i nawyki ruchowe. 
 
Współczesne kierunki wychowania fizycznego zmierzają do ugruntowania takich wartości jak: 
  Świadomość   Postawy   Motywacje  
W zapisie wychowanie fizyczne rozumiemy dziś wychowanie osobowości pod katem troski o ciało. 
„Aby praca nad ciałem ucznia i jego sprawnością, odpornością, zdrowiem i uroda stała się autentycznym wychowaniem należy przepuścić cele specyficzne dotyczące ciała przez filtr osobowości, a więc przez świadomość, wolę, sferę emocjonalną, poprzez postawy i obyczaje. Dzięki temu wychowanie fizyczne wpisane zostanie w całą osobowość ucznia”- Maciej Demel 
Cele kształcenia i wychowania fizycznego 
Naczelnym celem kształcenia i wychowania w szkole kształcenia wszechstronnie rozwiniętej osobowości ucznia. W sformułowaniu tym zwrócić należy uwagę na podstawowe pojęcia: 
a)  Wychowanie b)  Kształcenie c)  Osobowość                                           W y c h o w a n i e   i   k s z t a ł c e n i e   f i z y c z n e       Strefa intelektualna                                                                                     

(…)

… kostny:
W młodszym wieku szkolnym zawiera znaczną ilość tkanek chrzęstnych co umożliwia dalsze wzrastanie
organizmu. Kości w tym okresie charakteryzują się dużą elastycznością, miękkością i są podatne na wszelkiego
rodzaju zniekształcenia.
W wieku 21 lat proces kostnienia jest zakończony.
Dziecko ma około 300 kości zaś dorosły 206.
Wyróżniamy kości długie i kości płaskie- czaszka, żebra, miednica.
2…
… w oparciu o formy ruchu:
 Bieg - (szybkość)
 Skoczność - (moc)
 Rzut - ( siła)
Forma ruchu
cecha ruchu
4
Metodyka wychowania fizycznego
WIEK
ROZWÓJ FIZYCZNY
Układ kostny
Kościec giętki, elastyczny,
podatny na zniekształcenia.
„Skok szkolny”- szybki wzrost.
Szybciej rosną kości długie.
Brak zrostów trzonów kości z
nasadami.
ROZWÓJ MOTORYCZNY
Szybkość
Bieg w pełni opanowany, chętnie
stosowany z tendencją…
… grzbietu (mięsień kapturowy wielki)
 mięsień brzucha (mięsień prostownik brzucha, mięsień skośny brzucha)
 mięsień pośladkowy
Układ mięśniowy:
W młodszym wieku szkolnym rozwijają się głównie duże grupy mięśniowe; mięśnie ramion, brzucha i grzbietu,
natomiast wolniej rozwijają się mięśnie drobne ręki i stopy.
Mięśnie u dzieci szybko się męczą, nie są przygotowane do długotrwałego wysiłku…

Metodyka wychowania fizycznego


Dziecko 3 letnie ma dużą głowę i tułów zaś kończyny krótkie.
Dziecko 7 letnie sylwetka smukleje, wydłużają się kończyny.
Kości stanowią rusztowanie dla mięśni, które wspólnie ze szkieletem tworzą układ ruchu.
Kręgosłup


Noworodek ma prawie prosty kręgosłup
Dziecko dźwigając głowę w 3 miesiącu życia rozwija lordozę szyjną

W 6 miesiącu życia dziecko siada i kształtuje…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz