Metodyka wychowania fizycznego

note /search

Metodyka wychowania fizycznego część 1

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Metodyka wychowania fizycznego
Pobrań: 693
Wyświetleń: 4466

. Notatka składa się z 10 stron. ...Pojęcie metodyka wywodzi się z greckiego słowa: methodis oznacza drogę, sposób zmierzania do celu. Dawniej teoria wychowania fizycznego wiązała się tylko z fizycznym aspektem (ciało, mięśnie). Związała się z takimi kategoriami jak: sprawność, umiejętność i naw...

Metodyka wychowania fizycznego część 2

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Metodyka wychowania fizycznego
Pobrań: 728
Wyświetleń: 3815

...Metody odtwórcze charakteryzuje ściśle narzucony ruch ( tempo, wzorzec, rytm ), który dziecko odwzorowuje, natomiast metody aktywizujące pozostawiają pewną swobodę w działaniu, a treść zadania jest ściśle określona. Metody twórcze pozostawiają całkowitą swobodę w działaniu. Dziecko tworzy sam...

Konspekt lekcji - Wzmacnianie mięśni brzucha

  • Politechnika Śląska
  • Metodyka wychowania fizycznego
Pobrań: 973
Wyświetleń: 5271

Temat: Wzmacnianie mięśni brzucha, pośladków i mięśni wysklepiających stopy. Cele: Wydłużenie kręgosłupa w różnych pozycjach Kontrola jakości ruchów i przyjmowanych pozycji przez współćwiczącego. Umiejętności: Współdziałanie w parach w c...

Utrwalanie nawyku prawidłowej postawy ciała

  • Politechnika Śląska
  • Metodyka wychowania fizycznego
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1302

UTRWALANIE NAWYKU PRAWIDŁOWEJ POSTAWY CIAŁA Cele: kształtowanie prawidłowej postawy podczas przyjmowania pozycji korekcyjnych, wpływ zabaw na rozwój psychiczny i motoryczny dziecka, wpływ ćwiczeń, ich zastosowanie na formowanie ...

Aktywnośc fizyczna osób starszych

  • Politechnika Śląska
  • Metodyka wychowania fizycznego
Pobrań: 231
Wyświetleń: 2247

Aktywność fizyczna osób starszych - przykłady dobrego działania Jednym czynników warunkujących nie tylko prawidłowy rozwój organizmu ale także prawidłowy przebieg procesów starzenia się, jest wydolność i sprawność fizyczna. Wysoki ich poziom uzyskany w młodości i podtrzymywany w okresie dojrzało...