Wybrane zagadnienia części szczególnej prawa karnego - wykłady

Nasza ocena:

5
Pobrań: 259
Wyświetleń: 4284
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wybrane zagadnienia części szczególnej prawa karnego - wykłady - strona 1 Wybrane zagadnienia części szczególnej prawa karnego - wykłady - strona 2 Wybrane zagadnienia części szczególnej prawa karnego - wykłady - strona 3

Fragment notatki:

Dotyczą większości przestępstw ujętych w kodeksie karnym wraz z komentarzami. Notatka zawiera się w 16 stronach i porusza takie kwestie jak: pojęcie typu podstawowego, kwalifikowanego i uprzywilejowanego przestępstwa, typy uprzywilejowane przestępstwa zabójstwa, przestępstwo kradzieży w typie podstawowym, przestępstwo spowodowania lekkiego uszczerbku na zdrowiu, przestępstwo spowodowania średniego uszczerbku na zdrowiu oraz przestępstwo spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Zagadnienia na przedmiot: Wybrane zagadnienia części szczególnej prawa karnego.
1. Pojęcie typu podstawowego, kwalifikowanego i uprzywilejowanego przestępstwa.
2. Zabójstwo typu podstawowego (art. 148 § 1 k.k.) i kwalifikowane typy przestępstwa zabójstwa (art. 148 § 2 i 3 k.k.)
Art. 148
§ 1. Kto zabija człowieka, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 8, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności. Życie ludzkie jest wartością nadrzędną i taką wartość nadaje mu również prawo karne w hierarchii dóbr chronionych przez nie. Z tego względu zabójstwo zaliczane jest do najcięższych zbrodni. Samo zabójstwo polega na umyślnym pozbawieniu życia człowieka. Sam kodeks karny wyraża to formułą: „Kto zabija człowieka” w art. 148 §1. Jest to przestępstwo ogólno sprawcze, które można popełnić w zamiarze bezpośrednim lub ewentualnym. Podmiotem zaś tego przestępstwa może być każdy człowiek, natomiast przedmiotem ochrony jest życie człowieka, a przedmiotem wykonawczym sam człowiek jako jednostka ludzka.
W rozwoju prawa karnego pojawiały się problemy co do wykładni pojęcia człowiek i kryteriów śmierci. W historii m.in. pojawiło się pojęcie traktujące człowieka jako istotę zrodzoną przez kobietę, takie rozumienie pojawiło się w związku z tym, iż przez dłuższy czas odmawiano ochronę noworodkom ułomnym oraz istotom o kształtach potworkowatych. Współcześnie każdemu życiu ludzkiemu przypisywana jest wartość jednakowa, najwyższa. Istotnym problemem jest ustalenie momentu początkowej ochrony, tj. rozgraniczenie między człowiekiem, a płodem (noworodkiem). W tej kwestii ścierają się różne poglądy:
Wg pierwszej z nich z noworodkiem mamy do czynienia z momentem całkowitego lub częściowego jego oddzielenia od ciała matki (kryterium przestrzenne),
Wg kolejnej najbardziej rozpowszechnionej z chwilą samodzielnego oddychania za pomocą płuc (kryterium fizjologiczne),
Wg trzeciej z noworodkiem mamy do czynienia w momencie rozpoczęcia porodu (kryterium położnicze),
Trzecie i czwarta koncepcja jest nieprzydatna, gdyż zamazują różnice pomiędzy dzieckiem jeszcze nienarodzonym, choć zdolnym do życia poza organizmem matki,
Dlatego w tej kwestii najlepiej posłużyć się koncepcją fizjologiczną, lub przynajmniej wydalenia się z organizmu matki w stanie zdolności do samodzielnego życia, nawet jeśli wymagałoby to użycia respiratora. Z tym momentem mamy do czynienia z urodzonym człowiekiem, który jest przedmiotem ochrony zgodnie z art. 148 - 155 k.k. Nie mniejsze problemu wiązały się z ustaleniem momentu końcowego ochrony tzn. śmierci człowieka. Współcześnie przyjmuje się kryterium śmierci biologicznej polegającej na nieodwracalnym ustaniu funkcji pnia mózgu i dopiero od tego momentu m.in. możliwe jest pobieranie organów. Śmierci nie stanowi ustanie oddychania i krążenia krwi, jest to tzw. śmierć kliniczna, która jest odwracalna, gdyż współczesna medycyna dysponuje aparatami, które umożliwiają sztuczne oddychanie i krążenie krwi.

(…)

… i krążenia krwi, jest to tzw. śmierć kliniczna, która jest odwracalna, gdyż współczesna medycyna dysponuje aparatami, które umożliwiają sztuczne oddychanie i krążenie krwi. Zabójstwo jest przestępstwem materialnym, które jest dokonane, gdy skutek śmiertelny stanowi rezultat czynu sprawcy. Powoduje to konieczność ustalenia związku przyczynowego pomiędzy czynem a skutkiem. Z punktu widzenia odpowiedzialność duże znaczenie ma to czy czyn sprawcy był istotną przyczyną zaistniałego skutku śmiertelnego i czy skutek ten sprawca obejmował swoim zamiarem - tzn. chciał do osiągnąć (zamiar bezpośredni), lub przewidując realną możliwość jego wystąpienia godził się z tym (zamiar ewentualny).
Zabójstwo najczęściej popełnione jest w wyniku przestępnego działania, choć może zostać popełnione przez zaniechanie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz