prawo unii europejskiej - swoboda przepływu towarów

Nasza ocena:

5
Pobrań: 917
Wyświetleń: 5838
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
prawo unii europejskiej - swoboda przepływu towarów - strona 1

Fragment notatki:

i jest opracowaniem wykładów dr Edyty Całki. Podejmuje tematykę prawa Unii Europejskiej, definiując takie zagadnienia jak: prawo unii europejskiej, swoboda przepływu towarów, usług, kapitału i osób, towar. Charakteryzuje stadia integracji, czyli zagadnienia takie jak: strefa wolnego handlu, unia celna. Wspólny rynek od 1.01.1993, unia gospodarcza i pieniężna od 1.01.2002. Wyróżnia i opisuje kryteria konwergencji w kontekście strefy euro. Definiuje takie pojęcia jak: eurozakazy, zakaz dyskryminacyjnego lub protekcjonistycznego stosowania podatków, podatki dyskryminacyjne, podatki protekcjonistyczne, dyskryminacja, podobieństwo i konkurencyjność produktów. Ponadto omawia zakaz wprowadzania ograniczeń ilościowych i środków o skutku podobnym, oraz wymienia ograniczenia czego te ograniczenia dotyczą. Podejmuje również kwestie takie jak: zasada wzajemnego uznawania standardów, traktatowe wyjątki od zakazu, swoboda przepływu pracowników. Omawia również temat prawa pobytu w kontekście utraty pracy, a także prawo do równego traktowania w zakresie zatrudnienia, prawo do równego traktowania w zakresie dostępu do korzyści socjalnych, prawo do kształcenia, prawo do pozostania po zakończeniu zatrudnienia. Na końcu wyjaśnia czym jest swoboda przepływu usług, swoboda działalności gospodarczej oraz swoboda przepływu kapitału

PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ
SWOBODA PRZEPŁYWU TOWARÓW, USŁUG, KAPITAŁU I OSÓB
TOWAR- każdy przedmiot, posiadający wartość pieniężną, który jako taki może być przedmiotem transakcji handlowych.
Towarami są:
patenty
znaki towarowe
wzory przemysłowe (zdobnicze)
prawa autorskie
monety złote i srebrne lub banknoty wycofane z obiegu
narkotyki nabyte przez laboratoria dla celów badawczych lub produkcji leków
energia elektryczna
odpady
Towarami nie są:
narkotyki
fałszywe banknoty
pieniądze znajdujące się w obiegu
emisja programu telewizyjnego
rozmowa telefoniczna
los loterii promocyjnej
nieruchomości STADIA INTEGRACJI:
strefa wolnego handlu:
państwa znoszą cła wewnętrzne, utrzymują cła zewnętrzne z krajami trzecimi. Zasada standstill z Układu Europejskiego (zamrożenie ceł), zobowiązanie się do niewprowadzania nowych ceł i znoszenia istniejących.
unia celna
zniesienie ceł
jednolita stawka celna na zewnątrz
Wspólny Rynek od 1.01.1993
zapewnia się swobodny przepływ towarów, osób, usług i kapitału. W ramach przepływu osób wyróżnia się : swobodę w świadczeniu usług i swobodę przepływu pracowników.
Rynek Wewnętrzny (od 1.01.1993)- wspólne polityki: rolna, handlowa, transportowa Unia Gospodarcza i Pieniężna od 1.01.2002
wspólna waluta euro
współpraca w zakresie polityki społecznej, socjalnej
KRYTERIA KONWERGENCJI- ich utrzymanie jest gwarancją wzrostu gospodarczego
STREFA EURO
spełniają kk: państwa członkowskie: Austria, Belgia, Cypr, Finlandia, Francja , Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg,, Malta, Niemcy, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Włochy
nie spełniają kk:
Inne państwa należące do UGiW: Monako, San Marino, Kosowo
Państwa będące poza UGiW: Andora, Czarnogóra, Kosowo
ZAKAZY:
ZAKAZ STOSOWANIA CEŁ I OPŁAT O SKUTKU PODOBNYM DO CEŁ (ma charakter bezwzględny)
CŁO- nakładana przez państwo opłata pieniężna pobierana z tytułu przekroczenia granicy przez towar liczona od wartości, ilości , wagi.
Cła nakładane są w celu:
uzyskania dodatkowych wpływów do budżetu (cło fiskalne)
ochrony rynku krajowego przed importem (cło protekcjonistyczne)
realizacji innych polityk państwa (np. Cło na import paliwożernych samochodów ze względu na ochronę

(…)


ROZWÓD, unieważnienie małżeństwa obywatela Unii lub ustanie zarejestrowanego związku partnerskiego nie narusza prawa pobytu członków rodziny, którzy są obywatelami jednego z Państw Członkowskich.
ROZWÓD, unieważnienie małżeństwa lub ustanie zarejestrowanego związku partnerskiego nie prowadzi do utraty prawa pobytu przez członków rodziny obywatela Unii, którzy nie są obywatelami jednego z Państw…
… (formuła Keck)
HANDLU POMIĘDZY PAŃSTWAMI.
[Maciej Brzeziński przeciwko Dyrektorowi Izby Celnej- podatek akcyzowy]
[Cassis de Dijon- likier porzeczkowy]
ZASADA WZAJEMNEGO UZNAWANIA STANDARDÓW:
W BRAKU WSPÓLNOTOWYCH REGULACJI DOTYCZĄCYCH ZASAD PRODUKCJI I OBROTU OKREŚLONYMI TOWARAMI, Każde z państw członkowskich może swobodnie decydować o metodach wytwarzania określonego towaru.
Towar wyprodukowany w jednym…
… odpowiedzialność za ogólne interesy państwa
przykłady:
wyłączeniu podlegają:
policja
sądownictwo
wojsko
władze publicznej
wyłaczeniu nie podlegają:
służba zdrowia
elektrycy, stolarze, hydraulicy zatrudnieni przez samorząd
kolejarze
Ograniczenia polegajace na nieprzyznaniu pewnych praw mają na celu:
ochronę porządku i bezpieczeństwa publicznego
ochronę zdrowia publicznego
SWOBODA PRZEPŁYWU USŁUG:
ograniczenia…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz