Główne tendencje i formy rozwojowe procesu karnego

Nasza ocena:

5
Pobrań: 189
Wyświetleń: 3192
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Główne tendencje i formy rozwojowe procesu karnego - strona 1 Główne tendencje i formy rozwojowe procesu karnego - strona 2 Główne tendencje i formy rozwojowe procesu karnego - strona 3

Fragment notatki:

Porusza ona takie kwestie jak rozwój procedury karnej, począwszy od czasów starożytnych, zaś skończywszy na procesie karnym w PRL-u. Składa się z 14 stron i zawiera takie informacje jak: korzenie współczesnego procesu karnego, proces karny w Rzymie, proces inkwizycyjny w Niemczech i Francji, cechy współczesnego procesu angielskiego, walka o humanitarne oblicze procesu karnego, Wielka Rewolucja Francuska, okres II Rzeczypospolitej oraz reformy lat 1949 – 1950.


(…)

… dowody,
Zwiększono możliwości rozpoznawanie spraw przy drzwiach zamkniętych,
Wprowadzono w 1928 roku rozporządzenie o postępowaniu doraźnym, które miało być uzależnione od decyzji RM - szybko jednak je uchylono, (m.in. wyroki i postanowienia były niezaskarżalne, możliwe było nadzwyczajne złagodzenie kary w razie okoliczności łagodzących, wyrok skazujący na karę śmierci należało wykonać w ciągu 24 godzin…
… wydaje wyrok skazujący, gdy nie - sędzia tworzy ławę przysięgłych, oskarżyciel wygłasza przemówienie, a potem przedstawia dowody,
Przesłuchanie świadka rozpoczyna strona, z której inicjatywy został wezwany, wolno zadawać tylko krótkie pytania o fakty, a odpowiedzi mają dotyczyć tylko faktów, następnie strona przeciwna zadaje pytanie krzyżowe, a strona inicjująca przesłuchanie ma ponowne prawo…
… zadawanie pytań świadkom
W sprawach o zbrodnie właściwy był sąd przysięgłych (trybunał, w którego skład wchodziło 3 sędziów zawodowych i ława przysięgłych), ława przysięgłych (12 laików) rozstrzygała czy miały miejsce fakty przedstawione In do oceny, dopiero na tej podstawie trybunał orzekał o winie i karze, przysięgli mogli swobodnie oceniać dowody, która nie podlegała żadnym kontrolom
Postępowanie…
… - mógł doprowadzić sprawę do rozpoznania przez sąd mimo odmowy ścigania lub umorzenia dochodzenia przez prokuratora,
Ława przysięgłych (12 osób) rozpatrywała ułożone przez trybunał pytania, co do winy oraz związane z tym pytania, co do okoliczności przemawiającymi za zastosowaniem surowszego lub łagodniejszego przepisu prawnego, lub wyłączających przestępność czynu lub poczytanie winy,
Przysięgli…
… przede wszystkim od panujących stosunków społeczno - politycznych w państwie. Wyrok sprawiedliwy nie jest wynikiem wyboru formy procesu, lecz zależy od wielu czynników m.in. klimatu politycznego, systemu gwarancji procesowych, kwalifikacji, etyki, sędziów, oskarżycieli, obrońców. Korzenie współczesnego procesu karnego
Proces w Babilonii:
Podstawą jest kodeks Hammurabiego, oraz liczne zachowane dokumenty procesowa na glinianych…
… torturom,
Postępowanie było kontradyktoryjne - rola sądu ograniczała się do przysłuchiwania się wywodom stron, które same przedstawiały dowody,
Rozwinięte było postępowanie odwoławcze - klasycznym sądem odwoławczym była Heliaia,
Nie istniała ochrona przed niesłusznym oskarżeniem - a wręcz przeciwnie zwyczajem był sąd skorupkowy - ostracyzm (polegające na uchwaleniu przez zgromadzenie ludowe wygnanie…
… czynu nie można było mówić o sprawcy,
Jeśli nie odkryto corpus delicti to wymagane były co najmniej poszlaki (fakty pośrednio wskazujące na czyn lub sprawcę)
Występuje podział postępowania na II stadia:
Inkwizycję generalną - ma na celu zbadanie czy popełniono przestępstwo i czy istnieją poszlaki, ograniczano się do poszukiwania dowodów rzeczowych, oględzin, zeznań,
Inkwizycja specjalna - następowała…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz